lời kinh chú đại bi 5 biến chữ to

Chú đại bi 5 thay đổi – Thượng Tọa Thích Trí Thoát tụng

Thầy Thích Trí Thoát trì tụng Chú Đại Bi

tiung chu mềm bi thich tri thoat

Bạn đang xem: lời kinh chú đại bi 5 biến chữ to

Tên của bài xích kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi với thảy là 84 câu, 415 chữ.

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ da
2. Nam tế bào a rị da
3. Bà lô yết đế thước chén rời khỏi da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha mũ chào mào ni ca da
7. Án
8. Tát bàn rời khỏi trị duệ
9. Số đát mãng cầu đát tỏa
10.Nam tế bào vớ kiết lật đỏa hắn mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật rời khỏi lăng đà bà
12.Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì
13.Hê rị, yêu tinh ha bàn nhiều tụt xuống mế
14.Tát bà a thả đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát nhiều (Na yêu tinh bà tát đa)
17.Na yêu tinh bà dà
18.Ma trị đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
trăng tròn.Lô ca đế
21.Ca rời khỏi đế
22.Di hê rị
23.Ma ha người tình đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma rời khỏi yêu tinh ra
26.Ma hê yêu tinh hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô phỏng lô trị xà domain authority đế
29.Ma ha trị xà domain authority đế
30.Đà rời khỏi đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật rời khỏi da
33.Giá rời khỏi giá chỉ ra
34.Mạ mạ trị yêu tinh ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất mãng cầu thất na
38 A Ra sâm Phật rời khỏi xá lợi
39.Phạt tụt xuống trị sâm
40.Phật rời khỏi xá da
41.Hô lô hô lô yêu tinh ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta rời khỏi tớ ra
44.Tất rị vớ rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ người tình đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na rời khỏi cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ yêu tinh na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha vớ đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn rời khỏi dạ
59.Ta bà ha
60.Na rời khỏi cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma rời khỏi mãng cầu ra
63.Ta bà ha
64.Tất rời khỏi tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà yêu tinh ha a vớ đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà yêu tinh kiết vớ đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết rời khỏi dạ
75.Ta bà ha
76.Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ da
77.Nam tế bào a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn rời khỏi dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất năng lượng điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

Xem thêm: truyện chữ hay

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Xem thêm: xu xu đừng khóc

Trên mobile, nếu như Quý vị người sử dụng Chrome nhằm duyệt Web, coi video clip ko được báo lỗi An error occurred… Vui lòng dùng trình duyệt không giống. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need vĩ đại Login or Register vĩ đại bookmark/favorite this nội dung.

Tiểu sử tác giả