MẠCH ĐIỆN BA PHA BA DÂY UD = 380V

     

Tải thiết bị hai nối hình sao có dây trung tính hoặc nối hình tam giác.Đảm bảo mang đến điện áp mỗi pha của sở hữu đúng trị số định mức.

Bạn đang xem: Mạch điện ba pha ba dây ud = 380v

c) Vẽ biện pháp nối dây của mạch điện ba pha trên


*

chang Trong bài xích Giải bài bác tập SGK technology 12 bài xích 23 bao gồm lời giải chi tiết ạ

0 trả lời · 15:53 23/03

cài nối tam giác → Id= √3 Ip, Ud= Up= 380 V.

→ Ip= 1/√3 Id= 41,2 A.

Điện trở từng pha R1 = R2 = R3 = R = Up/ Ip= 380 / 41,2 = 9,22 Ω.

Xem thêm: Tròng Trắng Mắt Có Chấm Đen Trong Mắt, 4 Lý Do, Cha Mẹ Không Cần Quá Lo Lắng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Quan giáp hình 23 – 11, những đèn được đấu hình gì? lúc tắt những đèn trộn C, đa số đèn những pha B cùng pha A vẫn sáng bình thường? trên sao?

Quan gần kề hình 23 -10, nguồn điện và những tải tía pha 1, 2, 3 được nối hình gì?

gồm hai tải ba pha: Tải đầu tiên là 9 đèn điện (số liệu của mỗi bóng đèn là p. = 100 W, U = 220 V); sở hữu thứ hai là một trong những lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện tía pha tư dây có điện áp 220/380 V.Xác định giải pháp nối dây của mỗi pha mua (thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao bắt buộc nối dây như vậy?

bao gồm hai tải bố pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi đèn điện là p = 100 W, U = 220 V); cài đặt thứ hai là một lò năng lượng điện trở tía pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Những tải bên trên được nối vào mạch điện tía pha tư dây tất cả điện áp 220/380 V.Vẽ bí quyết nối dây của mạch điện tía pha trên

lý giải vì sao nguồn điện thường được nối hình sao?

phương pháp nối dây này thực tế ít dùng, em hãy giải thích tại sao?


Mạch điện bố pha tía dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở Rp bởi nhau, nối tam giác. Cho thấy Id = 80A. Điện trở Rp có giá trị.

Các câu hỏi tương tự

Mạch điện bố pha cha dây, điện áp dây 380V, cài là tía điện trở R bởi nhau, nối tam giác. Cho thấy thêm dòng điện trê tuyến phố dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ vật nối dây của mạch điện bố pha trên và khẳng định trị số cái điện pha của tải. Tính điện trở R trên từng pha của tải.

Một tải ba pha gồm tía điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào mối cung cấp điện bố pha bao gồm Ud = 380V. Tính năng lượng điện áp pha?

A. Up = 380V

B. Up = 658,2V

C. Up = 219,4V

D. Up = 220V

tất cả hai tải bố pha: Tải đầu tiên là 9 đèn điện (số liệu của mỗi bóng đèn là phường = 100 W, U = 220 V); cài đặt thứ hai là một trong lò năng lượng điện trở ba pha (điện trở từng pha R = 30 Ω, U = 380 V). Những tải bên trên được nối vào mạch điện cha pha tứ dây bao gồm điện áp 220/380 V.Xác định cách nối dây của mỗi pha mua (thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao bắt buộc nối dây như vậy?

bao gồm hai tải cha pha: Tải trước tiên là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi đèn điện là p. = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là 1 trong những lò điện trở cha pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Những tải bên trên được nối vào mạch điện cha pha bốn dây gồm điện áp 220/380 V.Vẽ cách nối dây của mạch điện bố pha trên

gồm hai tải bố pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là p = 100 W, U = 220 V); mua thứ hai là 1 trong những lò năng lượng điện trở tía pha (điện trở từng pha R = 30 Ω, U = 380 V). Những tải bên trên được nối vào mạch điện bố pha tứ dây có điện áp 220/380 V.Tính cái điện pha và dòng điện dây của từng tải.

bao gồm hai tải cha pha: Tải đầu tiên là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là p. = 100 W, U = 220 V); cài đặt thứ hai là 1 trong lò năng lượng điện trở tía pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải bên trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây tất cả điện áp 220/380 V.Giải say đắm 220 V là năng lượng điện áp gì? 380 V là điện áp gì?

Một tải ba pha có 6 bóng đèn huỳnh quang 220 V 36 W và 3 năng lượng điện trở 380 V - 0,5 kW được đấu vào mạch cha pha tứ dây 380/220 V.

Xem thêm: Bài Đồng Dao " Rồng Rắn Lên Mây Là Gì, ChuyểN Mình

Hãy vẽ sơ thiết bị đấu các đèn với điện trở làm sao để cho các đèn và điện trở thao tác định mức và công suất các pha bởi nhau.