Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Ud = 380V

     

Tải thứ hai nối hình sao có dây trung tính hoặc nối hình tam giác.Đảm bảo cho điện áp mỗi pha của tải đúng trị số định mức.

Bạn đang xem: Mạch điện ba pha ba dây ud = 380v

c) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên


*

chang Trong bài Giải bài tập SGK Công nghệ 12 bài 23 có lời giải chi tiết ạ

0 Trả lời · 15:53 23/03

Tải nối tam giác → Id= √3 Ip, Ud= Up= 380 V.

→ Ip= 1/√3 Id= 41,2 A.

Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up/ Ip= 380 / 41,2 = 9,22 Ω.

Xem thêm: Tròng Trắng Mắt Có Chấm Đen Trong Mắt, 4 Lý Do, Cha Mẹ Không Cần Quá Lo Lắng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Quan sát hình 23 – 11, các đèn được đấu hình gì? Khi tắt các đèn pha C, hầu như đèn các pha B và pha A vẫn sáng bình thường? Tại sao?

Quan sát hình 23 -10, nguồn điện và các tải ba pha 1, 2, 3 được nối hình gì?

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.Xác định cách nối dây của mỗi pha tải (thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối dây như vậy?

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

Giải thích vì sao nguồn điện thường được nối hình sao?

Cách nối dây này thực tế ít dùng, em hãy giải thích tại sao?


Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở Rp bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Điện trở Rp có giá trị.

Các câu hỏi tương tự

Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.

Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V. Tính điện áp pha?

A. Up = 380V

B. Up = 658,2V

C. Up = 219,4V

D. Up = 220V

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.Xác định cách nối dây của mỗi pha tải (thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối dây như vậy?

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.Giải thích 220 V là điện áp gì? 380 V là điện áp gì?

Một tải ba pha gồm 6 bóng đèn huỳnh quang 220 V 36 W và 3 điện trở 380 V - 0,5 kW được đấu vào mạch ba pha bốn dây 380/220 V.

Xem thêm: Bài Đồng Dao " Rồng Rắn Lên Mây Là Gì, ChuyểN Mình

Hãy vẽ sơ đồ đấu các đèn và điện trở sao cho các đèn và điện trở làm việc định mức và công suất các pha bằng nhau.