ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

  • Nghệ thuật
  • Văn thơ

Đệ tử Đại Pháp 02/12/19, 20:00

Bạn đang xem: ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

“Ta đần tớ mò mẫm điểm vắng tanh vẻ
Người khôn ngoan người cho tới vùng lao xao”(*)
Xưa ni trèo vống té đau
Giữ bền gốc đức hoảng sợ đâu gãy cành

Người khốn bởi vì hám danh hám lợi
Chim rơi vì như thế tham ô miếng tham ô mồi
Giang tô bại liệt dễ dàng thay đổi dời
Nhân sinh ai đơn giản nhất thời bay mê?

Thánh nhân dạy dỗ sáng sủa nghe Phật Pháp
Chiều chẳng thắc mắc nhắm đôi mắt xuôi tay
Sống sao ko uổng kiếp này
Tu tâm sửa tính mai ngày hồi thăng

Ảnh: Tĩnh Tuệ

Một đời thông thoáng bóng trăng qua loa cửa
Trăm năm ngoái thoắt tựa sương mây
Chữ ‘tình’ như tách hành tây
Lớp thầy thuốc càng lắm càng cay đôi mắt nhiều!

Xem thêm: ngon tinh hay

Lụy chi lắm tiêu xài điều lòng dạ
Chấp chi hoài quấy quá tâm can
Thế gian dối như lửa test vàng
Xả buông càng đảm bảo chất lượng ắt càng xuất siêu

Nói sao không còn những điều mong muốn nói
Ngôn kể từ ư – gạch ốp ngói thô khan
Nhắn ai: “Phật Pháp nan văn”
Tìm coi cuốn “Chuyển Pháp Luân” tiếp tục tường…

Đệ tử Đại Pháp

Xem thêm: vị hôn phu nhà giàu bị mất trí nhớ

(*) Hai câu đầu trích dẫn kể từ đua phẩm: “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm.