số tròn trăm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: số tròn trăm

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 2 luyện 2)

Nêu những số tròn trăm kể từ 100 cho tới 1 000.

Phương pháp giải:

Xem lại những số tròn trăm vô bảng ở chỗ “Khám phá”.

Lời giải chi tiết:

Các số tròn trăm kể từ 100 cho tới 1 000 là:  

• 100 (đọc là một trong những trăm);                              • 200 (đọc là nhị trăm);

• 300 (đọc là phụ vương trăm);                                • 400 (đọc là tư trăm);

• 500 (đọc là năm trăm);                             • 600 (đọc là sáu trăm);

• 700 (đọc là bảy trăm);                              • 800 (đọc là tám trăm);

• 900 (đọc là chín trăm);                             • 1 000 (đọc là một trong những nghìn) .

Bài 2

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số tương thích vô dù với vết “?”.

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm một trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi viết lách những số tròn trăm bám theo trật tự tăng dần dần.

b) Đếm tiết kiệm hơn 1 trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi viết lách những số tròn trăm bám theo trật tự tách dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số tương thích vô dù với vết “?”.

Rô-bốt xếp 100 loại cây bút chì vào cụ thể từng thùng. Trong thường ngày, Rô-bốt xếp được từng nào loại cây bút chì?

Phương pháp giải:

Đếm số thùng Rô-bốt xếp được thường ngày, kể từ cơ dò thám đươc số loại cây bút chì thường ngày Rô-bốt xếp được bằng phương pháp “đếm bám theo số trăm”.

Chẳng hạn, loại nhị Rô-bốt xếp được 3 thùng, nhưng mà từng thùng với 100 loại cây bút chì, vì thế, loại nhị Rô-bốt xếp được 300 loại cây bút chì.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: vụng trộm yêu anh

HĐ2

Bài 1 (trang 46 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số tương thích vô dù với vết “?”.

Phương pháp giải:

Đếm thêm một chục hoặc 10 đơn vị chức năng rồi viết lách những số tròn trĩnh chục theo hướng mũi thương hiệu bám theo trật tự tăng dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 2 luyện 2)

Phương pháp giải:

Đếm số trăm, số chục trong những hình rồi viết lách số ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số tương thích vô dù với vết “?”.

Em hãy ước tính số viên kẹo trong những lọ bám theo số tròn trĩnh chục.

Phương pháp giải:

Có thể kiểm điểm số tầng kẹo với trong những lọ (mỗi tầng ứng với mức 10 viên kẹo như vô hình loại nhất, kể từ cơ ước tính được số viên kẹo với trong những lọ.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy:

- Lọ loại nhất có một tầng kẹo, từng tầng ứng với mức 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại nhất có tầm khoảng 10 viên kẹo.

- Lọ loại nhị với 2 tầng kẹo, từng tầng ứng với mức 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại nhị có tầm khoảng trăng tròn viên kẹo.

- Lọ loại phụ vương với 3 tầng kẹo, từng tầng ứng với mức 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại phụ vương có tầm khoảng 30 viên kẹo.

- Lọ loại tư với 5 tầng kẹo, từng tầng ứng với mức 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại tư có tầm khoảng 50 viên kẹo.

- Lọ loại năm với 10 tầng kẹo, từng tầng ứng với mức 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại năm có tầm khoảng 100 viên kẹo.

Xem thêm: truyenfull đam mỹ

Vậy tớ với thành quả như sau:

Loigiaihay.com