So Sánh Tế Bào Động Vật Và Tế Bào Thực Vật

     
*

*

Tế bào động vật và tế bào thực vật đều là tế bào nhân thực. Khác nhau: - Tế bào thực vật có lục lạp, thành xenlulozo và không bào, tế bào động vật thì không. - Tế bào động vật có trung thể, tế bào thực vật thì không. - Nhân của tế bào động vật nằm ở trung tâm tế bào, còn thực vật vì không bào chiếm diện tích lớn nên nhân bị lệch sang 1 bên. => Sự giống nhau của 2 tế bào chứng tỏ rằng cả 2 đều có chung nguồn gốc là tế bào nhân thực, sự khác nhau chứng tỏ sự tiến hóa của mỗi loại tế bào và nhằm đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của mỗi loài sinh vật


Đúng 2
Bình luận (1)
*

1. Giống nhau:

- Đều có các thành phần cấu tạo tương đối giống nhau: màng sinh chất, chất tế bào và nhân :>

- Đều là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể

2. Khác nhau:

*TB động vật:

- Chỉ có màng sinh chất, không có vách ngăn xenlulozo

- Không có lục lạp

- Có trung thể

- Ít khi có không bào

- Phân bào có sao, tế bào chất được phân chia bằng eo thắt ở trung tâm

- Chất dự trữ là: Glicogen

*TB thực vật:

- Có cả màng sinh chất và vách ngăn xenlulozo

- Có lục lạp

- Không có trung thể

- Hệ không bào phát triển

- Phân bào không có sao, tế bào chất được phân chia bằng vách ngang ở trung tâm

- Chất dự trữ là: Tinh bột

3. Nhận xét:

- Những điểm giống nhau giữa TB động vật và TB thực vật, chứng tỏ động vật và thực vật có quan hệ về nguồn gốc trong quá trình phát sinh và phát triển sinh giới

- Những điểm khác nhau giữa TB động vật và TB thực vật, chứng minh rằng tuy có quan hệ về nguồn gốc nhưng động vật và thực vật tiến hóa theo 2 hướng khác nhau :3


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Tham khảo:

* Giống nhau:-Đều có màng -Tế bào chất với các bào quan: Ty thể, thể gôngi, lưới nội chất, ribôxôm-Nhân: có nhân con và chất nhiễm sắc.

Bạn đang xem: So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật

* Khác nhau:

Tế bào thực vật

-Có mạng xelulôzơ

-Có diệp lục

-Không có trung thể

-Có không bào lớn, có vai trò quan trọngtrong đời sống của tế bào thực vật.

Tế bào động vật

-Không có mạng xelulôzơ

-Không có diệp lục (trừ Trùng roi xanh)

-Có trung thể.

-Có không bào nhỏ không có vai trò quan trọng trong đời sống của tế bào .


Đúng 1
Bình luận (0)

so sánh sự giống và khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật?

 


Xem chi tiết
Lớp 6Sinh học
4
1
GửiHủy

Tham khảo:

* Giống nhau:-Đều có màng -Tế bào chất với các bào quan: Ty thể, thể gôngi, lưới nội chất, ribôxôm-Nhân: có nhân con và chất nhiễm sắc.

* Khác nhau:

Tế bào thực vật

-Có mạng xelulôzơ

-Có diệp lục

-Không có trung thể

-Có không bào lớn, có vai trò quan trọngtrong đời sống của tế bào thực vật.

Tế bào động vật

-Không có mạng xelulôzơ

-Không có diệp lục (trừ Trùng roi xanh)

-Có trung thể.

-Có không bào nhỏ không có vai trò quan trọng trong đời sống của tế bào .


Đúng 3
Bình luận (0)

Tham khảo

Sự khác biệt cơ bản giữa tế bào thực vật và động vật là tế bào thực vật có thành tế bào trong khi tế bào động vật không có thành tế bào. Một điểm khác biệt khác giữa tế bào thực vật và động vật là hình dạng. Tế bào động vật không có hình dạng xác định trong khi tế bào thực vật có dạng hình chữ nhật xác định.

Xem thêm: 【1️⃣】 Tranh Vẽ 20/11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp, Ý Nghĩa


Đúng 0
Bình luận (0)

Tham khảo

Giống nhau

Tế bào động vật và tế bào thực vật đều là tế bào nhân thực.Khác nhau:- Tế bào thực vật có lục lạp, thành xenlulozo và không bào, tế bào động vật thì không.- Tế bào động vật có trung thể, tế bào thực vật thì không.- Nhân của tế bào động vật nằm ở trung tâm tế bào, còn thực vật vì không bào chiếm diện tích lớn nên nhân bị lệch sang 1 bên.


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Chỉ ra điểm giống và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật b) Theo em đặc điểm khác nào là quan trọng nhất khi so sánh giữa tế bào động vật và tế bào thực vật .Vì sao?

*
 


Xem chi tiết
Lớp 6Khoa học tự nhiên
0
0
GửiHủy

Câu 1: hãy vẽ chú thích tế bào nhân sơ ,tế bào nhân thực (tế bào động vật)Câu 2: so sánh sự giống và khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

*


Xem chi tiết
Lớp 10Sinh học
4
0
GửiHủy

1.Tế bào nhân sơ có cấu tạo khá đơn giản, gồm có 3 thành phần chính : màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân. Ngoài các thành phần đó, nhiều loại tế bào nhân sơ còn có thành tế bào, vỏ nhầy, roi và lông (hình 7.2).

*

2.Tế bào nhân sơ thì thường bao gồm cả vi khuẩn, vi lam với kích thước từ 1mm – 3mm. Cấu tạo đơn giản nhờ các phân tử ở dạng vòng. Chúng chưa có nhân điển hình mà chỉ tồn tại vòng nucleotide. Tế bào nhân thực thì khác về thành phần, gồm có: nấm, động vật và thực vật.


Đúng 1
Bình luận (0)

Giống nhau

Tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực đều có 3 thành phần cơ bản: màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân hoặc nhân, đồng thời đều những đặc điểm chung của tế bào như sau:

+ Mỗi tế bào được xem một hệ thống mở, tự duy trì, đồng thời tự sản xuất: tế bào có thể thu nhận các chất dinh dưỡng, chuyển hóa các chất này sang năng lượng, tiến hành các chức năng chuyên biệt và tự sản sinh thế hệ tế bào mới nếu cần thiết. Mỗi tế bào thường có chứa một bản mật mã riêng để hướng dẫn các hoạt động trên.

+ Sinh sản thông qua quá trình phân bào.

+ Trao đổi chất tế bào bao gồm các quá trình thu nhận các vật liệu thô, chế biến thành các thành phần cần thiết cho tế bào và sản xuất các phân tử mang năng lượng và các sản phẩm phụ. Để thực hiện được các chức năng của mình thì tế bào cần phải hấp thu và sử dụng được nguồn năng lượng hóa học dự trữ trong những phân tử hữu cơ. Năng lượng này sẽ được giải phóng trong các con đường trao đổi chất.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 2: Personal Information Có Đáp Án )

+ Đáp ứng với các kích thích hoặc sự thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài như những thay đổi về nhiệt độ, pH hoặc nguồn dinh dưỡng và di chuyển các túi tiết.