LUẬT THANH NIÊN ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI THÔNG QUA KỲ HỌP THỨ 8 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY NÀO?

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ********

Số: 53/2005/QH11

Hà Nội, ngày 29 mon 11 năm 2005

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Khoá XI, kỳ họpthứ 8(Từ ngày 18 tháng 10 mang đến ngày 29 mon 11 năm 2005)

LUẬT

THANH NIÊN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghoà làng hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã có sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyếtsố 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;Luật này luật về thanh niên.

Bạn đang xem: Luật thanh niên được quốc hội khoá xi thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thanhniên

Thanh niên hiện tượng trong Luậtnày là công dân vn từ đầy đủ mười sáu tuổi đến cha mươi tuổi.

Điều 2. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Giải pháp này điều khoản về quyền vànghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm ở trong phòng nước, gia đình và làng hội đối vớithanh niên; tổ chức thanh niên.

2. Luật này áp dụng đối với cơquan bên nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội, tổ chức triển khai chính trị- thôn hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chứckinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân nước ta (sauđây hotline là cơ quan, tổ chức, cá nhân).

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nướcngoài, người vn định cư làm việc nước ngoài chuyển động trên lãnh thổ vn cóliên quan cho thanh niên việt nam cũng áp dụng theo cách thức của lao lý này;trong trường hợp điều ước quốc tế mà cùng hoà làng mạc hội công ty nghĩa vn làthành viên tất cả quy định không giống thì vận dụng theo lý lẽ của điều ước thế giới đó.

Điều 3. Quyềnvà nghĩa vụ của thanh niên

1. Bạn trẻ có các quyền, nghĩavụ của công dân theo phép tắc của Hiến pháp, lao lý và những quyền, nghĩa vụtheo hình thức của lý lẽ này.

2. Bạn teen không rõ ràng dântộc, phái mạnh nữ, thành phần buôn bản hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ chuyên môn văn hoá, nghềnghiệp hầu như được kính trọng và đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Điều 4. Trách nhiệm ở trong phòng nước, mái ấm gia đình và buôn bản hội đối vớithanh niên

1. Giới trẻ là sau này của đấtnước, là lực lượng thôn hội hùng hậu, tất cả tiềm năng to lớn, xung kích trong côngcuộc xây dựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc. Đào tạo, tu dưỡng và vạc huy tuổi teen làtrách nhiệm trong phòng nước, gia đình và xã hội.

2. Công ty nước có chính sách tạođiều kiện cho bạn teen học tập, lao động, giải trí, cải cách và phát triển thể lực, trítuệ, tu dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân, ý chí vươnlên phấn đấu vì kim chỉ nam dân giàu, nước mạnh, làng mạc hội công bằng, dân chủ, vănminh.

3. Cơ quan, tổ chức, gia đình, cánhân gồm trách nhiệm đóng góp phần tích rất vào bài toán chăm lo, đào tạo, tu dưỡng vàphát huy phương châm của thanh niên.

Điều 5. Làm chủ nhà nước về công tác thanh niên

1. Nội dung làm chủ nhà nước vềcông tác tuổi teen bao gồm:

a) ban hành và tổ chức triển khai thực hiệncác văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, thiết yếu sách, chương trìnhphát triển tuổi teen và công tác thanh niên;

b) Đào tạo, bồi dưỡng, sản xuất độingũ cán bộ làm công tác làm việc thanh niên;

c) Thanh tra, kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, cáo giác và xử lý phạm luật trong việc tiến hành chính sách, điều khoản vềthanh niên và công tác thanh niên;

d) cai quản hoạt động bắt tay hợp tác quốctế về công tác làm việc thanh niên.

2. Trách nhiệm thống trị nhà nước vềcông tác thanh niên được nguyên lý như sau:

a) cơ quan chính phủ thống duy nhất quản lýnhà nước về công tác làm việc thanh niên;

b) các bộ, ban ngành ngang cỗ thựchiện chức năng cai quản nhà nước về công tác thanh niên theo sự cắt cử củaChính phủ;

c) Uỷ ban nhân dân những cấp thựchiện quản lý nhà nước về công tác làm việc thanh niên nghỉ ngơi địa phương theo sự phân cấp cho củaChính phủ.

Điều 6. Uỷ ban giang sơn về bạn trẻ Việt Nam

Uỷ ban giang sơn về bạn trẻ ViệtNam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về công tác làm việc thanh niên. Tổ chức,hoạt động của Uỷ ban đất nước về thanh niên vn do Thủ tướng chính phủ nước nhà quyđịnh.

