lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80 phần trăm là

Câu hỏi:

18/06/2019 175,811

Chọn đáp án A

CH2OH[CHOH]4CHO + H2 Ni,t° CH2OH[CHOH]4CH2OH

n sobitol = 1,82182 = 0,01 mol

Thep phương trình: nglucozơ = nsobitol = 0,01 mol

Vì hiệu suất phản xạ là 80% nên lượng glucozơ nhớ dùng là:

mglucozơ = 0,01.1800,8 = 2,25 gam

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số hóa học thuộc tính được với Cu(OH)2 là:

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 2:

Thủy phân trọn vẹn 62,5 gam hỗn hợp saccarozơ 17,1% vô môi trường xung quanh axit tao chiếm được hỗn hợp X. Cho AgNO3/NH3 vô hỗn hợp X và đun nhẹ nhõm chiếm được lượng bạc là bao nhiêu?

A. 10,8g

B. 13,5g

C. 21,6g

D. 2,16g

Câu 3:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thông thường là:

A. 3

Xem thêm: bạch liên hoa online dạy học

B. 5

C. 1

D. 4

Câu 4:

Mô miêu tả nào là sau đây không đúng với glucozơ?

A. Chất rắn, white color, tan nội địa và với vị ngọt.

B. Có mặt mũi vô đa số những thành phần của cây, nhất là vô ngược chín.

C. Còn mang tên gọi là lối nho.

D. Có 0,1% vô huyết người.

Câu 5:

Ứng dụng nào là tại đây ko nên là phần mềm của glucozơ?

A. Tráng gương, tráng phích.

B. Nguyên liệu tạo ra hóa học mềm PVC

C. Nguyên liệu tạo ra ancol etylic.

D. Làm thức ăn đủ chất và dung dịch tăng lực.

Câu 6:

Cho 360 gam glucozơ lên men trở thành ancol etylic và cho tới toàn cỗ khí CO2 sinh đi ra hít vào vô hỗn hợp NaOH dư được 318 gam muối bột. Hiệu suất phản xạ lên men là.

A. 80%

B. 75%.

C. 62,5%.

Xem thêm: chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy

D. 50%.