So Sánh Năng Lượng Ion Hóa

     

Năng lượng ion hóa là lượng năng lượng quan trọng của một nguyên tử khí để sa thải một electron khỏi quỹ đạo không tính cùng của nó. Đây là năng lượng ion hóa vì chưng nguyên tử nhận thấy điện tích dương sau khi sa thải electron và phát triển thành ion tích năng lượng điện dương. Từng và hồ hết nguyên tố hóa học bao gồm một giá chỉ trị tích điện ion hóa cầm thể. Điều này là do những nguyên tử của một nguyên tố khác với những nguyên tử của một nhân tố khác. Năng lượng ion hóa trước tiên và đồ vật hai bộc lộ lượng năng lượng cần thiết của một nguyên tử để đào thải một electron với một electron khác, tương ứng. Sự khác biệt chính giữa tích điện ion hóa đầu tiên và sản phẩm công nghệ hai là tích điện ion hóa trang bị nhất có mức giá trị rẻ hơn tích điện ion hóa thiết bị hai cho một nguyên tố thế thể.

Bạn đang xem: So sánh năng lượng ion hóa

Bạn đang xem: So sánh năng lượng ion hóa

Các quanh vùng chính được bảo đảm

1. Năng lượng ion hóa thứ nhất là gì - Định nghĩa, xu thế trong bảng tuần hoàn 2. Năng lượng ion hóa trang bị hai là gì - Định nghĩa, xu hướng trong bảng tuần trả 3. Sự khác biệt giữa tích điện ion hóa trước tiên và trang bị hai - đối chiếu sự khác hoàn toàn chính

Thuật ngữ chính: tích điện ion hóa thiết bị nhất, tích điện ion hóa, năng lượng ion hóa đồ vật hai, vỏ


*

Năng lượng ion hóa đầu tiên là gì

Năng lượng ion hóa trước tiên là lượng năng lượng quan trọng của một nguyên tử trung tính dạng khí để thải trừ electron không tính cùng của nó. Electron xung quanh cùng này nằm tại vị trí quỹ đạo ko kể cùng của một nguyên tử. Bởi đó, electron này còn có năng lượng tối đa trong số các electron khác của nguyên tử đó. Do đó, tích điện ion hóa thứ nhất là năng lượng cần thiết để thải electron năng lượng cao nhất từ ​​nguyên tử. Phản nghịch ứng này thực tế là một làm phản ứng nhiệt. Điều này hoàn toàn có thể được giới thiệu trong một phản ứng như sau.

X (g) → X (g) + + e -

Khái niệm này được liên kết với một nguyên tử tích điện trung tính do các nguyên tử tích điện trung tính chỉ bao gồm số electron ban sơ mà nguyên tố bắt buộc được cấu tạo. Tuy nhiên, năng lượng cần thiết cho mục tiêu này phụ thuộc vào một số loại nguyên tố. Nếu tất cả các electron được ghép nối vào một nguyên tử, nó yên cầu năng lượng cao hơn. Nếu tất cả một electron chưa ghép cặp, nó đòi hỏi năng lượng rẻ hơn. Tuy nhiên, quý giá cũng nhờ vào vào một số trong những sự kiện khác. Ví dụ, nếu bán kính nguyên tử cao, phải một lượng tích điện thấp do electron xung quanh cùng nằm bí quyết xa phân tử nhân. Khi đó lực hút thân electron này với hạt nhân thấp. Do đó, nó rất có thể dễ dàng được gỡ bỏ. Tuy vậy nếu bán kính nguyên tử thấp, thì electron bị thu hút rất cao vào hạt nhân. Sau đó, rất nặng nề để được vứt bỏ khỏi nguyên tử.

Bảng tuần hoàn những nguyên tố cho thấy một quy mô nhất định hoặc xu hướng biến đổi năng lượng ion hóa trước tiên trong suốt những thời kỳ của nó. Lúc đi xuống một tổ của bảng tuần hoàn, năng lượng ion hóa thứ nhất giảm do bán kính nguyên tử tăng xuống nhóm.