Điều 7. Hợp tác quốc tế về công tác thanh niên

1. Thích hợp tác nước ngoài về công tácthanh niên với các nước, tổ chức triển khai quốc tế trên qui định bình đẳng, tôn trọngchủ quyền, phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế.

2. Ngôn từ hợp tác quốc tế vềcông tác giới trẻ bao gồm:

a) tạo ra và thực hiện cácchương trình, dự án hợp tác nước ngoài về công tác thanh niên;

b) Tham gia những tổ chức quốc tế,ký kết, dấn mình vào và triển khai các điều ước quốc tế về công tác thanh niên;

c) chia sẻ thanh niên; trao đổithông tin, kinh nghiệm về công tác làm việc thanh niên.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm thanhniên tiến hành các hành vi sau đây:

a) Vận chuyển,mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý;

b) hoạt động mại dâm, đánh bạc,tham gia các tệ nạn thôn hội khác;

c) Mua, bán, trao đổi, tàng trữ,sử dụng văn hoá phẩm gồm nội dung độc hại;

d) tạo rối trật tự công cộng.

2. Nghiêm cấm những tổ chức, cánhân dụ dỗ, lôi kéo, xay buộc thanh niên triển khai các hành vi luật pháp tại khoản1 Điều này.

Chương 2:

QUYỀN VÀNGHĨA VỤ CỦA THANH NIÊN

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của bạn trẻ trong học tập

1. Được học tập và bình đẳng vềcơ hội học tập.

2. Tích cực học tập hoàn thànhchương trình thông dụng giáo dục cùng vươn lên học hành ở chuyên môn cao hơn; thườngxuyên học tập tập nâng cao trình độ học tập vấn, siêng môn, nghề nghiệp; thâm nhập xâydựng môi trường thiên nhiên văn hoá học đường; trung thực trong học tập.

3. Xung kích gia nhập các chươngtrình trở nên tân tiến giáo dục cùng đào tạo, xây cất xã hội học tập tập.

Điều 10. Quyền và nhiệm vụ của bạn trẻ trong lao động

1. Lao rượu cồn để lập thân, lập nghiệp,làm giàu thiết yếu đáng, góp thêm phần xây dựng khu đất nước.

2. Dữ thế chủ động tiếp cận thông tin thịtrường lao động; lựa chọn việc làm và địa điểm làm việc tương xứng với tài năng của bảnthân và yêu cầu của xóm hội.

3. Rèn luyện tác phong công nghiệp,năng lực quản lí lý, tởm doanh, tuân hành kỷ khí cụ lao động; đẩy mạnh sáng kiến, cảitiến kỹ thuật; cải thiện trình độ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cải tiến và phát triển khoa họcvà công nghệ.

4. Xung kích triển khai các chươngtrình phân phát triển kinh tế - thôn hội làm việc vùng tất cả điều kiện kinh tế - thôn hội khókhăn, vùng tất cả điều kiện tài chính - xã hội quan trọng khó khăn.

Điều 11. Quyền và nhiệm vụ của giới trẻ trong bảo đảm Tổ quốc

1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụthiêng liêng với quyền cao quý của thanh niên.

2. Được huấn luyện và giảng dạy chương trìnhgiáo dục quốc phòng; tiến hành nghĩa vụ quân sự, tham gia những lực lượng vũtrang theo chính sách của pháp luật.

3. Tham gia thi công nền quốcphòng toàn dân, giữ lại gìn kín quốc gia, xung kích đấu tranh chống rất nhiều hành vixâm sợ đến bình an quốc gia và đơn lẻ tự, an toàn xã hội.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của giới trẻ trong chuyển động khoa học,công nghệ và đảm bảo an toàn tài nguyên, môi trường

1. Được nghiên cứu khoa học và côngnghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào tiếp tế và đời sống.

2. Chân thực và có tinhthần bắt tay hợp tác trong phân tích khoa học và công nghệ.

3. Gia nhập các chuyển động bảo vệmôi trường, sử dụng hợp lí tài nguyên; chiến đấu chống các hành vi huỷhoại tài nguyên, môi trường.

Điều 13. Quyền và nhiệm vụ của tuổi teen trong hoạt động văn hoá,nghệ thuật, vui chơi, giải trí

1. Được tham giacác chuyển động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí lành mạnh.

2. Thường xuyên rènluyện đạo đức, tác phong, hành vi ứng xử văn hoá; tiến hành nếp sống văn minh.

3. Giữ lại gìn với pháthuy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ di sản văn hoá; lành mạnh và tích cực tham gia xây dựngđời sống văn hoá cộng đồng.

Điều14. Quyền và nghĩa vụ của bạn teen trong bảo vệ sức khoẻ, vận động thể dục,thể thao

1. Được bảo vệ,chăm sóc, phía dẫn nâng cao sức khoẻ, năng lực sống lành mạnh, phòng dự phòng bệnhtật.

2. Được chămlo phát triển thể chất; tích cực tham gia các hoạt động thểdục, thể thao, rèn luyện thân thể.

3. Phòng, chốngHIV/AIDS; phòng, chống ma tuý và những tệ nạn xã hội khác.

Điều15. Quyền và nhiệm vụ của bạn trẻ trong hôn nhân và gia đình

1. Được giáo dục và đào tạo kiếnthức về hôn nhân và gia đình, thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vk mộtchồng, vợ ông chồng bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

2. Giữ gìn và pháthuy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; kính trọng ông bà, cha mẹ vàngười béo tuổi; siêng sóc, giáo dục và đào tạo con, em trong gia đình.

3. Gương mẫu mã thựchiện pháp luật về hôn nhân gia đình và gia đình, về dân số và planer hoá gia đình.

Điều16. Quyền và nhiệm vụ của bạn trẻ trong làm chủ nhà nước cùng xã hội

1. Nâng cao ý thứccông dân, chấp hành pháp luật, đóng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền làng mạc hội chủnghĩa của nhân dân, vì chưng nhân dân, bởi vì nhân dân.

2. Được ứng cử, đềcử vào Quốc hội cùng Hội đồng nhân dân các cấp theo chính sách của pháp luật; đượcbày tỏ ý kiến, nguyện vọng, ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chức về những vụ việc màmình quan liêu tâm; gia nhập góp ý xây dựng những chính sách, lao lý liên quan liêu đếnthanh niên và các chính sách, luật pháp khác.

3. Tham gia tuyêntruyền, vận động nhân dân triển khai chính sách, pháp luật ở trong phòng nước.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CỦANHÀ NƯỚC, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI ĐỐI VỚI THANH NIÊN

Điều17. Trong tiếp thu kiến thức và hoạt động khoa học, công nghệ

1. Công ty nước bao gồm chínhsách tạo điều kiện cho thanh niên kết thúc chương trình phổ cập giáo dục, đượchọc nghề, có thời cơ vươn lên học hành ở trình độ cao hơn; miễn, giảm học phí, cấphọc bổng, cho vay vốn tín dụng để tuổi teen học tập; cấp sách giáo khoa, hỗtrợ về đời sống cho thanh niên của hộ nghèo hoàn thành chương trình phổ cậpgiáo dục; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia chuyển động khoa học cùng công nghệ,ứng dụng văn minh kỹ thuật vào cung cấp và đời sống, cung ứng thực hiện những ý tưởngsáng chế tạo ra trong chuyển động khoa học với công nghệ; khuyến khích sự góp phần của tổchức, cá nhân giúp đỡ tuổi teen trong học hành và nghiên cứu khoa học.

2. Công ty trường cótrách nhiệm thực hiện phương châm giáo dục trọn vẹn về đức, trí, thể, mỹ; giáo dụchướng nghiệp, nâng cao năng lực từ học, kĩ năng thực hành, phương thức tư duykhoa học mang đến thanh niên.

Xem thêm: Phụ Nữ Tìm Đàn Ông Ở Hải Dương ❤️ Siêu Zâm, Tìm Bạn Không Phân Biệt Giới Tính Hải Dương,

3. Gia đình cótrách nhiệm quan tâm cho bạn teen học tập, ngừng chương trình phổ cậpgiáo dục, trở nên tân tiến tài năng; phối hợp với nhà trường giáo dục và đào tạo thái độ học tậpđúng đắn, rèn luyện nền nếp tiếp thu kiến thức và triết lý nghề nghiệp cho thanh niên.

