sự phân hóa thiên nhiên theo chiều bắc nam của nước ta chủ yếu do

  1. Lớp 12

  2. Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo hướng Bắc Nam của VN hầu hết do

hint-header

Cập nhật ngày: 06-08-2022


Chia sẻ bởi: hoàng duy anh


Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo hướng Bắc Nam của VN hầu hết do

A

địa hình hầu hết là cồn núi.

B

bờ cõi trải lâu năm.

C

nền nhiệt độ nhiệt đới gió mùa.

D

tiếp giáp với biển khơi.

Chủ đề liên quan

Nước tao đem mối cung cấp khoáng sản tài nguyên phong phú và đa dạng là vì địa điểm địa lí

A

phía trên lối di lưu và thiên di loại vật.

B

đem sinh hoạt của gió rét và Tín phong.

C

nằm sát liền những vòng đai sinh khong rộng lớn.

D

giáp vùng biển khơi to lớn, nhiều khoáng sản.

Khoảng cơ hội độ kinh thân thiết điểm rất rất Tây và rất rất Đông bên trên lục địa của VN là

A

7015’.

B

7029’.

C

12019’.

D

10018’.

Vị trí địa lí thực hiện mang đến VN nên xử lý yếu tố tài chính nào là sau đây?

A

Tốc phỏng phát triển tài chính tạm thời.

B

Cạnh giành giật nóng bức kể từ những nước vô chống.

C

Nợ quốc tế nhiều và tăng thời gian nhanh.

D

Trình phỏng cải tiến và phát triển tài chính rất rất thấp.

Hình dạng kéo dãn và hẹp ngang của bờ cõi nước ta không khiến đi ra giới hạn nào là sau đây?

A

Hoạt động giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B

hướng dẫn vệ bình an, hòa bình.

C

Khoáng sản đem trữ lượng ko rộng lớn.

D

Khí hậu không khí thao diễn biến chuyển phức tạp.

Khoảng cơ hội vĩ phỏng thân thiết điểm rất rất Bắc và rất rất Nam bên trên lục địa của VN là

A

14039’.

B

13040’.

C

15049’.

D

14049’

Phát biểu nào là tại đây không đúng với điểm sáng địa điểm địa lí và phạm vi bờ cõi nước ta?

A

Nằm ở sát trung tâm chào bán hòn đảo Đông Dương.

B

Kéo lâu năm và hẹp ngang theo hướng kinh tuyến.

C

Biên giới bên trên lục địa dài hơn nữa lối bờ biển khơi.

D

Lãnh thổ bao gồm vùng khu đất, vùng biển khơi, vùng trời.

Biên giới vương quốc trên biển khơi của VN cơ hội lối hạ tầng từng nào km?

A

12,0.

B

22,2.

C

24,0.

D

44,2.

Nước tao nằm tại địa lý

A

giáp với Biển Đông to lớn.

B

trên những vòng đai sinh khoáng.

C

phía tây chào bán hòn đảo Đông Dương.

D

ở sát với trung tâm châu á.

Vị trí địa lí nước ta

A

oàn toàn nằm tại vùng xích đạo.

B

phía trên vòng đai sinh khoáng.

C

ở vô vùng có không ít thiên tai.

D

ở trung tâm Đông Nam á.

Vị trí địa lí nước ta

Xem thêm: yêu 1 kẻ ngốc

A

phía trên vòng đai sinh khoáng.

B

ở trung tâm Khu vực Đông Nam Á.

C

giáp với khá nhiều nước không giống nhau

D

tiếp giáp với đè Độ Dương.

Lãnh thổ nước ta

A

đem vùng khu đất cuống quýt rất nhiều lần vùng biển

B

chỉ tiếp giáp với những vương quốc bên trên biển

C

ở trọn vẹn ở vô vùng xích đạo

D

đem lối bờ biển khơi lâu năm kể từ Bắc vô Nam.

Phát biểu nào là tại đây đích về địa điểm địa lí của nước ta?

A

trải lâu năm theo hướng kể từ Bắc xuống Nam.

B

Lãnh thổ bao gồm vùng trời và vùng biển khơi.

C

Ít hòn đảo, không tồn tại quần hòn đảo không ở gần bờ.

D

Tất cả những tỉnh đều sở hữu đường giáp ranh biên giới giới.

Phát biểu nào là tại đây đích về bờ cõi của nước ta?

A

Đường biên thuỳ trên biển khơi của VN giáp Trung Quốc.

B

Hẹp ngang ở Bắc Sở và không ngừng mở rộng vùng Nam Trung Sở.

C

Đường bờ biển khơi kéo dãn kể từ Thanh Hóa cho tới Kiên Giang.

D

Đường biên thuỳ bên trên lục địa lâu năm nhất với Trung Quốc.

Vị trí ở trọn vẹn vô vùng nội chí tuyến nên VN có

A

lượng mưa rộng lớn.

B

nền nhiệt độ phỏng cao.

C

nhiệt độ thoáng mát.

D

nhiều sông rộng lớn.

Đại phần tử bờ cõi của VN trực thuộc múi giờ số 7 là do

A

VN kéo dãn nhiều vĩ phỏng và địa hình phân hóa.

B

bờ cõi của VN trải lâu năm theo hướng Bắc-Nam.

C

trực thuộc vùng nội chí tuyến nằm trong chào bán cầu Bắc.

D

kinh tuyến 105oĐ chạy qua chuyện bờ cõi của VN.

Vị trí địa lí của VN trực thuộc vực sinh hoạt của gió rét châu Á nên

A

nhiệt độ VN đem đặc thù nhiệt đới gió mùa ẩm

B

nhiệt độ VN mang ý nghĩa hóa học ẩm

C

nhiệt độ VN đem sự phân hóa phức tạp

D

nhiệt độ VN thay cho thay đổi theo đòi mùa.

Nước tao nằm tại tiếp giáp thân thiết châu lục và biển ngay tắp lự kề với vòng đai sinh khoáng nên có

A

nhiều khoáng sản tài nguyên.

B

nhiều khoáng sản loại vật.

C

vạn vật thiên nhiên phân hóa nhiều dạng

D

nhiều thiên tai nhiệt đới gió mùa.

Lãnh thổ trải lâu năm trên rất nhiều vĩ phỏng đã trải mang đến nhiệt độ nước ta

A

đem tính nhiệt đới gió mùa.

B

đem sự phân hóa

C

đem nhị mùa rõ ràng rệt.

D

đem đặc thù độ ẩm.

Thiên nhiên VN đem sự phân hóa nhiều chủng loại theo hướng vĩ phỏng là do

A

hình dạng bờ cõi VN kéo dãn và hẹp ngang.

B

đem lối bờ biển khơi lâu năm, địa hình phân hóa nhiều chủng loại.

C

đem bờ cõi không ngừng mở rộng ở nhị đầu, hẹp ngang ở thân thiết.

D

địa hình phức tạp, bờ cõi rộng lớn và hẹp ở nhị đầu.

Vị trí của VN trực thuộc chống sinh hoạt của gió rét châu Á nên nhiệt độ nước ta

A

thay cho thay đổi theo đòi mùa.

B

tính nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

C

Xem thêm: khó dỗ dành truyện tranh full

đem đặc thù độ ẩm.

D

đem sự phân hóa.