ngu van 7 song nui nuoc nam

Ngữ văn 7 – Sông núi nước Nam – Cô Bùi Thiên Hương – Vinastudy.vn
Ngữ văn 7 – Sông núi nước Nam – Cô Bùi Thiên Hương – Vinastudy.vn

Bạn đang xem: ngu van 7 song nui nuoc nam

Bài giảng Ngữ văn Lớp 7 – Bài 5: Nam quốc tô hà (Sông núi nước Nam – Lí Thường Kiệt)

Bài giảng Ngữ văn Lớp 7 - Bài 5: Nam quốc tô hà (Sông núi nước Nam - Lí Thường Kiệt)

II.Đọc –hiểu văn bản
1.Hai câu thơ đầu

Câu 2:

Tiệt nhiên ấn định phận bên trên thiên thư

(Vằng vặc sách trời phân chia xứ sở)

+Tiệt nhiên: rõ rệt,ko thể khác

+Định phận:định phần,phần này đi ra phần khác

Xem thêm: sơ đồ phân rã chức năng

+Thiên thư :sách trời(ý rằng tạo ra hóa)

-Thái chừng thoải mái tự tin,chắc chắn là của những người rằng,sự vững vàng vàng của tư tưởng,niêm tin cậy Fe đá vô chân lí

-Khẳng ấn định nước Nam là của những người Việt là vấn đề rõ ràng ko thể thay cho đổi

Bạn đang được coi tư liệu “Bài giảng Ngữ văn Lớp 7 – Bài 5: Nam quốc tô hà (Sông núi nước Nam – Lí Thường Kiệt)”, nhằm vận chuyển tư liệu gốc về máy chúng ta click vô nút DOWNLOAD ở trên

NAM QUỐC SƠN HÀ(Sông núi nước Nam) -Lí Thường Kiệt-南國山河南 國 山 河 南 帝 居截 然 分 定 在 天 書如 何 逆 虜 來 侵 犯汝 等 行 看 取 敗 虛I.Đọc -Tìm hiểu cộng đồng 1.ĐọcNAM QUỐC SƠN HÀNam quốc tô hà Nam đế cư,Tiệt nhiên ấn định phận bên trên thiên thư.Như hà nghịch ngợm lỗ lai xâm phạm,Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư hỏng. NAM QUỐC SƠN HÀ(Sông núi nước Nam) -Lí Thường Kiệt- I. Đọc -Tìm hiểu chung2.Tác giả-Chưa rõ ràng tác giả-Tương truyền của Lý Thường Kiệt +(1019 – 1105) thương hiệu thiệt là Ngô Tuấn, quê quán thủ đô hà nội +Là một danh tướng tá thời ngôi nhà Lý3.Tác phẩma.Hoàn cảnh thành lập và hoạt động Năm 1077 vô cuộc kháng chiến kháng giặc Tống xâm lăng đời Lí (thế kỉ XI)I.Tìm hiểu chung3.Tác phẩm a.Hoàn cảnh đi ra đờib.Thể loại-Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật:+Viết bằng văn bản Hán.+4 câu,từng câu 7 chữ+Câu 1,2,4 hoặc 2,4 hiệp vần cùng nhau ở giờ đồng hồ cuối c.Thầy viên Phần 1(hai câu thơ đầu)Phần 2(hai câu thơ cuối)Lời xác minh hòa bình của giang sơn .Quyết tâm đảm bảo hòa bình ,song lập dân tộc bản địa.II.Đọc –hiểu văn bản1.Hai câu thơ đầu Câu 1: “Nam quốc tô hà Nam đế cư” (Sông núi nước Nam vua Nam ở)*Nam quốc = Bắc quốc)(nước Nam) (nước Trung Hoa)Thể hiện tại hòa bình song lập của tao *“Nam đế ” = Bắc đế (vua Nam) (vua Bắc) “đế ” = vua (nước lớn)“vương” = vua (nước nhỏ,chư hầu ) Nam đế > Nam vương vãi Tự hào, tự trọng dân tộcII.Đọc –hiểu văn bản1.Hai câu thơ đầuCâu 2:Tiệt nhiên ấn định phận bên trên thiên thư(Vằng vặc sách trời phân chia xứ sở)+Tiệt nhiên: rõ rệt,ko thể khác+Định phận:định phần,phần này đi ra phần khác+Thiên thư :sách trời(ý rằng tạo ra hóa)-Thái chừng thoải mái tự tin,chắc chắn là của những người rằng,sự vững vàng vàng của tư tưởng,niêm tin cậy Fe đá vô chân lí-Khẳng ấn định nước Nam là của những người Việt là vấn đề rõ ràng ko thể thay cho thay đổi Nam quốc tô hà Nam đế cư,Tiệt nhiên ấn định phận bên trên thiên thư.(Sông núi nước Nam vua Nam ởVằng vặc sách trời phân chia xứ sở)+Khẳng ấn định hòa bình giang sơn,quyền song lập,bình dẳng của dân tộc bản địa ta+Niềm kiêu hãnh ,tự trọng dân tộc bản địa,thái dộ hiên ngang,kiêu hãng sản xuất.II.Đọc –hiểu văn bạn dạng Câu 3:Như hà nghịch ngợm lỗ lai xâm phạm(Giặc dữ cớ sao phạm cho tới đây)+nghịch:phản lại ý trời,ko tuân theo đuổi sự sắp xếp của tạo ra hóa+lỗ:quân địch từng rợthái chừng khinh thường miệt+lai xâm phạm:đến lấn cướp nghĩa vụ và quyền lợi của những người không giống -Vạch trần tương đối đầy đủ tội trạng ,chú ý hành vi xâm lăng,thục mạng lĩnh ,phi nghĩa của quân địch – Thể hiện tại thái chừng căm thù,tức phẫn nộ .2.Hai câu thơ sauII.Đọc –hiểu văn bản2.Hai câu thơ sauCâu 4: Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư(Chúng ngươi chắc chắn nên tan vỡ)Dõng dạc,kiên cố nịch,lênh láng kiêu hãnh+Cảnh báo sự thất bại điếm nhục ko thể rời khổi của kẻ thù nếu như bọn chúng cố ý xâm lăng nước ta+Khẳng ấn định sưc mạnh,lòng quyết tâm đảm bảo song lập hòa bình bờ cõi của quân và dân tao trước từng quân địch xâm lược«Như hà nghịch ngợm lỗ lai xâm phạmNhữ đẳng hành khan thủ bại hư»(Giặc dữ cớ sao phạm cho tới đâyChúng cất cánh chắc chắn nên tan vỡ)Hai câu cuối : Nêu lên một nguyên vẹn lí với đặc điểm hệ quả+Vạch trần tội trạng của kẻ thù+Khẳng ấn định qyết tâm đảm bảo hòa bình lãnh thổIII.Tổng kết1.Nội dung Bài thơ là bạn dạng tuyên ngôn song lập thứ nhất xác minh công ty quền về bờ cõi và nêu ý chí quyết tâm đảm bảo hòa bình cơ trước từng quân địch xâm lăng. 2.Nghệ thuật +Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt,kể từ ngữ cô ứ,súc tích +Kết thích hợp biểu cảm với biếu ý +Giọng thơ dõng dạc,đanh thép,trang trọng,hào hùng.

Tài liệu tăng kèm:

  • bai_giang_ngu_van_lop_7_bai_5_nam_quoc_son_ha_song_nui_nuoc.pptx

Bạn đang được coi bài bác viết: Bài giảng Ngữ văn Lớp 7 – Bài 5: Nam quốc tô hà (Sông núi nước Nam – Lí Thường Kiệt). tin tức được tạo ra vì thế Trung Tâm Tiêng Anh Gemma tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: truyện gục trước dịu dàng