*

Hình 1: Xu hướng tích điện ion hóa thứ nhất trong bảng tuần hoàn các nguyên tố

Hình hình ảnh trên cho biết năng lượng ion hóa trước tiên được biến hóa như chũm nào trong veo một khoảng chừng thời gian. Các khí cao thâm có năng lượng ion hóa đầu tiên cao nhất vì những nguyên tố này còn có các nguyên tử được kết cấu từ vỏ electron hoàn toàn. Bởi vì đó, những nguyên tử này có tính định hình cao. Bởi tính bình ổn này, rất cực nhọc để vứt bỏ electron ko kể cùng.

Năng lượng ion hóa sản phẩm hai là gì

Năng lượng ion hóa thứ hai hoàn toàn có thể được khái niệm là lượng năng lượng cần thiết để vứt bỏ một electron xung quanh cùng khỏi một nguyên tử sở hữu điện tích dương. Việc sa thải electron ngoài nguyên tử tích năng lượng điện trung tính dẫn mang đến điện tích dương. Điều này là do không tồn tại đủ electron để trung hòa - nhân chính điện tích dương của hạt nhân. Việc vứt bỏ một electron khác khỏi nguyên tử tích điện dương này sẽ đòi hỏi một tích điện rất cao. Lượng tích điện này được call là tích điện ion hóa lắp thêm hai. Điều này rất có thể được giới thiệu trong một làm phản ứng như dưới đây.


X (g) + → X (g) +2 + e -

Năng lượng ion hóa máy hai luôn có cực hiếm cao hơn tích điện ion hóa đầu tiên vì khôn xiết khó đào thải electron khỏi nguyên tử tích điện dương đối với nguyên tử tích năng lượng điện trung tính; vấn đề này là do phần còn lại của các electron bị phân tử nhân đắm say cao sau khi đào thải một electron ngoài nguyên tử trung tính.


*

Hình 2: Sự khác hoàn toàn giữa tích điện ion hóa trang bị nhất, vật dụng hai và thứ cha trong kim loại chuyển tiếp

Hình ảnh trên cho biết thêm sự khác biệt giữa tích điện ion hóa lắp thêm nhất, thứ hai và thứ ba. Sự khác biệt này xẩy ra vì việc thải trừ các điện tử trở nên khó khăn với sự tăng thêm của năng lượng điện dương. Hơn nữa, khi những electron bị nockout bỏ, bán kính nguyên tử bị giảm. Nó cũng gây khó khăn cho việc đào thải một điện tử khác.

Sự khác biệt giữa tích điện ion hóa thứ nhất và máy hai

Định nghĩa

Năng lượng ion hóa đầu tiên : Năng lượng ion hóa thứ nhất là lượng năng lượng quan trọng của một nguyên tử trung tính dạng khí để loại bỏ electron ngoại trừ cùng của nó.

Năng lượng ion hóa sản phẩm công nghệ hai : Năng lượng ion hóa sản phẩm công nghệ hai là lượng năng lượng cần thiết của một nguyên tử tích điện dương để đào thải một electron không tính cùng.

Giá trị

Năng lượng ion hóa đồ vật nhất: Năng lượng ion hóa đầu tiên tương đối có mức giá trị thấp.

Năng lượng ion hóa thứ hai: Năng lượng ion hóa lắp thêm hai kha khá có cực hiếm cao.

Loài ban đầu

Năng lượng ion hóa thứ nhất : Năng lượng ion hóa trước tiên được khẳng định liên quan cho một nguyên tử tích điện trung tính.

Năng lượng ion hóa máy hai : Năng lượng ion hóa vật dụng hai được xác minh liên quan đến một nguyên tử tích điện dương.

Sản phẩm cuối

Năng lượng ion hóa thứ nhất: Sản phẩm sau cuối là một nguyên tử tích điện +1 sau lần ion hóa đầu tiên.

Năng lượng ion hóa lắp thêm hai: Sản phẩm ở đầu cuối là một nguyên tử tích năng lượng điện +2 sau lần ion hóa đồ vật hai.

Phần kết luận

Giá trị tích điện ion hóa rất đặc biệt trong vấn đề xác định năng lực phản ứng của các nguyên tố hóa học. Nó cũng có ích trong việc xác định xem một phản nghịch ứng hóa học sẽ xẩy ra hay không. Tích điện ion hóa đôi lúc đóng vai trò là tích điện kích hoạt cho 1 phản ứng tốt nhất định. Sự biệt lập chính giữa tích điện ion hóa thứ nhất và vật dụng hai là tích điện ion hóa trước tiên có cực hiếm thấp hơn tích điện ion hóa lắp thêm hai cho một nguyên tố cố gắng thể.

