Phân cực và không phân cực

     

Liên kết cùng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay các cặp electron sử dụng chung, link cộng hóa trị tất cả 2 một số loại là gồm cực hoặc ko cực.

Bạn đang xem: Phân cực và không phân cực


Vậy link cộng hóa trị có cực và không cực khác nhau thế nào? chúng được hình thành trong phân tử đơn chất với hợp chất như thế nào? Và làm sao để phân loại liên kết hóa học theo độ âm điện, họ cùng mày mò qua bài bác này.


I. Sự hình thành links cộng hóa trị

1. Liên kết cộng hóa trị sinh ra giữa những nguyên tử kiểu như nhau

* Sự hình thành đối kháng chất.

a) Sự xuất hiện phân tử Hidro (H2).

- Hidro (H): 1s1 với Heli (He): 1s2

- Nguyên tử H (Z=1) có cấu hình electron là 1s1, nhị nguyên tử H liên kết cùng với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron tạo thành thành một cặp electron thông thường trong phân tử H2. Như vậy trong phân tử H2, từng phân tử bao gồm 2 electron, giống cấu hình electron chắc chắn của khí hãn hữu heli:

 

*

- mỗi chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở phần ngoài cùng.

- ký kết hiệu H:H là phương pháp electron; H-H là bí quyết cấu tạo.

- thân 2 nguyên tử Hidro có một cặp electron liên kết bộc lộ bằng (-) đó là links đơn.

b) Sự hình thành phân tử Nito (N2).

- Nito (N): 1s22s22p3 với Neon (Ne): 1s22s22p6

- cấu hình electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, tất cả 5 electron ở lớp ngoài cùng. Vào phân tử nitơ N2, nhằm đạt thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất Ne, từng nguyên tử nitơ phải góp chung 3 electron.

*

- ký kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là bí quyết cấu tạo.

- Hai nguyên tử N liên kết với nhau bởi 3 cặp electron liên kết bộc lộ bằng 3 gạch men (≡), đó là link ba, link 3 bền hơn liên kết đôi.

c) links cộng hóa trị là gì?

- links cộng hóa trị là links được khiến cho giữa nhì nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron chung.

- mỗi cặp electron chung khiến cho 1 links cộng hoá trị, đề xuất ta có links đơn (trong phân tử H2), links ba (trong phân tử N2).

* liên kết cộng hóa trị ko phân cực:

- Là liên kết tạo nên từ 2 nguyên tử của cùng 1 nhân tố (phân tử H2, N2 có cùng độ âm điện), cho nên vì thế liên kết trong những phân tử đó không phân cực. Đó là liên kết cộng hoá trị ko phân cực.

*

2. Liên kết cùng hóa trị ra đời giữa những nguyên tử khác nhau

* Sự hình thành hợp chất

a) Sự sinh ra phân tử hidro clorua HCl

- mỗi nguyên tử H và Cl góp 1 electron tạo ra thành 1 cặp electron tầm thường để chế tác thành 1 liên kết cộng hoá trị.

- Độ âm điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron link bị lệch về phía clo, link cộng hóa trị này bị phân cực.

 

*

- Công thức kết cấu H-Cl; công thức electron H:Cl

* links cộng hóa trị có phân cực:

- Là links cộng hóa trị trong số đó cặp electron bình thường bị lệch về phía một nguyên tử được hotline là links cộng hóa trị gồm cực hay link cộng hóa trị phân cực.

- Trong bí quyết electron của phân tử gồm cực, fan ta đặt cặp electron bình thường lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện béo hơn.

b) Sự hiện ra phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

- Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon bao gồm 4 electron ở lớp bên ngoài cùng.

- Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi bao gồm 6 electron ở phần ngoài cùng.

- trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm thân 2 nguyên tử O và góp tầm thường với mỗi nguyên tử O hai electron. Từng nguyên tử O góp phổ biến với nguyên tử C hai electron tạo ra 2 liên kết đôi.

 

- Ta có O::C::O là bí quyết electron ; O=C=O là cách làm cấu tạo.

- Như vậy, mỗi nguyên tử C hay O đều có 8 electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

- Độ âm năng lượng điện của oxi (3,14) lớn hơn độ âm năng lượng điện của C(2,55) nên cặp electron bình thường lệch về phía Oxi. Link giữa nhị nguyên tử oxi với cacbon là phân cực, tuy thế phân tử CO2 có cấu trúc thẳng đề nghị 2 link đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau, kết quả là phân tử CO2 không biến thành phân cực.

3. Tính chất của những chất có links cộng hóa trị

- những chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị hoàn toàn có thể là chất rắn như đường, giữ huỳnh, iot,... Có thể là chất lỏng: nước, ancol,... Hoặc hóa học khí như khí cacbonic, clo, hiđro,...

- các chất tất cả cực như ancol etylic, đường,... Tan những trong dung môi bao gồm cực như nước. Nhiều phần các hóa học không rất như iot, các chất cơ học không cực tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,...

- Nói chung, những chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không rất không dẫn năng lượng điện ở đa số trạng thái.

II. Độ âm điện và links hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị gồm cực, link cộng hóa trị không cực và links ion

- vào phân tử, nếu như cặp electron bình thường ở giữa 2 nguyên tử ta có liên kết cộng hoá trị ko cực.

- giả dụ cặp electron thông thường lệch về 1 hướng của nguyên tử (có quý giá độ âm điện bự hơn) thì kia là liên kết cộng hoá trị tất cả cực.

Xem thêm: Describe Your Favourite Weather Or Season, Describe Your Favorite Weather

- ví như cặp electron tầm thường lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ sở hữu được liên kết ion. Như vậy, liên kết ion có thể coi là trường hòa hợp riêng của link cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm điện và links hóa học

- Để reviews loại links trong phân tử hợp chất, tín đồ ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Bí quyết phân các loại một cách tương đối theo thang độ âm điện của Pau - Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 mang đến

- vào NaCl ta gồm hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 links giữa Na và Cl là liên kết ion.

- trong phân tử HCl ta tất cả hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ liên kết giữa H và Cl là link cộng hoá trị tất cả cực.

- trong phân tử H2 ta bao gồm hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ liên kết giữa H với H là liên kết cộng hoá trị ko cực.

III. Bài tập vận dụng liên kết cộng hóa trị

* bài bác 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng nhất về link cộng hóa trị. Link cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa các phi kim với nhau.

B. Trong những số đó cặp electron phổ biến bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành bởi vì sự dùng phổ biến electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được khiến cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay những cặp electron chung.

° giải mã bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

- Đáp án đúng: D. Được khiến cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

* bài xích 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong số câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện nhỏ dại hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực được chế tạo thành thân 2 nguyên tử có hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không tồn tại cực được làm cho từ những nguyên tử khác hoàn toàn nhau về đặc thù hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử bự thì phân tử phân rất yếu.

° Lời giải bài 2 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị gồm cực được tạo ra thành thân 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

* bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. Tài năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành link hóa học.

B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó mang lại nguyên tử khác.

C. Kỹ năng tham gia phản bội ứng táo bạo hay yếu đuối của nguyên tử đó.

D. Năng lực nhường proton của nguyên tử đó mang lại nguyên tử khác.

Chọn câu trả lời đúng.

° Lời giải bài 3 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành liên kết hóa học.

* bài 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế như thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị ko cực, links cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị có cực. Cho thí dụ minh họa.

° Lời giải bài bác 4 trang 64 SGK Hóa 10:

- link ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion mang điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

- liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết được khiến cho giữa hai nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

- liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron thông thường bị lệch về phía một nguyên tử được call là link cộng hóa trị gồm cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl tốt H –Cl.

* bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong những chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố sinh hoạt bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10:

- Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Links ion

 AlCl3: 1,55. Liên kết cộng hóa trị gồm cực

 CaS: 1,58.Liên kết cùng hóa trị có cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực.

* bài xích 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết công thức electron cùng công thức kết cấu các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Xem thêm: Thuyết Minh, Giới Thiệu Về 1 Loài Hoa Mà Em Yêu Thích, 9 Bài Thuyết Minh Về Một Loài Hoa Mà Em Yêu Thích

° Lời giải bài xích 6 trang 64 SGK Hóa 10:

- Công thức electron với công thức cấu trúc các phân tử sau:

*

* bài 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là gần như nguyên tố tất cả số năng lượng điện hạt nhân là 9, 19, 8.