Lý thuyết phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật

     

- Các đặc trưng của giới Động vật và Thực vật được biểu hiện trong: cấu tạo, dinh dưỡng, cách di chuyển và phản xạ.

Bạn đang xem: Lý thuyết phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật

- Các đặc trưng của hai giới Động vật và Thực vật có những điểm khác nhau, được thể hiện ở bảng sau:

Đặc điểm

Cấu tạo tế bào

Thành xellulose

Lớn lên và sinh sản

Chất hữu cơ đi nuôi cơ thể

Khả năng di chuyển

Hệ thần kinh và giác quan

Thực vật

+

+

+

Tự tổng hợp được

-

-

Động vật

+

-

+

Sử dụng chất hữu cơ có sẵn

+

+

\(\rightarrow\)Các đặc điểm giống và khác nhau của động vật và thực vật

-Giống nhau:

+ Đều có cấu tạo tế bào.

+ Đề có khả năng lớn lên và sinh sản.

-Khác nhau:

+ Về đặc điểm dinh dưỡng:

.) Thực vật: có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể.

.) Động vật: không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ mà sử dụng chất hữu cơ có sẵn.

+ Về khả năng di chuyển:

.) Thực vật không có khả năng di chuyển.

.) Động vật có khả năng di chuyển.

+ Cấu tạo thành tế bào:

.) Thực vật có thành tế bào xellulose.

.) Động vật không có.

+ Hệ thần kinh và giác quan:

.) Thực vật không có hệ thần kinh và giác quan (có hệ thần kinh sinh dưỡng lớp 11 các em sẽ tìm hiểu).

.) Động vật có hệ thần kinh và giác quan.

Xem thêm: Khí Hậu Sa Mạc: Đặc Điểm Khí Hậu Ở Vùng Hoang Mạc Là, Đặc Điểm Khí Hậu Của Vùng Hoang Mạc Là2. Đặc điểm chung của động vật

-Có khả năng di chuyển.

- Có hệ thần kinh và giác quan.

-Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn.3. Sơ lược phân chia giới động vật

-Giới động vật được chia làm 20 ngành chủ yếu xếp vào 2 nhóm: động vật có xương sống và động vật không có xương sống.

-Động vật không xương sống:

+ Ngành động vật nguyên sinh.

*

+ Ngành ruột khoang.

*

+ Các ngành giun: giun dẹp, giun tròn, giun đốt.

*

+ Ngành chân khớp.

*

-Động vật có xương sống:

*4. Vai trò của động vật

Động vật không chỉ có vai trò quan trọng trong thiên nhiên mà còn cả đối với đời sống con người.

Xem thêm: Tag: Người Mẹ Sinh 11 Đứa Con, Bà Mẹ Sinh 11 Đứa Con Cùng Một Lúc

Đa số động vật là có lợi cho con người. Tuy nhiên, còn một số động vật lại gây hại.