Tác hại của khói thuốc lá

     

Như bọn họ đã biết, trong khói thuốc lá tất cả đến 7.000 độc hại hóa học, trong đó phần nhiều đều là những chất độc hại, dù cho là hút dung dịch lá trực tiếp giỏi hút dung dịch lá tiêu cực do hít buộc phải khói thuốc từ môi trường xung quanh xung quanh, đều có những ảnh hưởng đến mức độ khỏe, càng về thọ về lâu năm mức độ tác động sẽ càng tăng lên, chính vì vậy, có thể nói khói thuốc lá đó là kẻ thù của sức khỏe.

 

kimsa88
cf68