Tài liệu tham khảo:

1. Tích điện ion hóa của xông hơi. Khoa học PURDUE. Tất cả sẵn sống đây. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2017. 2. Thư viện. Tích điện ion hóa của cung điện. Hóa học LibreTexts, Libretexts, 14 mon 5 năm 2017, có sẵn trên đây. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2017.

Hình hình ảnh lịch sự:

1. Năng lượng ion hóa đầu tiên của người tiêu dùng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia 2. Sắt kẽm kim loại chuyển tiếp sắt kẽm kim loại hóa tích điện ion hóa bởi Oncandor - quá trình riêng (CC BY-SA 4.0) thông qua Wikimedia Commons


*

*

Cấu hình electron của các nguyên tố nhóm A

– Sự biến hóa tuần trả về thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khiđiện tích phân tử nhân tăng dần đó là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn đặc điểm của cácnguyên tố.

Số máy tự nhóm = số electron hóa trị = số electron phần ngoài cùng

– Nguyên tử của các nguyên tố trong một tổ A bao gồm số elctron lớp bên ngoài cùng bằng nhau. Sự như thể nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng là vì sao của sự tương tự nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố đội A.

– Số vật dụng tự của group (IA, IIA,…) cho biết số eletron hóa trị của nguyên tử những nguyên tố vào nhóm. Đồng thời, cũng bằng số electron phần ngoài cùng của nguyen tử yếu tắc đó.

– Sau mỗi chu kì, cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A được lặp đi lặp lại, nên người ta gọi là chuyển đổi tuần hoàn.


Cấu hình electron của những nguyên tố team B

– những nguyên tố nhóm B hầu hết thuộc chu kì lớn. Bọn chúng là các nguyên tố team d cùng nguyên tố f, còn được gọi là kim các loại chuyển tiếp. Từ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:

– trường đoản cú chu kì 4, trong những chu kì: những electron được phân bố vào phân lớp (n-1)d thuộc lớp ngoài cùng (sau khi bão hòa phân lớp bên ngoài cùng ns2).

– cấu hình electron nguyên tử tất cả dạng: (n – 1)dans2(a = 1 →10). Trong các số ấy a là số electron được điền vào phân lớp ngoài cùng(n – 1)d trường đoản cú a=1 đén a=10, trừ một vài trường thích hợp ngoại lệ.

Xem thêm: Sách Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 : Community Service, Unit 3 Lớp 7: Getting Started

– các nguyên tố hoặc f gồm số electron hóa trị nằm tại ngoài cùng hoặc cả phân lớp sát bên cạnh cùng không bão hòa. Khi phân lớp sát bên cạnh cùng sẽ bão hòa thì số eletron hóa trị được xem theo số electron ở phần ngoài cùng.

Số electron hóa trị = số electron lớp n + số electron phân lớp (n – 1)d nhưng chưa bão hòa.Đặt S = a + 2, ta có: – S ≤ 8 thì S = số máy tự nhóm. – 8 ≤ S ≤ 10 thì thành phần ở đội VIII B.

– bán kính nguyên tử của các nguyên tố trog bảng thay đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

– Trong cùng chu kỳ: khi năng lượng điện hạt nhân tăng, lực hút thân hạt nhân với những electron phần ngoài cùng cũng tăng theo, vày đó bán kính nguyên tử nói phổ biến giảm dần (từ trái qua phải).

– Trong cùng nhóm A: theo chiều từ trên xuống dưới, số lớp electron tăng dần, nửa đường kính nguyên tử của các nguyên tố tăng theo, mặc dù điện tích hạt nhân tăng nhanh.


– tích điện ion hóa trước tiên (I1) của nguyên tử là tích điện tối thiểu yêu cầu để tách electron trước tiên ra khỏi nguyên tử sống dạng cơ bản. Năng lượng ion hóa được tính băng kJ/mol.

– tích điện ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố trong bảng tuần hoàn chuyển đổi tuần hoàn theo chiều tăng mạnh điện tích phân tử nhân.

– Trong cùng chu kỳ, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân, lực liên kết giữa hạt nhân cùng electron phần bên ngoài cùng tăng, làm cho cho năng lượng ion hóa tăng theo.

