Soạn sử 7 bài 19 phần 3

     

Mục lục câu chữ

Bài 19 phần 3. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG (CUỐI NĂM 1426 – CUỐI NĂM 1427)


Bài 19 phần 3. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG (CUỐI NĂM 1426 – CUỐI NĂM 1427)

1. Trận xuất sắc Động – Chúc Động (cuối năm 1426)

- Tháng 10 - 1426, 5 vạn viện binh hỗ trợ giặc vì Vương Thông chỉ đạo kéo vào thành Đông Quan, nâng số quân Minh ở chỗ này lên 10 vạn.

Bạn đang xem: Soạn sử 7 bài 19 phần 3


*

- Kết quả: 5 vạn tên giặc bị tử thương, bắt sống trên 1 vạn ; vương Thông bị thương túa chạy về Đông Quan. Nghĩa quân thừa thắng kéo về vây hãm thành Đông Quan với giải phóng thêm nhiều châu, huyện.

2. Trận bỏ ra Lăng – Xương Giang (tháng 10-1427)

- Đầu tháng 10 - 1427, 15 vạn viện binh được tạo thành hai đạo từ trung quốc kéo sang.

+ Một đạo vì chưng Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây kéo vào lạng Sơn.

+ Đạo thứ hai vị Mộc Thạnh chỉ đạo từ Vân phái nam kéo vào theo phía Hà Giang.

*

- Nghe tin cả nhì đạo viện binh tương hỗ bị tiêu diệt, vương Thông ngơi nghỉ Đông Quan bạt vía vội xin hoà và gật đầu đồng ý mở hội thề Đông Quan (10 - 12 - 1427) để được an ninh rút quân về nước. Lê Lợi gật đầu lời xin hoà của vương vãi Thông, cuộc khởi nghĩa chống quân Minh kết thúc thắng lợi.

Xem thêm: Bài 9: Vẽ Tranh Học Tập Đẹp Đơn Giản, Chủ Đề Ý Nghĩa Nhất, Những Ý Tưởng Vẽ Tranh Đề Tài Học Tập Đầy Ý Nghĩa

- Ngày 3 - 1 - 1428, toán quân cuối cùng của vương vãi Thông rút ngoài nước ta. Đất nước sạch sẽ bóng quân thù.

3. Nguyên nhân thành công và ý nghĩa lịch sử

*Nguyên nhân chiến hạ lợi:

- nhân dân ta bao gồm lòng yêu thương nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết trọng điểm giành lại hòa bình tự bởi cho khu đất nước.

- toàn bộ các tầng lớp quần chúng không rành mạch già trẻ, phái mạnh nữ, những thành phần dân tộc bản địa đều hòa hợp đánh giặc, nhiệt huyết tham gia cuộc khởi nghĩa, tham gia lực lượng vũ trang, từ bỏ vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực mang lại nghĩa quân.

- Nhờ đường lối chiến lược, giải pháp đúng đắn, sáng chế của bộ tham mưu, mở đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

Xem thêm: Bảng Lương Của Bác Sĩ Chuyên Khoa 1, Chia Sẻ Trực Tuyến Kiến Thức Y Khoa

*Ý nghĩa kế hoạch sử

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thành công đã ngừng 20 năm đô hộ tàn ác của phong kiến công ty Minh.