Học tiếng trung qua bài hát: thiếu nữ thiên trúc

     

Học tiếng Trung qua bài xích hát vào tập 24 phim Tây Du Ký thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời giờ đồng hồ Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm giờ Việt cùng dịch nghĩa


Học bài hát giờ đồng hồ Trung: thanh nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ – Lý Linh Ngọc 李玲玉

Lời bài xích hát thiếu nữ Thiên Trúc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài xích hát trong tập 24 phim Tây Du cam kết năm 1986, Thiên Trúc thâu Ngọc Thố

噢……沙里瓦,噢……沙里瓦,ō … … shā lǐ wǎ , ō … … shā lǐ wǎ ,ō … … sa lỉ ỏa , ō … … sa lỉ ỏa ,Oh Shaliwa! oh Shaliwa

噢……嗬!……噢…嗬!…噢…嗬!…ō … … hē ! … … ō … hē ! … ō … hē ! …ō … … hưa ! … … ō … hưa ! … ō … hưa ! …Hoh! Ha! Hoh! Ha! Hoh! Ha

是谁送你来到我身边shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēnbiānsư suấy xung nỉ lái tao ủa sân penLà ai đưa nam giới đến cạnh bên thiếp

是那圆圆的明月明月shì nà yuán yuán de míng yuè míng yuèsư mãng cầu doén doén ti mính duê mính duêLà ánh trăng tròn kia? Ánh trăng tròn kia?

是那潺潺的山泉是那潺潺的山泉shì nà chánchán de shān tiệm shì nà chánchán de shān quánsư mãng cầu trán trán ti san troén sư mãng cầu trán trán ti san troénHay giờ đồng hồ róc rách nát của suối nguồn? giờ đồng hồ róc rách của suối nguồn

是那潺潺的山泉山泉shì nà chánchán de shān tiệm shān quánsư na trán trán ti san troén san troénTiếng róc rách rưới của suối nguồn...suối nguồn

我像那戴着露珠的花瓣花瓣wǒ xiàng nà lâu năm zhe lùzhū de huābàn huābànủa xeng na tai chưa lu chu ti hoa pan hoa panThiếp như giọt sương đọng trên cánh hoa...cánh hoa

甜甜地把你把你依恋依恋tián tián de bǎ nǐ bǎ nǐ yīliàn yīliànthén thén ti pả nỉ pả nỉ i len i lenNgọt ngào khiến chàng lưu luyến...lưu luyến

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏaHaa! Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦噢……嗬ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ ō … … hēō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏa ō … … hưaHaa! Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

噢……沙里瓦!噢……沙里瓦,ō … … shā lǐ wǎ ! ō … … shā lǐ wǎ ,ō … … sa lỉ ỏa ! ō … … sa lỉ ỏa ,Oh Shaliwa! oh Shaliwa

噢……沙里瓦!噢……沙里瓦,ō … … shā lǐ wