Soạn anh 10 unit 10 ecotourism

     

- Bạn lời khuyên những điều gì cơ mà khách du ngoạn nên / không nên làm trong một chuyến du lịch sinh thái?

- Điều sản phẩm công nghệ hai cơ mà bạn kiến nghị khách du ngoạn nên / không nên làm ở đó nếu họ sẽ đi du ngoạn sinh thái là gì? tại sao?

- bạn có tin rằng sẽ xuất sắc hơn cho môi trường xung quanh nếu khách du lịch làm theo những gợi nhắc này? khu vực địa phương của người sử dụng và bạn dân sẽ được hưởng lợi như vậy nào? chúng ta có thể làm gì sẽ giúp đỡ đỡ?

Bài 4 trang 115 sgk giờ đồng hồ Anh 10: Share your ideas with the whole class. Vote for the best ideas.

Bạn đang xem: Soạn anh 10 unit 10 ecotourism

(Chia sẻ ý kiến của chúng ta với cả lớp. đánh giá cho đều ý tưởng tốt nhất.)

Unit 10 Listening lớp 10 trang 115

Bài 1 trang 115 sgk giờ đồng hồ Anh 10:Work in pairs. Look at the photos from an ecotour in the Mekong Delta. What bởi vì you think ecotourists can vị there? (Làm việc theo cặp. Nhìn hầu như bức ảnh từ một khu phượt sinh thái làm việc Đồng bởi sông Cửu Long. Các bạn nghĩ những người dân làm du ngoạn sinh thái rất có thể làm gì sinh sống đó?)

*

Trả lời:

- Visit a floating market, & buying fruits there

- Visit a weaving village, buying traditional arts và crafts

- Have a traditional meal / food (with a host family or at a local restaurant)

Hướng dẫn dịch:

- tham quan chợ nổi và cài đặt trái cây sinh sống đó

- du lịch tham quan làng dệt, sở hữu hàng bằng tay mỹ nghệ truyền thống

- dùng bữa / món ăn truyền thống lâu đời (với gia đình bạn dạng xứ hoặc tại quán ăn địa phương)

Bài 2 trang 115 sgk giờ Anh 10: Listen to a tour guide introducing the tour. Number the pictures in 1 in the order you hear them (Nghe khuyên bảo viên reviews về chuyến tham quan. Đánh số các hình hình ảnh trong 1 theo đồ vật tự chúng ta nghe thấy)

Trả lời:

1. A2. B3. C

Nội dung bài xích nghe:

Good morning & welcome everyone.

I"m Hoang, your guide today. I promise you are going to lớn enjoy this eco-friendly tour in the Mekong Delta.

On the first day of our tour, we will start by visiting the famous Cai Be Floating Market khổng lồ experience the daily life of the people on the river.

Our next stop will be a weaving workshop in a Cham River Village where you"ll discover the amazing weaving skills of the local people.

In the afternoon, join us on a trip khổng lồ visit the local arts và crafts market. Here you can buy lovely souvenirs made by local people.

After a long day, you can enjoy a delicious evening meal full of traditional foods prepared by your host family & learn more about local culture.

I would also like to remind you that this is an ecotour và we try lớn reduce our impact on the environment. So when you are on a boat, please avoid throwing anything into the river. Please put all your rubbish in the paper bags here.

Thank you for joining our ecotour & helping protect the local environment. Now please sit back và enjoy the view of the Mekong Delta.

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi sáng sớm và xin chào mừng tất cả mọi người.

Tôi là Hoàng, bạn dẫn đường cho mình hôm nay. Tôi hứa các bạn sẽ tận hưởng trọn chuyến du ngoạn thân thiện với môi trường này làm việc Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày đầu tiên của chuyến tham quan, họ sẽ bước đầu bằng việc thăm quan Chợ nổi dòng Bè nổi tiếng để trải nghiệm cuộc sống thường ngày thường ngày của người dân trên sông.

Điểm dừng chân tiếp sau của họ sẽ là 1 trong những xưởng dệt ngơi nghỉ Làng sông Chăm, nơi bạn sẽ khám phá những khả năng dệt tuyệt vời của fan dân địa phương.

Vào buổi chiều, hãy cùng shop chúng tôi đi du lịch thăm quan chợ thủ công mỹ nghệ địa phương. Trên đây bạn cũng có thể mua những món xoàn lưu niệm dễ nhìn do fan dân địa phương làm cho ra.

Sau một ngày dài, chúng ta cũng có thể thưởng thức ban đêm ngon miệng với tương đối đầy đủ các món ăn truyền thống do gia đình chủ nhà sẵn sàng và bài viết liên quan về văn hóa địa phương.

Tôi vẫn muốn nhắc bạn rằng đấy là một chuyến du lịch sinh thái và chúng tôi cố chũm giảm tác động của chúng tôi đến môi trường. Vị vậy, khi bạn ở trên thuyền, xin vui tươi tránh ném bất cứ thứ gì xuống sông. Xin phấn kích cho toàn bộ rác của người sử dụng vào túi giấy sinh sống đây.

Cảm ơn chúng ta đã gia nhập chương trình sinh thái xanh của cửa hàng chúng tôi và góp phần đảm bảo an toàn môi trường địa phương. Hiện giờ hãy ngồi lại và thưởng thức quang cảnh của Đồng bởi sông Cửu Long.

Bài 3 trang 115 sgk giờ Anh 10: Listen again. Fill in each gap in the brochure below with ONE word (Nghe một lượt nữa. Điền vào mỗi khoảng không trong tập tài liệu sau đây bằng MỘT từ)

Nội dung bài bác nghe:

*

Trả lời:

1. Eco-friendly2. Local3. Souvenirs4. Traditional

Hướng dẫn dịch:

*** Sunshine Travel ***

MEKONG DELTA ECOTOUR (Ngày 1)

Tham gia tour du ngoạn thân thiện với môi trường của chúng tôi để tò mò đồng bằng sông Cửu Long:

- Chợ nổi chiếc Bè: Trải nghiệm cuộc sống thường ngày thường ngày của người dân trên sông.

Xem thêm: Không Có Cảm Giác Khi Bạn Trai Sờ Vào Vùng Kín, Có Nên Cho Bạn Trai Sờ Vào Vùng Kín

- làng mạc sông Chăm: thăm quan xưởng dệt và tìm hiểu năng lực dệt của tín đồ dân địa phương.

- Chợ thủ công bằng tay mỹ nghệ: sở hữu đồ lưu lại niệm sản xuất tại địa phương.

- Bữa tối: hưởng thụ các món ăn truyền thống lâu đời do gia đình chủ công ty nấu.

Bài 4 trang 115 sgk tiếng Anh 10: Work in pairs. Discuss the questions. (Làm vấn đề theo cặp. Bàn bạc các câu hỏi.)

Which part of the tour vị you like most? Why? (Bạn mê say phần nào nhất trong chuyến tham quan? tại sao?)

Unit 10 Writing lớp 10 trang 116

Bài 1 trang 116 sgk giờ Anh 10:Look at the photos of an ecotour to lớn Hoi An villages (Da Nang, Viet Nam), và complete the notes below. Then discuss your ideas in pairs. (Hãy xem đa số bức hình ảnh về chuyến phượt sinh thái đến những làng quê Hội An (Đà Nẵng, Việt Nam) và xong các ghi chú bên dưới. Sau đó, bàn thảo các ý tưởng của công ty theo cặp.)

*

Trả lời:

What bởi vì you think is special about Hoi An villages?

- coconut palms near Thu Bon River

- traditional crafts such as colourful paper lanterns

What vày you think tourists can bởi vì there?

- vị the gardening at a local farm

- ride bicycles through the villages

- travel on basket boats

- visit craft villages

What can tourists vì to make their trip more eco-friendly?

- use eco-friendly transport such as bicycles

- buy traditional crafts to lớn help local people

Hướng dẫn dịch:

Bạn thấy nông thôn Hội An có gì sệt biệt?

- rặng dừa gần sông Thu Bồn

- hàng thủ công bằng tay truyền thống như đèn lồng giấy đầy màu sắc sắc

Bạn nghĩ khách hàng du lịch có thể làm gì sinh hoạt đó?

- làm vườn trên một trang trại địa phương

- đi xe đạp qua các ngôi làng

- du lịch trên thuyền thúng

- thăm thôn nghề

Khách du lịch có thể làm gì để chuyến đi của họ thân thiết hơn với môi trường?

- sử dụng phương tiện giao thông gần gũi với môi trường như xe đạp

- download hàng thủ công truyền thống sẽ giúp đỡ fan dân địa phương

Bài 2 trang 116 sgk giờ Anh 10: Rewrite these sentences about Hoi An villages. Use the expressions below khổng lồ help you. (Viết lại hồ hết câu này về những làng quê Hội An. Sử dụng các biểu đạt dưới đây sẽ giúp đỡ bạn.)

Trả lời:

1. Hoi An villages are well-known for their beautiful vegetable và herb gardens.

2. Tourists can spend the morning working on a local farm.

3. Tourists are recommended to buy handmade products to lớn help local businesses.

Hướng dẫn dịch:

1. Hầu như ngôi làng sống Hội An lừng danh với rất nhiều vườn rau với thảo mộc tốt đẹp.

2. Khách du lịch rất có thể làm việc tại một trang trại địa phương vào buổi sáng.

3. Khách du lịch nên mua các sản phẩm bằng tay để giúp những doanh nghiệp địa phương.

Bài 3 trang 116 sgk giờ Anh 10: Write a website advertisement (120 - 150 words) for an ecotour khổng lồ Hoi An villages. Use what you have learnt in 1 and 2 & the suggested outline below khổng lồ help you (Viết một trang web quảng cáo (120 - 150 từ) cho một chuyến du lịch sinh thái đến những làng quê Hội An. áp dụng những gì các bạn đã học trong 1 và 2 với dàn ý gợi ý dưới để góp bạn)

*

Trả lời:

Welcome khổng lồ Hoi An villages in da Nang, Viet Nam!

Hoi An villages are famous for their beautiful vegetable & herb gardens. They are also well-known for the coconut palms near Thu Bon River and traditional crafts such as colourful paper lanterns.

Here in Hoi An villages, you can spend the morning gardening on the local farms. Other leisure activities include riding bicycles through the villages, travelling on basket boats and visiting craft villages.

We offer an ecotour to lớn Hoi An villages, và tourists are encouraged to use eco-friendly transport such as bicycles khổng lồ avoid polluting the environment. You can also buy local products và beautiful crafts to lớn help local businesses!

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng bạn đến với phần nhiều ngôi xóm Hội An nghỉ ngơi Đà Nẵng, Việt Nam!

Làng Hội An lừng danh với hồ hết vườn rau cùng thảo mộc giỏi đẹp. Bọn họ cũng khét tiếng với hồ hết rặng dừa ven sông Thu bể và các nghề thủ công truyền thống như đèn lồng giấy nhiều màu sắc.

Tại những làng quê Hội An, bạn có thể dành buổi sớm làm vườn tại những trang trại địa phương. Các hoạt động giải trí khác bao hàm đi xe đạp qua các làng, đi thuyền thúng cùng thăm các làng nghề.

Xem thêm: 5 Cách Giải Tỏa Áp Lực Tâm Lý Người Mới Đi Làm Phổ Biến Và Cách Vượt Qua

Chúng tôi cung cấp một chuyến phượt sinh thái đến các làng quê Hội An, cùng khách du ngoạn được khích lệ sử dụng phương tiện đi lại giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp để kị gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta có thể mua các sản phẩm địa phương cùng hàng thủ công đẹp mắt để giúp đỡ đỡ những doanh nghiệp địa phương!

Unit 10 Communication & Culture / CLIL lớp 10 trang 117, 118

Everyday English 1

Bài 1 trang 117 sgk giờ đồng hồ Anh 10:Listen to a conversation between a woman and a tour guide. Fill in each gap with ONE word you hear. Then practise it with your partner. (Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một người phụ nữ và 1 phía dẫn viên du lịch. Điền vào mỗi khoảng trống bằng MỘT từ chúng ta nghe được. Sau đó, thực hành nó với chúng ta của bạn.)