phép nhân nào có tích bằng một thừa số

avatar

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: phép nhân nào có tích bằng một thừa số

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp tự những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Giải mến quá trình giải:

Phép nhân với tích tự quá số thì cần với cùng một quá số tự `0` hoặc tự `1`.

Vì số nào là nhân `0` cũng tự `0`.

Số nào là nhân `1` cũng tự chủ yếu nó.

Ví dụ: `0 × 9 = 0`

`1 × 4 = 4`

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

Xem thêm: chức nghiệp thế thân

2 vote

avatar

5x1=5

3x1=3

5x0=0

15x0=0

1x1=1

(những phép tắc nhân với cùng 1 hoặc 0 đều phải có đặc thù đó)

hok tốt!!!^_^

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar