rr là gì

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Trong dịch tễ học tập, tỷ số nguy cấp cơ (risk ratio), hoặc nguy cơ kha khá (relative risk, RR) là tỷ trọng của phần trăm kĩ năng giắt bệnh dịch nhập group phơi bầy nhiễm đối với phần trăm kĩ năng giắt bệnh dịch nhập group ko phơi bầy nhiễm. Theo công thức , nhập bại là tỷ trọng giắt bệnh dịch nhập group phơi bầy nhiễm, và là tỷ trọng giắt bệnh dịch nhập group ko phơi bầy nhiễm. Cùng với hiệu số nguy hại (risk difference) và tỉ số odds (odds ratio), tỷ số nguy hại kiểm toan côn trùng tương tác đằm thắm phơi bầy nhiễm một nguyên tố nguy hại và mắc bệnh.

Bạn đang xem: rr là gì

Sử dụng nhập đo đếm và ý nghĩa sâu sắc nghiên cứu[sửa | sửa mã nguồn]

Tỷ số nguy hại được dùng nhập phân tách đo đếm tài liệu kể từ những phân tích lâm sàng đối triệu chứng tình cờ, phân tích đoàn hệ và phân tích cắt theo đường ngang, nhằm dự trù phỏng mạnh mẽ của côn trùng tương tác trong số những cách thức chữa trị hoặc những nguyên tố nguy hại và mắc bệnh.[1][2] Như dùng nhằm đối chiếu nguy hại kéo theo mắc bệnh Khi chữa trị hắn tế đối với ko chữa trị hoặc Khi xúc tiếp với nguyên tố nguy hại môi trường xung quanh đối với ko phơi bầy nhiễm nguyên tố nguy hại môi trường xung quanh bại.

Trong quan hệ nhân trái ngược đằm thắm phơi bầy nhiễm một nguyên tố nguy hại và mắc bệnh, độ quý hiếm RR hoàn toàn có thể được hiểu như sau:

Xem thêm: vo tan dan dien

Xem thêm: thà đừng gặp gỡ

  • RR = 1 tức là không tồn tại côn trùng tương tác đằm thắm phơi bầy nhiễm nguyên tố nguy hại và kĩ năng giắt bệnh;
  • RR < 1 tức là phơi bầy nhiễm nguyên tố nguy hại thực hiện tách kĩ năng giắt bệnh;
  • RR > 1 tức là phơi bầy nhiễm nguyên tố nguy hại thực hiện tăng kĩ năng giắt bệnh dịch.

Tính toán[sửa | sửa mã nguồn]

Tỷ số nguy hại hoàn toàn có thể được dự trù kể từ bảng 2x2:

  Nhóm
Experimental (E) Control (C)
Phơi nhiễm (E) EE CE
Không phơi bầy nhiễm (N) EN CN

ước tính tỷ số nguy hại theo đòi công thức sau:

So với tỷ số odds[sửa | sửa mã nguồn]

Tỷ số nguy hại không giống với tỷ số odds. Nhưng nếu như EE nhỏ rất là nhiều đối với EN, thì EE/(EE + EN) EE/EN. Tương tự động, nếu như CE nhỏ rất là nhiều đối với công nhân, thì CE/(CN + CE) CE/CN. Đây là giả thiết mang lại bệnh dịch khan hiếm. Khi đó:

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Relative risk online calculator