– Trong cùng nhóm A, khi năng lượng điện hạt nhân tăng, khoảng cách giữa electron phần bên ngoài cùng cho hạt nhân tăng, lực links giữa electron phần bên ngoài cùng cùng hạt nhân giảm, do đó tích điện ion hóa giảm.


– Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho tài năng hút electron của nguyêntử kia khi tạo nên thành link hóa học.


– Độ âm năng lượng điện của nguyên tử các nguyên tố trong bảng tuần hoàn đổi khác tuần trả theo chiều tăng ngày một nhiều điện tích phân tử nhân. Khi năng lượng điện hạt nhân tăng:

Trong cùng chu kỳ, theo chiều tăng cao điện tích phân tử nhân thì độ âm năng lượng điện tăng.Trong thuộc nhóm A, theo chiều tăng đột biến điện tích phân tử nhân thì độ âm điện giảm.

– Độ âm điện của nguyên tử yếu tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố kia càng mạnh. Trongbảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, thì flo (F) có độ âm điện lớn số 1 nên gồm tính phi kim khỏe khoắn nhất.


Sự biến đổi tính kim loại – phi kim

Tính kim loại, tính phi kim

– Tính kim loại là đặc thù của một thành phần hóa học mà lại nguyên tử của chính nó dễ nhường nhịn eletron thay đổi ion dương.

– Tính phi kim là đặc điểm của một yếu tắc hóa học mà lại nguyên tử của chính nó dễ dìm thêm electron để vươn lên là ion âm.

– Nguyên tử của nguyên tố nào càng thuận lợi nhường electron, tính kim loại của nguyên tố kia càng mạnh.

– Nguyên tử của nguyên tố làm sao càng thuận tiện nhận electron, tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh.

Sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại và phi kim

– trong những chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của những nguyên tố giảm dần, đôi khi tính phi kim tăng dần.Tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn đổi khác tuần trả theo chiều tăng vọt của năng lượng điện hạt nhân.

– Trong cùng nhóm A, theo chiều tăng nhiều điện tích phân tử nhân tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, bên cạnh đó tính phi kim bớt dần.

– Tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố phụ thuộc chủ yếu ớt vào thông số kỹ thuật electron nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tất cả tính biến hóa tuần hoàn cần tính kim, tính phi kim biến đổi tuần hoàn.

Sự biến hóa hóa trị

– Trong thuộc chu kỳ, lúc đi từ bỏ trái sang nên (điện tích phân tử nhân tăng), hóa trị tối đa với oxi tăng từ là một đến 7,hóa trị so với hidro sút từ 4 cho 1.

Hóa trị so với hidro = Số lắp thêm tự đội – Hóa trị đối với oxiCông thức phân tử ứng với những nhóm nguyên tố (R: là nguyên tố)R2On: n là số vật dụng tự của nhóm.RH8-n: n là số thiết bị tự của nhóm.

– các nguyên tố phi kim Si, P, S, Cl tạo ra với hợp hóa học hidro. Trong đó chúng có hóa trị theo thứ tự là 4, 3, 2, 1. Hóa trị cao nhất của một nguyên tố với oxi, hóa trị cùng với hidro của các phi kim đổi khác tuần hoàn the chiều tăng của điện tích hạt nhân.


Sự biến hóa tính axit-bazo của oxit cùng hidroxit tương ứng

– Tính axit – bazo củ những oxit và hidroxit tương ứng của các nguyên tố biến hóa tuần hoàn theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyê tử.

Trong một chu kỳ, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân tăng, tính bazo của oxit với hidroxit khớp ứng giảm dần, bên cạnh đó tính axit tăng dần.Trong một đội A, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân tăng, tính bazo của oxit với hidroxit tương ứng tăng dần, bên cạnh đó tính axit bớt dần.

Ai lực cùng với electron(E)

– Ái lực electron là năng lượng giải phóng tốt hấp thụ khi một nguyênt tử trung hòa ở tâm trạng khí nhận 1e để biến ion âm. Nguyên tử có công dụng thu e càng khỏe mạnh (tính phi kim càng mạnh) thì E có trị số càng lớn.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Chuẩn Cho Học Sinh, Sinh Viên

Định luật pháp tuần hoàn


Định công cụ tuần hoàn của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn

– Tính chất của những nguyên tố và đối chọi chất, cũng giống như thành phần và tính chất của các hợp chất làm cho từ các nguyên tố đó thay đổi tuần trả theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.