quay về đời đường làm lưu manh

qvdd

Quay về đời Đường thực hiện cao bồi – 回到唐朝当混混


Tác fake : Chu Ngọc

Convert: Meoconlunar (TTV)

Chương 1 – 70

Edit: Habin_3288, Huyết Lệ Tuyệt Tâm, Vô Vi. Giadinh_simson

Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm

Nguồn: emtc2.edu.vn

Qùa sinh nhật mang lại Huyền Phong Bạc Tình Băng yêu thương vết của tớ ^^. Phiền ko đem bạn dạng ed thoát ra khỏi blog

văn án

chương 1           chương 2              chương 3             chương 4               chương 5

Bạn đang xem: quay về đời đường làm lưu manh

chương 6           chương 7             chương 8              chương 9              chương 10

chương 11           chương 12            chương 13          chương 14            chương 15

chương 16          chương 17            chương 18          chương 19            chương 20

~~~**~~~

chương 21          chương 22            chương 23          chương 24         chương 25

chương 26         chương 27           chương 28          chương 29          chương 30

~~~**~~~

chương 31          chương 32           chương 33           chương 34          chương 35

chương 36          chương 37          chương 38            chương 39          chương 40

~~~**~~~

chương 41          chương 42             chương 43            chương 44         chương 45

chương 46          chương 47              chương 48            chương 49         chương 50

~~~**~~~

chương 51            chương 52             chương 53          chương 54           chương 55

chương 56            chương 57             chương 58         chương 59            chương 60

~~~**~~~

chương 61        chương 62      chương 63         chương 64            chương 65

chương 66         chương 67       chương 68        chương 69           chương 70

~~~**~~~

Chương 71 – 142

Edit + Beta: Huyết Lệ Tuyệt Tâm

chương 71 = chương 72 =  chương 73 = chương 74 = chương 75 = chương 76

Xem thêm: cừu nhỏ chạy đâu cho thoát

chương 77 = chương 78=  chương 79 = chương 80 = chương 81 = chương 82

chương 83 = chương 84 = Chương 85 = chương 86 =  chương 87 =chương 88

chương 89 = chương 90 = chương 91 = chương 92 = chương 93 = chương 94

chương 95 = chương 96 = chương 97 = chương 98 = chương 99

**************

chương 100 = chương 101 = chương 102 = chương 103 = chương 104

chương 105 = chương 106 = chương 107 = chương 108 = chương 109 = chương 110

Chương 111 = chương 112 = chương 113 = chương 114 = chương 115

Chương 116 = chương 117 = chương 118 = chương 119 = chương 120 = chương 121 = chương 122

***************

chương 123 = chương 124 = chương 125 = chương 126 = chương 127 = chương 128

chương 129 = chương 130 = chương 131 = chương 132 = chương 133 = chương 134

Xem thêm: ta có 5 đại lão ba ba

chương 135 = chương 136 = chương 137 = chương 138 = chương 139

chương 140 = chương 141 = chương 142

(HOÀN)

Ebook : PRC PFD