Điều18. Trong lao động

1. Công ty nước cóchính sách khuyến khích những tổ chức, cá nhân giải quyết việc khiến cho thanhniên; ưu tiên về thuế, tín dụng, đất đai để phát triển giáo dục nghề nghiệp và công việc đáp ứngnhu cầu đa dạng về học tập nghề đến thanh niên; phát triển khối hệ thống các đại lý dịchvụ hỗ trợ tư vấn giúp bạn teen tiếp cận thị trường lao động; ưu tiên dạy nghề và giảiquyết việc tạo nên thanh niên nông thôn, thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụquân sự, tntn sau khi kết thúc nhiệm vụ triển khai chươngtrình, dự án công trình phát triển tài chính - buôn bản hội; thanh niên của hộ nghèo được vay vốntừ quỹ tổ quốc giải quyết việc làm, quỹ xoá đói, giảm nghèo, vốn tín dụng ưuđãi để cải tiến và phát triển sản xuất, ghê doanh, dịch vụ, từ tạo vấn đề làm.

2. Công ty nước gồm cơchế, chính sách giao cho tổ chức triển khai thanh niên huy động thanh niên thực hiện cácchương trình, dự án phát triển kinh tế - buôn bản hội ở vùng có điều kiện tài chính -xã hội cạnh tranh khăn, vùng bao gồm điều kiện tài chính - buôn bản hội đặc biệt khó khăn với cácchương trình, dự án công trình khác để tuổi teen có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, lậpthân, lập nghiệp.

3. đơn vị nước cóchính sách ưu tiên về thuế, tín dụng, khu đất đai để khuyến khích các doanh nghiệp tạochỗ ở cho lao cồn trẻ của doanh nghiệp, tổ chức, cá thể xây nhà mang đến thuê, báncho thanh niên theo phương thức mua trả góp với thời hạn và ngân sách hợp lý làm việc nhữngnơi tập trung đông lao hễ trẻ.

4. Mái ấm gia đình cótrách nhiệm giáo dục ý thức lao động, tôn trọng sự tuyển lựa nghề nghiệp, việclàm của thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên có câu hỏi làm.

Điều 19. Trong bảo đảm an toàn Tổ quốc

1. Bên nước gồm trách nhiệm bảo vệ cho giới trẻ được giáo dục, bồidưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng, truyền thống yêu nước, ý thức xây cất và đảm bảo Tổquốc buôn bản hội chủ nghĩa.

2. Những cơ quan, tổ chức, cá thể trong phạm vi công dụng của mình và gia đìnhcó trách nhiệm động viên, giáo dục và tạo đk cho thanh niên hoàn thànhchương trình giảng dạy quân sự phổ thông, làm tròn nhiệm vụ quân sự, quân dự bịđộng viên và tham gia lực lượng dân quân từ bỏ vệ theo luật của pháp luật.

Điều 20. Trong vận động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí

1. Bên nước có chính sách pháttriển và khuyến khích những tổ chức, cá nhân đầu tư, tạo cơ sở vận động vănhoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí đáp ứng nhu ước văn hoá ý thức của thanhniên; hỗ trợ thanh niên trong chuyển động sáng tạo ra văn hoá, nghệ thuật; tạo điềukiện cho bạn teen giữ gìn, vạc huy các giá trị văn hoá dân tộc bản địa và tiếp thutinh hoa văn hoá nhân loại.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp cótrách nhiệm thiết kế cơ sở hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trícho thanh niên.

Không được sử dụng những cơ sở hoạtđộng văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí giành cho thanh niên vào mục đíchkhác làm ảnh hưởng đến lợi ích của thanh niên.

3. Mái ấm gia đình có trọng trách giáo dụcnhân cách, desgin lối sinh sống văn hoá, chỉ dẫn phòng, chống tệ nạn thôn hội chothanh niên.

Điều 21. Trong bảo đảm an toàn sức khoẻ và vận động thể dục, thể thao

1. đơn vị nước có chính sách đầu tưvà khuyến khích những tổ chức, cá thể xây dựng những cơ sở y tế, các đại lý hoạt độngthể dục, thể thao; cải thiện chất lượng âu yếm sức khoẻ mang lại thanh niên, tổ chứctư vấn cho tuổi teen về dinh dưỡng, mức độ khoẻ tinh thần, mức độ khoẻ sinh sản, kỹnăng sống, phòng, kháng ma tuý, HIV/AIDS, chống ngừa những bệnh lây lan qua đườngtình dục và những bệnh xã hội khác.

2. Gia đình có trọng trách chămsóc nâng cấp sức khoẻ, cải cách và phát triển thể chất cho thanh niên, khuyến khích thanhniên luyện tập thể dục, thể thao, tiến hành nếp sống vệ sinh, lành mạnh.

