PHẦN MỀM MOUSE SKILLS LỚP 6 BÀI 5: LUYỆN TẬP CHUỘT BẰNG MOUSE SKILLS

     

Chuột là công cụ quan trọng thường đi liền với máy tính. Thông qua chuột ta có thể thực hiện thao tác nhập dữ liệu vào máy tính nhanh, thuận tiện. Trong Bài 5: Luyện tập chuột bằng Mouse skills dưới đây sẽgiúp các em tìm hiểu rõ hơn về chuột và một số thao tác chính của chuột. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

Bạn đang xem: Phần mềm mouse skills lớp 6 bài 5: luyện tập chuột bằng mouse skills


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Các thao tác chính với chuột

1.2.Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills

2. Luyện tập Bài 5 Tin học 6

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đápBài 5 Tin học 6


Chuột dùng để thực hiện các lệnh điều khiển hoặc nhập dữ liệu vào máy tính nhanh và thuận tiện.Quy ước đặt tên cho các nút của chuột:

*

Hình 1.Quy ước đặt tên cho các nút của chuột

Cách cầm chuột:Dùng tay phải để giữ chuột,ngón trỏ đặt lên nút trái,ngón giữa đặt lên nút phải chuột.

*

Hình 2.Cách cầm chuột

Các thao tác chính với chuột:Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.Nháy phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.Nháy đúp chuột: Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột.Kéo thả chuột: Nhấn giữ chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.

1.2.Luyệntập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills


a. Khởi động phần mềm Mouse Skills

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Khởi động phần mềm: Nháy đúp vào biểu tượng
*
trên màn hình.Bước 2. Gõ 1 phím bất kì để vào cửa sổ luyện chính.Bước 3. Luyện tập các thao tác sử dụng chuột qua từng bước (có 5 mức luyện tập).

Xem thêm: Câu 6: Nguồn Nguyên Liệu Sơ Cấp Của Quá Trình Tiến Hóa

Lưu ý 1:Gõ phím N để chuyển sang mức tiếp theo (hình 1).

*

Hình 1.Nhấn phím N để tiếp tục

b. Luyện tập chuột

Gồm 5 mức mỗi mức thực hiện 10 lần:

Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.

Một số lưu ý:

Với mỗi mức, phần mềm cho phép thực hiện 10 lần thao tác luyện tập chuột tương ứng.Mức 1 đến mức 4: di chuyển chuột đến hình vuông (nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy nút phải chuột) (hình 2).

Mức 5: kéo thả biểu tượng

*
vào bên trong khung cửa sổ (hình 3).

*

Hình 2.Màn hình luyện tập các mức 1, 2, 3, 4

*

Hình 3.Kéo thả chuột

Các bài tập sẽ khó dần theo thời gian.Phần mềm sẽ tính điểm cho từng bài luyện tập và cuối cùng sẽ tính tổng số điểm em đạt được sau khi thực hiện xong.Khi luyện xong mức 5, phần mềm sẽ đưa ra tổng điểm và đánh giá trình độ sử dụng chuột (hình 4):Beginner: bắt đầu;Not bad: tạm được;Good: khá tốt;Expert: rất tốt.

*

Hình 4. Màn hình kết quả

c. Thoát khỏi phần mềm

Có 2 cách để thoát khoát phần mềm:

Cách 1:Gõ phímQđể kết thúc.Cách 2:Nháy chuột vào nút
*
Quit.

Xem thêm: Cách Dạy Con Tính Nhẩm Nhanh Thần Tốc, Unilever ViệT Nam

Lưu ý 2:Khi luyện tập xong 5 mức, nếu muốn luyện tập lại nháy chuột vào nútTry Again.