CA SĨ VŨ TRÂM ANH,BẢO CHUNG

     

Chào em cô bé mắt nai bé con nhà ai,Dạ con thưa chú cháu con ông chín nhà ở xóm trên ớ,Mà chú hỏi chi vậy,Hỏi thăm em có có chồng chưa,Nhà em số mấy bữa nào mình ghé chơi điện tử với bạn nhe,Trời ơi chú lớn chú nói gì thấy ghê vậy,À chắc chú này muốn dê tui nè,Đừng kêu anh bằng chú anh có già lắm đâu,Hơn chừng vài tuổi hờ,Chú ơi chú đừng có theo conMọi người nhìn thấy, má con bả la đó nhe,Kệ bả đi,Này cô bé ơi hãy đến với anh đêm này,Ông Già Teen lyrics on ChiaSeNhac.comChú ơi tha dùm con còn nhỏ lắm chẳng biết yêu đương gì đâu.Con lạy chú mà,Này em gái ơi chớ kêu anh bằng chú anh buồn,Anh khoái em lâu rồi,Ôke em nhé anh qua nhà cưới em,Chú Có Biết Tuổi Teen Là Gì Không
Bạn đang xem: Ca sĩ vũ trâm anh,bảo chung

Chào em cô bé mắt nai bé con nhà ai,Dạ con thưa chú cháu con ông chín nhà ở xóm trên ớ,Mà chú hỏi chi vậy,Hỏi thăm em có có chồng chưa,Nhà em số mấy bữa nào mình ghé chơi điện tử với bạn nhe,Trời ơi chú lớn chú nói gì thấy ghê vậy,À chắc chú này muốn dê tui nè,Đừng kêu anh bằng chú anh có già lắm đâu,Hơn chừng vài tuổi hờ,Chú ơi chú đừng có theo conMọi người nhìn thấy, má con bả la đó nhe,Kệ bả đi,Này cô bé ơi hãy đến với anh đêm này,Ông Già Teen lyrics on ChiaSeNhac.comChú ơi tha dùm con còn nhỏ lắm chẳng biết yêu đương gì đâu.Con lạy chú mà,Này em gái ơi chớ kêu anh bằng chú anh buồn,Anh khoái em lâu rồi,Ôke em nhé anh qua nhà cưới em,Chú Có Biết Tuổi Teen Là Gì Không


*Bài Hát Khiến Em Đau Lòng

Lâm Chấn Khang ft Vũ Trâm Anh

*
880.810


http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20120119/o0tkZAoXSGzvDaAaDhzT591aa4d840537.jpg

Bài Hát Khiến Em Đau Lòng

Vũ Trâm Anh ft Lâm Chấn Khang

*
546.580


http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20120119/8b5dd13f30bf8ea3d6fed741592c7588697a87a1.jpg


Xem thêm: Bài 3 Trang 114 Sgk Tiếng Việt Lớp 4 Trang 114 Tập 1 Trang 114

http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg


Xem thêm: Gap Me Trong Mơ Tran Ngoc Duy, Tải Nhạc Gặp Mẹ Trong Mơ (Live)

http://musicmd1fr.emtc2.edu.vn.net/bucket-image-emtc2.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg