Phép Chia Có Dư Lớp 6

     

Lý thuyết chia hết với chia tất cả dư. đặc thù chia hết của một tổng Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ dàng hiểu


1. Chia hết với chia bao gồm dư

Cho nhị số tự nhiên a với b, trong những số ấy b khác 0. Ta luôn kiếm được đúng hai số thoải mái và tự nhiên q và r sao cho

a = b. Q + r, trong số đó (0 le r 2. đặc thù chia không còn của một tổng

Tính chất 1

Cho a, b, n là các số tự nhiên, n khác 0.

Bạn đang xem: Phép chia có dư lớp 6

Nếu a( vdots )n cùng b( vdots )n thì (a + b)( vdots )n cùng (a - b)( vdots )n (left( a ge b ight))

Nếu a( vdots )n, b( vdots )n và c( vdots )n thì (a + b + c)( vdots )n

Trong một tổng, nếu một số trong những hạng mọi chia hết đến cùng một trong những thì tổng cũng phân chia hết cho số đó.

Tính chất 2

Cho a, b, n là các số trường đoản cú nhiên, n khác 0. (left( a ge b ight))

Nếu a ( ot vdots ) n với b( vdots )n thì (a + b) ( ot vdots ) n với (a - b) ( ot vdots ) n

Nếu a( vdots )n với b ( ot vdots ) n thì (a - b) ( ot vdots ) n

Nếu a ( ot vdots ) n, b( vdots )n cùng c( vdots )n thì (a + b + c) ( ot vdots ) n

Nếu trong một tổng chỉ tất cả đúng một vài hạng không phân chia hết cho 1 số, những số hạng còn lại đều chia hết mang đến số kia thì tổng không chia hết đến số đó.

CÁC DẠNG TOÁN VỀ TÍNH phân tách HẾT CỦA MỘT TỔNG

1. Xét tính phân tách hết của một tổng hoặc một hiệu

Phương pháp:

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 về việc chia không còn của một tổng, một hiệu.

Xem thêm: Phân Tích Cơ Sở Lý Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Là Nguyên Lý Nào?

Ví dụ:

a)

Ta bao gồm (6 vdots 3;,9 vdots 3;,15 vdots 3, Rightarrow 6 + 9 + 15 = 30 vdots 3)

b)

Ta có: (75 vdots 15) cùng (12 ot vdots 15) đề xuất (75 + 12 ot vdots 15) cùng (75 - 12 ot vdots 15)


c) 

(10 vdots 5;,15 vdots 5;,12 ot vdots 5 Rightarrow 10 + 15 + 12 = 37 ot vdots 5).

2. Tìm đk của một số hạng nhằm tổng hoặc hiệu phân tách hết cho một số nào đó

Phương pháp:

Áp dụng đặc điểm 1 và đặc điểm 2 để tìm đk của số hạng không biết.

Ví dụ:

Cho tổng (M = 105 + 72 + x) . Để $M$ phân tách hết cho $3$ thì $x$ phải như thế nào?

Giải:

Vì (105, vdots ,3;,72, vdots ,3) cần để (M = 105 +72 + x) chia hết mang đến (3) thì (x, vdots ,3).

Xem thêm: Hình Ảnh Lễ Hội Đua Thuyền Tứ Linh Ở Lý Sơn, Lễ Hội Đua Thuyền

3. Xét tính phân chia hết của một tích

Phương pháp:

 Áp dụng tính chất: ví như trong một tích những số tự nhiên có một thừa số phân chia hết cho một trong những nào kia thì tích cũng chia hết mang lại số đó.