những số lâu ra miền bắc

  • Thống Kê Lô
  • Gan Cực Đại
  • Tần Suất

 
Miền: Thứ:
Dãy Số:  

Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn hoàn toàn có thể chỉ coi 1 loại nhập tuần hoặc vớ cả). Nhập mặt hàng số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), lựa chọn đài cần thiết truy vấn và số lượng giới hạn thời hạn từ thời điểm ngày cho tới ngày.

Các đo đếm cơ phiên bản xổ số kiến thiết Miền Bắc (lô) cho tới KQXS Ngày 10/11/2023

Những cặp số ko xuất hiện nay lâu nhất:

34  ( 27 ngày )

Bạn đang xem: những số lâu ra miền bắc

63  ( 10 ngày )

00  ( 9 ngày )

16  ( 9 ngày )

65  ( 9 ngày )

11  ( 8 ngày )

68  ( 8 ngày )

25  ( 7 ngày )

31  ( 7 ngày )

32  ( 7 ngày )

Xem thêm: yêu em rất nhiều truyện

36  ( 7 ngày )

39  ( 7 ngày )

53  ( 7 ngày )

Các cặp số rời khỏi thường xuyên Miền Bắc:

40 ( 3 Ngày ) ( 3 phiên )

08 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

43 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

44 ( 2 Ngày ) ( 3 phiên )

57 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

Xem thêm: truyen do thi

62 ( 2 Ngày ) ( 3 phiên )

92 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

97 ( 2 Ngày ) ( 3 phiên )

Các cặp số xuất hiện nay tối đa nhập 3 ngày:

09 ( 3 Lần ) Không tăng
15 ( 3 Lần ) Không tăng
40 ( 3 Lần ) Tăng 1
44 ( 3 Lần ) Tăng 1
62 ( 3 Lần ) Tăng 1
97 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nay tối đa nhập 7 ngày:

44 ( 6 Lần ) Không tăng
82 ( 5 Lần ) Không tăng
15 ( 4 Lần ) Không tăng
28 ( 4 Lần ) Tăng 1
29 ( 4 Lần ) Không tăng
45 ( 4 Lần ) Không tăng
70 ( 4 Lần ) Tăng 1
77 ( 4 Lần ) Không tăng
96 ( 4 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" nhập ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 Lần 1 0 10 Lần 0
8 Lần 1 1 7 Lần 2
9 Lần 3 2 9 Lần 1
3 Lần 1 3 8 Lần 3
14 Lần 0 4 9 Lần 1
6 Lần 0 5 6 Lần 1
9 Lần 2 6 4 Lần 1
9 Lần 1 7 12 Lần 2
7 Lần 2 8 6 Lần 0
9 Lần 1 9 10 Lần 1