SƠ ĐỒ TƯ DUY PHẦN TIẾN HÓA SINH HỌC 12

     

Sơ thứ hóa kiến thức và kỹ năng lý thuyết để giúp đỡ bạn dễ dàng ghi nhớ đôi khi nhớ lâu hơn. Tuyển chọn sinh số xin mang đến các cử tử sơ đồ tư duy môn Sinh học lớp 12 để tìm hiểu thêm dưới đây.

Chương trình Sinh học lớp 12 gồm các chương, bài bác như sau:

1/ Chương 1: phép tắc Di Truyền Và biến chuyển Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quy trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã với dịch mãBài 3: Điều hòa chuyển động genBài 4: Đột trở nên genBài 5: Nhiễm nhan sắc thể và bỗng nhiên biến kết cấu nhiễm dung nhan thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm nhan sắc thểBài 7: thực hành Quan sát các dạng bất chợt biến số lượng nhiễm nhan sắc thể trên tiêu phiên bản cố định và trên tiêu bạn dạng tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy nguyên lý Của hiện tượng Di Truyền

Bài 8: Quy qui định Menđen Quy luật pháp phân liBài 9: Quy luật pháp phân li độc lậpBài 10: can dự gen và tác động đa hiệu của genBài 11: liên kết gen và hoán vị genBài 12: Di truyền links với giới tính với di truyền ko kể nhânBài 13: Ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên lên sự biểu lộ của genBài 15: bài xích tập chương I với chương II

3/ Chương 3: di truyền Học Quần Thể

Bài 16: kết cấu di truyền của quần thểBài 17: kết cấu di truyền và quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng dt Học

Bài 18: lựa chọn giống đồ vật nuôi và cây cỏ dựa bên trên nguồn biến dị tổ hợpBài 19: chế tạo ra giống bằng phương pháp gây tự dưng biến và công nghệ tế bàoBài 20: tạo thành giống bắt đầu nhờ technology gen

5/ Chương 5: di truyền Học Người

Bài 21: dt y họcBài 22: bảo đảm an toàn vốn gene của loài tín đồ và một trong những vấn đề xã hội của dt họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: bằng chứng Và nguyên tắc Tiến Hóa

Bài 24: Các vật chứng tiến hóaBài 25: đạo giáo Lamac với học thuyết ĐacuynBài 26: học thuyết tiến hóa tổng đúng theo hiện đạiBài 27: quy trình hình thành quần thể thích nghiBài 28: LoàiBài 29: quá trình hình thành loàiBài 30: quy trình hình thành chủng loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự tạo nên Và cải tiến và phát triển Của cuộc sống Trên Trái Đất

Bài 32: bắt đầu sự sốngBài 33: Sự cải tiến và phát triển của sinh giới qua những đại địa chấtBài 34: Sự gây ra loài người

8/ Chương 8: thành viên Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường sống cùng các nhân tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh thứ và mối quan hệ giữa những cá thể vào quần thểBài 37: các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: những đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh đồ gia dụng (tiếp theo)Bài 39: phát triển thành động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần thôn Sinh Vật

Bài 40: Quần thôn sinh trang bị và một trong những đặc trưng cơ phiên bản của quần xãBài 41: Diễn núm sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và bảo vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: bàn bạc vật hóa học trong hệ sinh tháiBài 44: chu trình sinh địa hóa với sinh quyểnBài 45: Dòng tích điện trong hệ sinh thái và năng suất sinh tháiBài 46: thực hành Quản lí với sử dụng bền bỉ tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Sơ đồ hóa kiến thức và kỹ năng Sinh học tập lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*