SOẠN SỬ 9 BÀI 23 NGẮN NHẤT

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Soạn sử 9 bài 23 ngắn nhất

*Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Canxi (Ca), Các Tính Chất Hóa Học Và Vật Lý Của Canxi Là Gì

Giải bài bác tập lịch sử vẻ vang 9Chương I: Liên Xô và những nước Đông Âu sau chiến tranh nhân loại thứ haiChương II: những nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 cho nayChương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ thời điểm năm 1945 đến nayChương IV: quan hệ quốc tế từ thời điểm năm 1945 mang lại nayChương V: Cuộc giải pháp mạng công nghệ - kĩ thuật từ thời điểm năm 1945 mang đến nayPhần hai: lịch sử vẻ vang Việt Nam từ năm 1919 mang đến nayChương I: Việt Nam một trong những năm 1919 - 1930Chương II: Việt Nam trong số những năm 1930 - 1939Chương III: Cuộc chuyên chở tiến tới biện pháp mạng tháng Tám năm 1945Chương IV: nước ta từ sau giải pháp mạng tháng Tám đến nước ta kháng chiếnChương V: vn từ cuối năm 1946 cho năm 1954Chương VI: vn từ năm 1954 cho năm 1975Chương VII: vn từ năm 1975 mang lại năm 2000


Xem thêm: Các Từ Vựng Miêu Tả Hình Dáng Người Bằng Tiếng Anh, Miêu Tả Ngoại Hình Bằng Tiếng Anh

Lịch Sử 9 bài 23 ngắn nhất: Tổng khởi nghĩa mon Tám năm 1945 và sự thành lập và hoạt động nước nước ta Dân công ty Cộng hòa

Lịch Sử 9 bài bác 23 ngắn nhất: Tổng khởi nghĩa mon Tám năm 1945 với sự ra đời nước vn Dân nhà Cộng hòa

Với loạt bài xích soạn, giải bài bác tập sách giáo khoa lịch sử dân tộc lớp 9 bài bác 23: Tổng khởi nghĩa mon Tám năm 1945 và sự thành lập và hoạt động nước việt nam Dân nhà Cộng hòa ngắn nhất, cụ thể trả lời thắc mắc lệnh và giải những bài tập trong sgk sẽ giúp đỡ học sinh thuận tiện làm bài tập về nhà môn lịch sử dân tộc lớp 9 bài xích 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 với sự thành lập nước vn Dân chủ Cộng hòa.