ta nhất định phải làm hắc nguyệt quang của tên hôn quân này

 • Reads 228,627
 • Votes 21,717
 • Parts 119

Complete, First published Oct 21, 2021

Bạn đang xem: ta nhất định phải làm hắc nguyệt quang của tên hôn quân này

Table of contents

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 1: Nai con cái đâm loạn

  Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 24: Hậu cung nổi lửa

  Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

  Xem thêm: truyện nghịch thiên tà thần

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 55: Thiêu thân mật lao nguồn vào lửa

  Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 59: Giận trở thành loài cá nócSat, Oct 22, 2022
 • Sat, Oct 22, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Fri, Oct 28, 2022

 • Chương 63: Tự dưng thấy ghen

  Thu, Nov 3, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Sun, Nov 13, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Sun, Nov đôi mươi, 2022

 • Fri, Nov 25, 2022

 • Fri, Dec 2, 2022

 • Sun, Dec 4, 2022

 • Thu, Dec 8, 2022

 • Sun, Dec 11, 2022

 • Fri, Dec 23, 2022

 • Fri, Dec 30, 2022

 • Mon, Jan 9, 2023

 • Sun, Jan 15, 2023

 • Sat, Jan 21, 2023

 • Thu, Jan 26, 2023

 • Sun, Feb 5, 2023

 • Sun, Feb 12, 2023

 • Fri, Feb 17, 2023

 • Thu, Feb 23, 2023

 • Thu, Mar 2, 2023

 • Sat, Mar 11, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Apr 2, 2023

 • Fri, Apr 7, 2023

 • Fri, Apr 7, 2023

 • Fri, Apr 7, 2023

 • Sun, Apr 16, 2023

 • Sun, Apr 16, 2023

 • Sun, Apr 16, 2023

 • Sun, Apr 16, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Thu, Apr 27, 2023

 • Thu, May 4, 2023

 • Wed, May 10, 2023

 • Sun, May 14, 2023

 • Fri, May 19, 2023

 • Fri, May 19, 2023

 • Sat, May đôi mươi, 2023

 • Mon, May 22, 2023

 • Sat, May 27, 2023

 • Thu, Jun 1, 2023

 • Thu, Jun 1, 2023

 • Thu, Jun 1, 2023

  Xem thêm: sau lũy tre làng

 • Fri, Jun 2, 2023

 • Fri, Jun 2, 2023

Tên gốc: Này hít quân hắc nguyệt quang quẻ tao đương toan rồi
  Tác giả: Du Côn
  Thể loại: khối hệ thống, cổ trang, cung đấu ko đứng đắn, sảng văn, HE
  Số chương: 113 hoàn
  Bìa truyện và thương hiệu truyệt được sửa lại mang lại tương đương với bạn dạng manwa, bìa được lấy kể từ page Purple Cat's Corner, đang được van lơn phép
  Truyện được edit với mục tiêu phi thương nghiệp, chỉ được đăng có một không hai bên trên wattpad của Bách Linh, thực hiện ơn chớ re up ở đâu tự dưng căn vặn.
  (*truyenfull, truyenwiki, truyenhd......đều là trang web lậu)

#701vs1