passion là gì

/'pæʃn/

Thông dụng

Danh từ

Cảm xúc mạnh mẽ và uy lực, tình yêu nồng dịu với một chiếc gì đó
Sự dỗi dữ
to fly (fall, get) into a passion
nổi dỗi, nổi tam bành
Sự mến (tình dục, tình yêu)
sexual passion
tình dục
tender passion
tình yêu
Sự say mê; niềm say mê
to have a passion for something
say mê mệt kiểu gì
(tôn giáo) ( the Passion) những nỗi gian khổ hình của Chúa Giê-xu; bài xích ca, đoạn kinh thánh thuật lại những nỗi gian khổ hình của Chúa Giê-xu

Nội động từ

(thơ ca) say sưa, yêu thương thiết tha, yêu thương nồng nàn

Chuyên ngành

Xây dựng

say mê

Y học

nỗi gian khổ, nỗi đau

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affection , affectivity , agony , anger , animation , ardor , dedication , devotion , distress , dolor , eagerness , ecstasy , excitement , feeling , fervor , fire , fit , flare-up , frenzy , fury , heat , hurrah , indignation , intensity , ire , joy , misery , outbreak , outburst , paroxysm , rage , rapture , resentment , sentiment , spirit , storm , suffering , temper , transport , vehemence , warmth , wrath , zeal , zest , amorousness , amour , appetite , attachment , concupiscence , craving , crush * , desire , emoting , eroticism , fondness , infatuation , keenness , lust , prurience , urge , weakness , yen , craze , drive , enthusiasm , fad * , fancy , fascination , idol , jazz * , mania , obsession , fervency , romance , amativeness , erotism , itch , libidinousness , lustfulness , pruriency , love affair , zealousness , huff , tantrum , adoration , beguin , emotion , erogeneity , erotomania , evangelism , gusto , hunger , love , martyrdom , pain , pathos , sensuality , thirst , torridity

Từ ngược nghĩa