sa vào đam mỹ

Skip to lớn content

Tên gốc: 沉溺

Bạn đang xem: sa vào đam mỹ

Tác giả: Bạch Giới Tử

Thể loại: Hiện đại, ngọt, niên thượng, thụ truy công, trở thành thục cẩn trọng công x tâm cơ dễ thương và đáng yêu thụ.

Độ dài: 44 chương

Edit: Quin

Văn án:

Xem thêm: xuyên về năm 70

Thích Tầm Chương đợt trước tiên bị mời mọc cho tới ngôi trường, vì thế đàn ông anh ở rừng cây nhỏ sau ngôi trường hít môi người tớ, nhưng mà người bại liệt cũng là phái mạnh.

Đứa đàn ông không có tác dụng bị gò gói thể hiện quốc tế, còn chúng ta trai của cậu…

Dụ Hạ vừa phải gặp gỡ vẫn yêu thương Thích Tầm Chương, nhưng mà Thích Tầm Chương lại là phụ vương của doanh nghiệp trai cậu, Dụ Hạ cậu ko quí bao nhiêu nhóc choai choai mới nhất rộng lớn, nhưng mà chỉ quí những người dân nam nhi già cả nhắn trưởng thành và cứng cáp.

Xem thêm: truyện đích thê tại thượng

Công to hơn thụ 19 tuổi hạc.

Hoàn

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WORDPRESS VÀ WATTPAD.

Tác giả

Bình luận