Sơ đồ đại học cần thơ

     

.../CA: các phòng học tập thuộc hàng nhà học Viện nghiên cứu và phân tích phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

.

Bạn đang xem: Sơ đồ đại học cần thơ

.../KH: các phòng học thuộc hàng nhà học tập Khoa kỹ thuật tự nhiên.

..../KT: những phòng học thuộc dãy nhà học tập Khoa gớm tế.

..../MT: các phòng học thuộc hàng nhà học tập Khoa khoa học chính trị.

..../XH: những phòng học thuộc hàng nhà học Khoa khoa học Xã hội NV.

..../DB: những phòng học tập thuộc dãy nhà học Khoa Dự bị dân tộc.

..../CN: những phòng học thuộc hàng nhà học Khoa Công nghệ.

..../TS hoặc …/AQ : những phòng học tập thuộc hàng nhà học tập Khoa Thủy sản.

..../DI: những phòng học thuộc dãy nhà học Khoa technology Thông tin và TT.

..../NN: những phòng học thuộc hàng nhà học tập Khoa nông nghiệp & trồng trọt và SHUD.

..../K1: các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa ngoại ngữ.

Xem thêm:

..../SH: những phòng học thuộc dãy nhà học Viện nghiên cứu và phân tích và cách tân và phát triển CNSH.

...MTN: những phòng học thuộc hàng nhà học tập Khoa môi trường Tài nguyên TN.

..../KL: những phòng học thuộc hàng nhà học Khoa Luật.

..../HA: các phòng học thuộc dãy nhà học tập Khoa phát triển nông thôn.

....HL: các phòng học thuộc dãy nhà học tập Trung trung tâm học liệu.

..../D1,D2: những phòng học tập thuộc hàng nhà học đơn vị Điều hành.

- HTKHTN: Hội ngôi trường khoa khoa học tự nhiên.

CLCxDI: các phòng học rất chất lượng thuộc Khoa technology thông tin & TT.

CLCxKT: những phòng học chất lượng cao thuộc Khoa kinh tế.

CLCxCN: các phòng học rất tốt thuộc Khoa Công nghệ.

CLCxFL: những phòng học rất tốt thuộc Khoa Ngọai ngữ.

TTGDQP: các phòng học tập thuộc Trung tâm giáo dục và đào tạo Quốc phòng ở khu vực Hòa An (Hậu Giang).

Xem thêm: Một Muối Khi Tan Vào Nước Tạo Thành Dung Dịch Có Môi Trường Kiềm Muối Đó Là ?

Ngoài ra, còn có các phòng mang ký hiệu đặc biệt các phòng thc tập

 -Khoa khoa học tự nhiên, bao gồm:

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH: các phòng Thực tập chất hóa học đại cương. + L1-KH1, L1-KH2: các phòng Thực tập trang bị lý đại cương.