sủng hậu chi lộ

                  
                       

Thư danh : Sủng Hậu Chi Lộ 

Tác fake : Tiếu Giai Nhân

Bạn đang xem: sủng hậu chi lộ

Thể loại : ngôn tình, cổ xưa, trọng sinh, tuy vậy trọng sinh, trạch đấu, sủng văn, trả.

Converter : tamquay

Nguồn : http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=115633

Văn án :

Đời trước Phó Dung là Túc vương vãi tè thiếp, chuyên nghiệp chống độc sủng, không mong muốn Túc vương vãi đoản mệnh, nường cũng ở dò la tân hoan không giống thì trùng sinh.

Phó Dung mừng ngay sát bị tiêu diệt, trùng sinh được a, phiên này chắc chắn mong muốn lựa chọn nam giới nhân cực tốt gả chuồn. Ai ngờ Túc vương vãi đùng một phát quấn tăng trưởng, động tay động chân coi như kết thúc, còn nghĩ về cưới nường thực hiện vương vãi phi?

Xem thêm: chậm dãi động lòng

Phó Dung thiệt lòng ko nghĩ về gả,

Nàng ko hoảng hốt hắn buổi ngày cao lãnh bữa tối XX, tuy nhiên nường không thích thực hiện ngược phụ a.

Đọc nhắc nhở:

1. Song trọng sinh, 1V1, HE.

2. Nam công ty cường cưới cường sủng, nữ giới công ty một hàng không ngược.

Xem thêm: trọng sinh, điền văn làm ruộng

Nội dung nhãn: Trùng sinh cung đình hầu tước đoạt làm đồng văn

Tìm dò la keyword: Nhân vật chính: Phó Dung, Từ Tấn ┃ kết hợp diễn: ┃ loại khác:

#####