PROTON CÓ KHỐI LƯỢNG NGHỈ 1 0073U

     

Câu 5881: Cho biết cân nặng nghỉ của proton, notron với electron theo lần lượt là mp = 938,3 MeV/c2 , mn = 939,6 MeV/c2, mc = 0,511 MeV/c2. đem 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng rẽ của phân tử nhân C bằng

A.

Bạn đang xem: Proton có khối lượng nghỉ 1 0073u

7,45 MeV/nuclon

B.

Xem thêm: Kể Về Một Chuyến Đi Tham Quan Của Em, Please Wait

7,19 MeV/nuclon

C.

Xem thêm: Giải Phương Trình: Sin2X + 2Cos2X = 1 + Sinx, Giải Phương Trình

7,71 MeV/nuclon

D. 7,96 MeV/nuclon


Giải chi tiết:

Khối lượng nguyên tử C12: mC = 12u = 12.931,5 = 11178 MeV/c2

Khối lượng hạt nhân C12: mhnC = mC – 6me = 1174,934 MeV/c2

Năng lượng links W = ( 6mp + 6mn – mhnC)c2 = 92, 466 MeV

Năng lượng links riêng: Wlkr = W/12 = 7,71 (MeV)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát