lời khuyên của bố

Câu 1: (0,5đ) Thầy gọi con cái là kẻ đồng chí vì:

a. Con đang được chiến tranh.

Bạn đang xem: lời khuyên của bố

b. Việc học tập của con cái đặc biệt trở ngại, gian nan.

c. Để thành công được sự ngu ngu dốt thì con cái cũng như chiến sĩ; con cái đang được chiến tranh bên trên mặt mày trận tiếp thu kiến thức ăm ắp trở ngại, gian giảo khổ; giấy tờ là vũ trang, lớp học tập là mặt trận, sự ngu ngu dốt là cừu địch.

d. Con quả cảm như đồng chí.

Câu 2: (0,5đ) Điền tiếp vô khu vực chấm:

- Theo bố: Sách vở của con cái là .....................vũ khí......................., lớp học tập của con cái là ..........chiến trường......................, hãy coi sự ngu ngu dốt là cừu địch.

Câu 3: (0,5đ) Đoạn văn thể hiện nay lời nói khuyến khích và niềm tin tưởng của phụ vương ngóng con cái tiếp tục vượt lên trở ngại, gian nan nhằm tiếp thu kiến thức chất lượng là:

a. Đoạn 1

b. Đoạn 2

c. Đoạn 3

d. Đoạn 2 và 3

Câu 4: (0,5đ) “Nếu trào lưu tiếp thu kiến thức ấy ngừng lại thì trái đất sẽ ảnh hưởng say sưa vô cảnh ngu ngu dốt, vô sự dã man” vì:

a. Vì loài người kém cỏi nắm vững, ko banh đem được trí tuệ.

b. Vì loài người không tồn tại đạo đức nghề nghiệp, cuộc sống thường ngày túng bấn nàn, lỗi thời.

c. Vì loài người kém cỏi nắm vững, không tồn tại đạo đức nghề nghiệp, ko banh đem được trí tuệ, cuộc sống thường ngày túng bấn nàn, lỗi thời.

d. Con người tiếp tục tự động xuất sắc tuy nhiên ko cần thiết tiếp thu kiến thức.

Câu 5: (1,0) Theo em nếu như trào lưu tiếp thu kiến thức ngừng lại thì vấn đề gì xảy ra?

Xem thêm: hoàng hậu chính là thiên hạ

- Nếu trào lưu tiếp thu kiến thức ngừng lại thì trái đất sẽ ảnh hưởng say sưa vô cảnh ngu ngu dốt, vô sự dã man

Câu 6: (1.0đ) Theo em, người phụ vương mong muốn phát biểu với con cái điều gì?

- Người phụ vương mong muốn phát biểu với những người con cái cần tiếp thu kiến thức thiệt thường xuyên chỉ

Câu 7: (0,5đ) Trong câu: “Khi một ngày mới mẻ chính thức, toàn bộ trẻ nhỏ bên trên toàn cầu đều cắp sách cho tới ngôi trường.” ngôi nhà ngữ là:

a. Trẻ em

b. Tất cả trẻ nhỏ

c. Tất cả trẻ nhỏ bên trên toàn cầu.

d. Khi một ngày mới mẻ chính thức toàn bộ trẻ nhỏ bên trên toàn cầu.

Câu 8: (0,5đ) Các kể từ “bố”, “con” vô bài xích văn bên trên nằm trong kể từ loại:

a. Danh kể từ

b. Đại kể từ xưng hô.

c. Động kể từ

d. Tính từ

Câu 9: (1.0đ) Trong câu: “Bố mong muốn con cái cho tới ngôi trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi.” đem những mối liên hệ kể từ là: 

Xem thêm: vu luyen dien phong

- Với, và

Câu 10: (1.0đ) Đặt một câu với cặp mối liên hệ kể từ thể hiện nay mối liên hệ nguyên vẹn nhân – thành quả. Gạch chân bên dưới cặp mối liên hệ kể từ cơ.

- Nhờ cần mẫn tiếp thu kiến thức nên Nam tiếp tục tiến bộ cỗ nhất lớp