rubber nghĩa là gì

/´rʌbə/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều rubbers

Cao su (như) india-rubber
hard rubber
cao su cứng
synthetic rubber
cao su tổng hợp
Cái tẩy (mẩu cao su đặc.. nhằm tẩy mực, cây bút chì); khăn vệ sinh bảng; giẻ vệ sinh bảng
Bao cao su đặc nhằm rời bầu, ca-pốt, candom
( số nhiều) ủng cao su đặc (không ngấm nước); giầy cao su
Người xoa bóp
Hội bài xích (ba ván, ai thắng nhị là được, nhập bài xích brít..)
( tấp tểnh ngữ) vì thế cao su
rubber cloth
vải tráng cao su
rubber gloves
găng tay cao su

Ngoại động từ

Tráng cao su đặc, quấn vì thế cao su

Nội động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nghển cổ cò tuy nhiên coi (vì tò mò); tò mò

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Cao su, giũa vuông răng thô

Cao su, giũa vuông răng thô

Hóa học tập & vật liệu

cao su

Giải quí EN: Any of various natural or synthetic high polymers characterized by their elasticity; natural rubber is cis-polyisoprene; biological protein rubbers include resilin, abductin, and elastin.

Bạn đang xem: rubber nghĩa là gì

Giải quí VN: Bất kì loại polyme đương nhiên hoặc tổ hợp cao, đặc thù vì thế tính đàn hồi; cao su đặc đương nhiên là loại cis-polyisopren; cao su đặc đương nhiên sinh học tập bao hàm resilin, abductin, và elastin.

Xem thêm: đằng la vi chi

cao su nén Độ
vật liệu sở hữu chứa chấp cao su

Giải quí EN: Describing materials in which rubber is a primary ingredient. Thus, rubber fiber.

Giải quí VN: Chỉ vật tư sở hữu cao su đặc là bộ phận hầu hết. Như, sợi cao su đặc.

Toán & tin yêu

nhựa, cao su

Xây dựng

dải cao su
sợi cao su

Kỹ thuật cộng đồng

cao su thô
nhựa
chlorinated rubber resin
nhựa cao su đặc clo hóa
hard rubber
nhựa cứng cơ hội điện
hard rubber
nhựa cứng cơ hội năng lượng điện ebonit
rubber cement
nhựa cao su
rubber glue
nhựa cao su
rubber mallet
cái búa mộc đầu nhựa
rubber resin
nhựa cao su
rubber squeegee
chổi cào vì thế cao su đặc (để rải vật liệu nhựa đường)
lốp xe
giấy tráng cao su

Kinh tế

cao su
cao-su
cục gôm
cục tẩy

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa