năm 938 thuộc thế kỉ nào

Câu hỏi: Năm 938 nằm trong thế kỉ nào?

A. Thế kỷ 9

B. Thế kỷ 10

Bạn đang xem: năm 938 thuộc thế kỉ nào

C. Thế kỷ 11

D. Thế kỷ 12

Đáp án trúng B.

Năm 938 nằm trong thế kỉ nào: Thế kỷ 10, năm 938 là một trong những trận tiến công thân ái quân dân Tĩnh Hải quân (vào thời cơ, nước ta chưa xuất hiện quốc hiệu chủ yếu thức) tự Ngô Quyền điều khiển tiến công với quân Nam Hán bên trên sông Bạch Đằng.

Xem thêm: tiểu tổ tông

Giải mến nguyên nhân vì thế sao lựa chọn B là đúng

Năm 938 nằm trong thế kỷ X, năm 938 mang trong mình một sự khiếu nại lịch sử hào hùng cần thiết so với nước ta này là Ngô Quyền tiến công thắng quân Nam Hán bên trên sông Bạch Đằng.

Trận Bạch Đằng (chữ Hán: 白藤江之戰) năm 938 là một trong những trận tiến công thân ái quân dân Tĩnh Hải quân (vào thời cơ, nước ta chưa xuất hiện quốc hiệu chủ yếu thức) tự Ngô Quyền điều khiển tiến công với quân Nam Hán bên trên sông Bạch Đằng. Kết trái khoáy là kẻ Việt giành thắng lợi rộng lớn nhờ tiếp sách cắm cọc nhọn bên dưới lòng sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Trước sự pk kiêu dũng của những người Việt, vượt lên trước nửa quân Nam Hán chết trôi, Hoàng tử Nam Hán là Lưu Hoằng Tháo cũng tử trận. Đây là một trong những trận tiến công cần thiết vô lịch sử hào hùng nước ta. Nó ghi lại mang đến việc hoàn thành rộng lớn 1000 năm Bắc nằm trong của nước ta, nối lại quốc thống cho những người Việt.

Xem thêm: anh vẫn luôn yêu em

Bối cảnh Trận Bạch Đằng năm 938

Sau thành công này, Ngô Quyền đăng quang vua, tái ngắt lập nước nhà. Ông sẽ là một vị “vua của những vua” vô lịch sử hào hùng nước ta. Đại thắng bên trên sông Bạch Đằng vẫn tương khắc họa tiếp lược và tài năng tiến công trận của ông.

Năm 931, Dương Đình Nghệ tiến công xua quân Nam Hán – 1 trong 10 nước thời Ngũ đại Thập quốc nằm sát kề với Tĩnh Hải quân – giành lại quyền tự động công ty cho những người Việt ở Tĩnh Hải quân, tự động xưng là Tiết chừng sứ. Năm 937, Đình Nghệ bị nha tướng mạo Kiều Công Tiễn làm thịt kinh hoàng nhằm cướp ngôi Tiết chừng sứ. Con rể và là một trong những tướng mạo không giống của Đình Nghệ là Ngô Quyền bèn tập dượt hiệp lực lượng đi ra tiến công Công Tiễn nhằm trị tội phản công ty. Kiều Công Tiễn kinh hoàng hãi, bèn sai người sang trọng cầu cứu giúp Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm nhân thời cơ cơ bèn đưa ra quyết định tiến công Tĩnh Hải quân phen loại nhị. Lưu Nghiễm nhận định rằng Dương Đình Nghệ chết thật thì Tĩnh Hải quân không thể tướng mạo đảm bảo chất lượng, bèn phong mang đến đàn ông loại 9 là Lưu Hoằng Tháo thực hiện “Bình Hải tướng mạo quân” và “Giao Chỉ vương”, thống lĩnh thủy quân.