Bài 9: số thập phân hữu hạn

     
triết lý Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả

- nếu như một phân số tối giản với chủng loại dương với mẫu không tồn tại ước nguyên tố khác 2 với 5 thì phân số kia viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Xem cụ thể
Bạn đang xem: Bài 9: số thập phân hữu hạn

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 9 trang 33 SGK Toán 7 Tập 1. Trong những phân số dưới đây phân số

Xem giải mã


bài xích 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải thích bởi sao những phân số sau viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó

Xem lời giải


bài xích 66 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải thích vì sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả rồi viết bọn chúng dưới dạng đó

Xem giải mã


bài bác 67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Hãy điền vào vệt hỏi chấm một trong những nguyên tố bao gồm một chữ số nhằm A viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn. Rất có thể điền mấy số như vậy?

Xem lời giải


bài bác 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

a)Trong các phân số sau đây, phân số làm sao viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số làm sao viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Xem lời giải


bài bác 69 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 69 trang 34 SGK Toán 7 tập 1. Cần sử dụng dấu ngoặc để chứng tỏ chu kì trong thương ( viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của những phép phân tách sau:

Xem lời giải


bài xích 70 trang 35 SGK Toán 7 tập 1

Viết những số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số về tối giản

Xem lời giải


bài xích 71 trang 35 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 35 SGK Toán 7 tập 1. Viết các phân số 1/99; 1/999 dưới dạng số thập phân?

Xem giải thuật
Xem thêm: Top 40 Phim Người Có Khả Năng Đặc Biệt Nhất Trên Thế Giới, Phim Người Có Khả Năng Đặc Biệt

bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1

Giải bài bác 72 trang 35 SGK Toán 7 tập 1. Các số dưới đây có đều bằng nhau không?

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài xích 9 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài xích 9 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 9 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 9 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 9 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Tiểu Sử Chung Tử Đơn Và Những Bộ Phim Đình Đám Hay Nhất, Tiểu Sử Chung Tử Đơn

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép emtc2.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.