mỹ anh đưa cơm cho mẹ đi cày lời bài hát

1. Mặt [C]trời soi rực [Em]rỡ, bão [F]đùa tóc em [Em]bay

Bước chân thời gian nhanh thời gian nhanh, em chuồn đem [Dm]cơm mang lại u [G7]em chuồn [C]cày

Bạn đang xem: mỹ anh đưa cơm cho mẹ đi cày lời bài hát

Mẹ [Am]ơi, u nghỉ ngơi [Dm]tay, trời [G7]trưa vừa phải tròn trĩnh [C]bóng

Mẹ [F]ăn cơm trắng mang lại [Dm]nóng tuy nhiên nhằm [G7]trâu mang lại con cái [Em]chăn (ớ) chăn [G7]trâu

Mai [Am]đây lúa thơm tho thôn thơm tho [Dm]làng, lúa thơm tho [G7]lừng cả bàn [C]tay

[F]thơm nắng nóng hôm [Em]nay Khi em đem [Dm]cơm mang lại u [G7]em chuồn [C]cày

Xem thêm: cuộc sống điền viên của tình nhi

2. Đường [C]hành quân rộn [Em]rã, thân phụ [F]hỏi cuối thư [Em]vui

Lúa xuân tăng bông, ngô khoai xanh rờn [Dm]tuơi ai chất lượng [G7]giang tay [C]cầy

Mẹ [Am]ơi, u hẳn [Dm]vui, chiều [G7]qua phát âm thư [C]bố

Xem thêm: thịt thần tiên

Lời [F]bố ca tụng con cái [Dm]nhớ, u đảm [G7]đang con cái thường xuyên [Em]ngoan, lúa lên [G7]bông

Mai [Am]đây thành công thân phụ [Dm]về, tiếp tục nghe [G7]mẹ kể chuyện [C]con

Rằng [F]con bước lon [Em]ton, Khi con cái đem [Dm]cơm mang lại u [G7]vui chuồn [C]cày.