on tap chuong 1 sinh hoc 11 nang cao

DOWNLOAD
SÁCH NÂNG CAO

Sách Giáo Khoa Sinh Học 11

Bạn đang xem: on tap chuong 1 sinh hoc 11 nang cao

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 được chia thành 4 chương: Chuyển hóa vật hóa học và tích điện, chạm màn hình, phát triển và cách tân và phát triển, sinh sản-sinh học tập.

Mục lục của cuốn sách :

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A – Chuyển hóa vật hóa học và tích điện ở thực vật
Bài 1. Sự hít vào nước và muối bột khoáng ở rễ
Bài 2. Vận gửi những hóa học vô cây
Bài 3.Thoát khá nước
Bài 4. Vai trò của những yếu tố khoáng
Bài 5. Dinh chăm sóc nitơ ở thực vật
Bài 6. Dinh chăm sóc nitơ ở thực vật(tiếp)
Bài 7: Thực hành thực nghiệm bay khá nước và thí nghệm về tầm quan trọng của phân bón
Bài 8. Quang hợp ý ở thực vật
Bài 9. Quang hợp ý ở những group thực vật C3 C4 và CAM
Bài 10. Hình ảnh hưởng trọn của yếu tố nước ngoài cảnh cho tới quang quẻ hợp
Bài 11. Quang hợp ý và năng suất cây trồng
Bài 12. Hô hấp ở thực vật
Bài 13. Thực hành: Phát hiện tại diệp lục và carôtenôit
Bài 14. Thực hành: Phát hiện tại thở ở thực vật
B – Chuyển hóa vật hóa học và tích điện ở động vật
Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)
Bài 17. Hô hấp ở động vật
Bài 18. Tuần trả máu
Bài 19. Tuần trả huyết (tiếp)
Bài trăng tròn. Cân phẳng phiu nội môi
Bài 21. Thực hành: Đo một số trong những tiêu chuẩn sinh lí ở người
Bài 22. Ôn luyện chương 1
Đề đánh giá 15 phút – Chương 1 – Sinh học tập 11
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Sinh học tập 11
CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A – Cảm ứng ở thực vật
Bài 23. Hướng động
Bài 24 Ứng động
Bài 25. Thực hành: Hướng động
B – Cảm ứng ở động vật
Bài 26 Cảm ứng ở động vật
Bài 27. Cảm ứng ở động vật hoang dã (tiếp theo)
Bài 28. Điện thế nghỉ
Bài 29 Điện thế hoạt động và sinh hoạt và sự Viral xung thần kinh
Bài 30. Truyền tin cẩn qua chuyện xinap
Bài 31. Tập tính của động vật
Bai 32. Tập tính của động vật hoang dã (tiếp theo)
Bài 33. Thực hành: Xem phim về thói quen của động vật
Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Sinh học tập 11
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Sinh học tập 11
CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A – Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở thực vật
Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
Bài 35. Hoocmôn thực vật
Bài 36. Phát triển ở thực vật sở hữu hoa – Sinh học tập 11
B – Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật
Bài 37. Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật hoang dã – Sinh học tập 11
Bài 38. Các yếu tố tác động cho tới phát triển và cách tân và phát triển của động vật

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến 30/4/2023

Bài 39. Các yếu tố tác động cho tới phát triển và cách tân và phát triển của động vật hoang dã (tiếp theo)
Bài 40. Thực hành: Xem phim về phát triển và cách tân và phát triển ở động vật
Đề đánh giá 15 phút – Chương 3 – Sinh học tập 11
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Sinh học tập 11
CHƯƠNG IV. SINH SẢN – SINH HỌC 11

A – Sinh sản ở thực vật
Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật – Sinh học tập 11
Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật – Sinh học tập 11
Bài 43. Thực hành: Nhân như là vô tính ở thực vật vì thế giâm, tách, ghép
B – Sinh sản ở động vật
Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã – Sinh 11
Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật hoang dã – Sinh học tập 11
Bài 46. Cơ chế điều tiết sinh sản
Bài 47. Điều khiển sinh đẻ ở động vật hoang dã và sinh nở lên kế hoạch ở người – Sinh 11
Bài 48. Ôn luyện chương II, III, IV – Sinh học tập 11
Câu căn vặn ôn luyện sinh
Đề đánh giá 15 phút – Chương 4 – Sinh học tập 11
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Sinh học tập 11

Xem thêm: cách làm tỏi ngâm xanh

Thuộc cỗ sách

Bộ sách giáo khoa lớp 11
DOWNLOAD
SÁCH NÂNG CAO