sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

Câu hỏi:

17/09/2020 23,892

C. Tiêu hoá hoá học tập và cơ học

Bạn đang xem: sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu hoá hoá học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

Đáp án là C

Thú ăn thịt chi tiêu hoá chất hóa học và cơ trí thức ăn

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào là sau đây ko đích với cấu trúc của ống chi tiêu hoá ở người?

A. Trong ống chi tiêu hoá của người dân có ruột non

B. Trong ống chi tiêu hoá của người dân có thực quản

C. Trong ống chi tiêu hoá của người dân có dạ dày

D. Trong ống chi tiêu hoá của người dân có diều

Câu 2:

Ý nào là sau đây ko đích với ưu thế của ống chi tiêu hoá đối với túi chi tiêu hoá?

A. Dịch chi tiêu hoá không biến thành hoà loãng

B. Dịch chi tiêu hoá được hoà loãng

C. Ống chi tiêu hoá được phân hoá trở nên những phần tử không giống nhau tạo ra cho việc thường xuyên hoá về chức năng

D. Có sự phối hợp thân thuộc chi tiêu hoá hoá học tập và cơ học

Câu 3:

Ý nào là sau đây ko đích với việc chi tiêu hoá đồ ăn trong những phần tử của ống chi tiêu hoá ở người?

A. Ở đại tràng sở hữu chi tiêu hoá cơ học tập và hoá học

B. Ở bao tử sở hữu chi tiêu hoá cơ học tập và hoá học

Xem thêm: thuật đọc tâm

C. Ở mồm sở hữu chi tiêu hoá cơ học tập và hoá học

D. Ở ruột non sở hữu chi tiêu hoá cơ học tập và hoá học

Câu 4:

Đặc điểm nào là sau đây không tồn tại ở thú ăn cỏ?

A. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn

B. Ruột dài

C. Manh tràng trị triển

D. Ruột ngắn

Câu 5:

Những điểm như là nhau vô chi tiêu hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

A. Đều chi tiêu hoá nước ngoài bào ra mắt vô ống chi tiêu hoá

B. Cấu tạo ra Ruột non và Manh tràng

C. Đều bao gồm 2 quy trình vươn lên là đổi: cơ học tập và hoá học

D. Cả A và C

Câu 6:

Sự chi tiêu hoá đồ ăn ở thú ăn cỏ như vậy nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học

B. Tiêu hoá hoá, cơ học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

C. Chỉ chi tiêu hoá cơ học

Xem thêm: tôi chỉ thích khuôn mặt của em

D. Chỉ chi tiêu hoá hoá học