Muối Là Chất Khi Tan Trong Nước

     
I. Axit, bazơ, muối lớp 11: AXITII. Axit, bazơ, muối lớp 11: BAZƠ2.


Bạn đang xem: Muối là chất khi tan trong nước


Xem thêm: Chiều Dài Xương Mũi Của Thai Nhi 22 Tuần 22, Chiều Dài Xương Mũi Tuần 21Xem thêm:

Phân loại:III. Axit, bazơ, muối bột lớp 11: MUỐI

Mở đầu chương trình Hoá 11 là chương Sự năng lượng điện li. Vào chương này ta kiếm tìm hiểu ví dụ hơn về axit, bazơ, muối đã học sinh hoạt lớp 8. Học về Axit, bazơ, muối lớp 11 là đi sâu rộng về thực chất của nó, nhằm từ đó hiểu được đặc thù của axit, bazơ, muối.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
và giải thích xem hiện tượng lạ này tương quan đến đặc điểm nào của axit, bazơ, muối hạt lớp 11 nhé!