Nguyên tố halogen nào có tính phi kim mạnh nhất

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, nguyên tố tất cả tính kim loại vượt trội nhất (trừ những nguyên tố bao gồm tính phóng xạ) là


Nguyên tố X có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p3. Vậy vị trí X trong bảng tuần hoàn và cách làm hợp hóa học khí với hiđro của X là:


Nguyên tố X thuộc team IA, yếu tắc Y thuộc nhóm VIIA. Hợp chất được tạo cho từ 2 yếu tố X và Y bao gồm công thức phân tử làm việc dạng:


Biết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nguyên tố có thể xác định được các yếu tố như thế nào sau đây?

1. địa chỉ của nguyên tố trong bảng tuần hoàn (STT; chu kì; nhóm).

Bạn đang xem: Nguyên tố halogen nào có tính phi kim mạnh nhất

2. đặc điểm hóa học của nguyên tố.

3. Phương pháp oxit tối đa và hiđroxit tương ứng.

4. So sánh đặc điểm hóa học tập với các nguyên tố khác.

5. Tính cân nặng nguyên tử trung bình của nguyên tố.

6. Tính số p, n.


Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

Trong một chu kỳ, khi đi từ trái thanh lịch phải, qui cơ chế biến thiên tuần trả như sau


Các nguyên tố nằm trong cùng một đội nhóm A có đặc điểm hoá học tương tự nhau, bởi vì vỏ nguyên tử của những nguyên tố nhóm A có:


Trong một chu kỳ, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố team A vào oxit biến hóa như cầm cố nào?


Nguyên tố Y tạo ra hợp hóa học khí cùng với hiđro có công thức YH3. Trong hợp chất oxit tối đa Y chiếm phần 25,92% về khối lượng. Xác định Y?


Nguyên tử của yếu tắc R có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p3, cách làm hợp hóa học khí với hidro và bí quyết oxit cao nhất là


Vị trí của Al vào chu kì với nhóm biểu hiện như sau:

*

Cho những nhận xét sau:

(a) từ Mg mang đến Si, nửa đường kính nguyên tử tăng.

Xem thêm: Kích Thước Đường Chạy Điền Kinh, Thi Công Đường Chạy Điền Kinh Tiêu Chuẩn Iaaf

(b) Al là kim loại lưỡng tính vì chưng Mg là kim loại còn yêu thích là phi kim.

(c) tổng số electron hóa trị của Mg, Al, Si bởi 9.

(d) Tính axit của những hidroxit bớt dần theo lẻ loi tự: H2SiO3, Al(OH)3, Mg(OH)2.

(e) nhân tố Mg, Al, đắm đuối không tạo được hợp hóa học khí với hidro.

(f) Độ âm điện giảm dần theo đơn độc tự: Si, Al, Mg, B.

Xem thêm: Thu Khí Hidro Bằng Cách Đẩy Nước Vì:, Khí Hiđro Thu Được Bằng Cách Đẩy Nước Vì:

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


Nguyên tử R có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là ns2np3. Trong hợp chất khí với hidro thì hidro chỉ chiếm 17,647% về khối lượng. R là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.