3. Các tổ chức giới trẻ cótrách nhiệm vận động bạn trẻ không nghiện rượu, không say rượu, ko hútthuốc lá.

Điều 22. Trong hôn nhân và gia đình

1. Gia đình có trách nhiệm tôn trọngquyền của thanh niên trong hôn nhân gia đình và gia đình; giáo dục đào tạo tình bạn, tình thương vàcác kỹ năng cần thiết để giới trẻ tổ chức cuộc sống gia đình.

2. Bên nước có chính sách khuyếnkhích những tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các hoạt động tư vấn về tìnhyêu, hôn nhân, gia đình, triển khai kế hoạch hoá gia đình cho thanh niên.

3. Đoàn bạn trẻ Cộng sản HồChí Minh, các tổ chức khác của giới trẻ phối phù hợp với nhà trường, gia đìnhtuyên truyền, chuyên chở thanh niên tiến hành hôn nhân tiến bộ, xây đắp gia đìnhhạnh phúc.

Điều 23. Vào tham gia cai quản nhà nước cùng xã hội

1. Nhà nước có cơ chế quy hoạch,đào tạo, bồi dưỡng, áp dụng thanh niên nhằm mục đích xây dựng đội ngũ nhân viên cán bộ quản lý,lãnh đạo trẻ; tạo đk cho thanh niên tham gia làm chủ nhà nước cùng xã hội.

2. Các cơ quan, tổ chức triển khai trước khiquyết định rất nhiều chủ trương, cơ chế liên quan liêu đến bạn trẻ có trách nhiệmlấy ý kiến của bạn trẻ hoặc tổ chức triển khai thanh niên.

3. Đoàn giới trẻ Cộng sản HồChí Minh và những tổ chức khác của thanh niên có trách nhiệm nghiên cứu nhu cầu,nguyện vọng của bạn trẻ để kiến nghị với những cơ quan công ty nước giải quyết, tạođiều kiện cho giới trẻ phát triển.

Điều 24. Chế độ của công ty nước so với thanh niên dân tộc bản địa thiểu số

1. Cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo ởcác trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trườngdự bị đại học; thực hiện chế độ cử tuyển bảo vệ đúng đối tượng người sử dụng và yêu thương cầuvề ngành, nghề bắt buộc đào tạo; miễn, sút học phí, cấp cho sách giáo khoa và các chínhsách khuyến mãi khác theo phương tiện của quy định để tạo điều kiện cho thanh niêndân tộc thiểu số ở đều vùng gồm điều kiện kinh tế - thôn hội quan trọng khó khăncó cơ hội học tập, tiếp cận thông tin.

2. Khích lệ và hỗ trợ thanhniên dân tộc thiểu số duy trì gìn, phạt huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây đắp nếp sốngvăn minh, chống chọi chống những hủ tục, tập cửa hàng lạc hậu.

3. Ưu tiên dạy dỗ nghề, giải quyếtviệc có tác dụng và giải ngân cho vay vốn cải cách và phát triển sản xuất, ứng dụng tân tiến kỹ thuật vào sảnxuất cùng đời sống, phát huy thiên tài động của thanh niên dân tộc bản địa thiểu số tronglao hễ sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

4. Đào tạo, bồi dưỡng thanh niênưu tú người dân tộc thiểu số để tạo nên nguồn cán bộ quản lý, lãnh đạo.

Điều 25. Cơ chế của nhà nước đối với thanh niên xung phong

1. đơn vị nước bao gồm cơ chế, thiết yếu sáchphát huy vai trò xung kích của lực lượng giới trẻ xung phong triển khai cácchương trình, dự án công trình phát triển kinh tế - xã hội ở hầu như vùng, nghành nghề khókhăn, những nhiệm vụ cấp bách ở trong phòng nước; đảm bảo an toàn các điều kiện để lực lượngthanh niên xung phong kết thúc các nhiệm vụ được giao.

2. Công ty nước thực hiện các chínhsách sau đây đối với cán bộ, team viên bạn teen xung phong:

a) Miễn thực hiện nghĩa vụ lao độngcông ích; trợ thì hoãn call nhập ngũ vào thời bình lúc đang thao tác làm việc ở vùng gồm điềukiện kinh tế tài chính - buôn bản hội cực nhọc khăn, vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội quan trọng khókhăn;

b) Được công nhận là liệt sĩ, hưởngchính sách như yêu mến binh trong trường hợp đã làm trách nhiệm mà quyết tử hoặc bịthương theo quy định của pháp luật;

c) Tạo điều kiện học tập nâng caotrình độ học tập vấn, nghề nghiệp, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giảitrí, thể dục, thể thao, đảm bảo sức khoẻ; ưu tiên giải quyết và xử lý việc có tác dụng sau khihoàn thành nhiệm vụ.

Điều 26. Cơ chế của công ty nước so với thanh niên có tài năng

1. Công ty nước gồm cơ chế, chính sáchđể vạc hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện những bạn teen có năng khiếu, cóthành tích xuất dung nhan trong học tập tập, hoạt động khoa học cùng công nghệ, lao động, sảnxuất, kinh doanh, quản ngại lý, an ninh, quốc phòng, văn hoá, nghệ thuật, thể dục,thể thao nhằm trở thành những người tài năng.

2. Tôn vinh và tạo đk chothanh niên kỹ năng phát triển và thao tác làm việc để phân phát huy kỹ năng đóng góp mang đến đấtnước.

Điều 27. Chính sách của bên nước so với thanh niên khuyết tật, tàntật, tuổi teen nhiễm HIV/AIDS, thanh niênsau cai nghiện ma tuý, sau cải tạo

1. Có chính sách cho thanh niênkhuyết tật, bạn teen tàn tật được học văn hoá, học nghề, giải quyết và xử lý việc làmphù hợp, được hưởng những dịch vụ quan tâm sức khoẻ; được miễn, giảm chi phí khóa học ởcác cơ sở giáo dục đào tạo công lập; được miễn, giảm viện mức giá khi khám, chữa căn bệnh tạicơ sở y tế ở trong phòng nước; tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động văn hoá, thểthao.

2. Bạn teen nhiễm HIV/AIDS,thanh niên sau cai nghiện ma tuý, sau tôn tạo được tạo điều kiện chữa bệnh,chăm sóc, phục sinh sức khoẻ, học văn hoá, học tập nghề, giải quyết và xử lý việc làm, xoá bỏmặc cảm vượt qua hoà nhập cộng đồng.

Thanh niên nhiễm human immunodeficiency virus khôngcó nơi phụ thuộc hoặc gia đình không có điều kiện âu yếm được tổ chức chămsóc tại những cơ sở bởi vì Nhà nước, tổ chức, cá nhân thành lập theo nguyên lý củapháp luật.

3. Khích lệ cơ quan, tổ chức,gia đình và cá thể tham gia siêng sóc, giúp sức thanh niên khuyết tật, thanhniên tàn tật, bạn teen nhiễm HIV/AIDS, tuổi teen sau cai nghiện ma tuý, saucải tạo ra hoà nhập cùng đồng.

Chương 4:

TRÁCH NHIỆM CỦANHÀ NƯỚC, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI trong VIỆC BẢO VỆ, BỒI DƯỠNG THANH NIÊN TỪ ĐỦ MƯỜISÁU TUỔI ĐẾN DƯỚI MƯỜI TÁM TUỔI

Điều 28. Trách nhiệm trong phòng nước

1. Gồm chínhsách đảm bảo an toàn cho tuổi teen từ đủ mười sáu tuổi mang đến dưới mười tám tuổi hoànthành chương trình thịnh hành giáo dục; tạo đk học nghề, lựa chọn việc làm,vui chơi, giải trí, chuyển động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp vớikhả năng cùng lứa tuổi; miễn, giảm phí thăm quan bảo tàng, di tích lịch sử lịch sử, vănhoá, phương pháp mạng.

2. đảm bảo an toàn thanhniên từ đầy đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi không trở nên xâm sợ tình dục vàkhông bị sử dụng sức lao động.

3. Bảo đảmviệc triển khai các chế độ về hình sự, hành chính, dân sự so với thanh niêntừ đủ mười sáu tuổi mang lại dưới mười tám tuổi theo lao lý của luật pháp nhằm bảovệ và sinh sản điều kiện thuận tiện cho những tuổi teen này phát triển lành mạnh.

Điều29. Trọng trách của gia đình

1. Chăm sóc, bảo vệ, tu dưỡng vàtạo điều kiện cho bạn trẻ từ đầy đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi trả thànhchương trình phổ biến giáo dục, học nghề, lý thuyết nghề nghiệp, vui chơi, giảitrí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao cân xứng với lứa tuổi.

2. Bố mẹ và những thành viên lớntuổi khác trong gia đình có trọng trách xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bìnhđẳng, tiến bộ, tạo môi trường xung quanh lành mạnh cho sự phát triển toàn vẹn nhân cách củathanh niên từ đầy đủ mười sáu tuổi cho dưới mười tám tuổi.

3. Có nhiệm vụ quản lý, giáo dụcthanh niên từ đầy đủ mười sáu tuổi mang đến dưới mười tám tuổi ko tự ý vứt học, bỏnhà, sinh sống lang thang; không thuốc lá lá, uống rượu và đồ uống gồm nồng độ hễ từ14% trở lên; phòng, chống tệ nạn buôn bản hội với không vi phi pháp luật.

Điều30. Trách nhiệm của nhà trường

1. Xây dựng môi trường xung quanh giáo dụclành to gan lớn mật tạo đk cho thanh niên từ đầy đủ mười sáu tuổi mang đến dưới mười tám tuổisay mê học tập, đê mê hiểu biết, lành mạnh và tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống.

2. Cải thiện chất lượng thực hiệnchương trình giáo dục đào tạo thể chất và thẩm mỹ; phía dẫn chăm sóc sức khoẻ, mức độ khoẻsinh sản, tình bạn, tình yêu, kĩ năng phòng chống các bệnh học mặt đường và tệ nạnxã hội cho tuổi teen từ đầy đủ mười sáu tuổi cho dưới mười tám tuổi.

3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức,gia đình tạo đk cho học sinh tham gia chuyển động văn hoá, thể thao, vuichơi, giải trí và các vận động ngoại khoá khác.

Điều31. Vận dụng Công ước thế giới về quyền trẻ em em so với thanh niên từ đủ mười sáutuổi mang lại dưới mười tám tuổi

Nhà nước thực hiện Công cầu quốctế về quyền trẻ nhỏ mà cộng hoà xã hội nhà nghĩa việt nam đã phê chuẩn chỉnh áp dụng đốivới giới trẻ từ đầy đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi tương xứng với điều kiệncủa Việt Nam.

Chương 5:

TỔ CHỨC THANHNIÊN

Điều32. Tổ chức thanh niên

1. Tổ chức thanh niên là tổ chứctự nguyện của thanh niên nhằm đoàn kết, tập hòa hợp thanh niên, bảo vệ quyền với lợiích phù hợp pháp của thanh niên; phát huy vai trò của tuổi teen trong phát hành vàbảo vệ Tổ quốc vn xã hội công ty nghĩa.

2. Tổ chức triển khai thanh niên bao gồmĐoàn bạn teen cộng sản hồ nước Chí Minh, Hội Liên hiệp giới trẻ Việt Nam, Hộisinh viên việt nam và những tổ chức không giống của tuổi teen được tổ chức và hoạt độngtheo điều lệ của tổ chức và trong khuôn khổ của Hiến pháp với pháp luật.

Điều33. Đoàn thanh niên cộng sản hồ Chí Minh

Đoànthanh niên cùng sản tp hcm là tổ chức chính trị - xóm hội của bạn trẻ ViệtNam, giữ lại vai trò cốt cán trong phong trào thanh niên; tổ chức, giải đáp hoạtđộng của thiếu hụt niên, nhi đồng, phụ trách Đội thiếu niên chi phí phong hồ Chí Minh.

Điều34. Hội Liên hiệp bạn teen Việt Nam

HộiLiên hiệp Thanh niên vn là tổ chức xã hội rộng thoải mái của bạn trẻ và cáctổ chức thanh niên, nhằm mục tiêu đoàn kết tập hợp phần lớn tầng lớp thanh niên vn phấnđấu bởi sự nghiệp xây dừng và bảo vệ Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa, bảo vệquyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều35. Hiệu lực thi hành

Luật này còn có hiệu lựcthi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2006.

Điều36. Chỉ dẫn thi hành

Chính phủquy định cụ thể và hướng dẫn thi hành biện pháp này.

Xem thêm: Xem Phim Tuyết Hoa Thần Kiếm Tập 18 Server V, Xem Phim Tuyết Hoa Thần Kiếm Tập 40

Luật này đã có được Quốc hội nước Cộnghoà buôn bản hội công ty nghĩa vn khoá XI, kỳ họp thứ 8 trải qua ngày 29 tháng 11năm 2005.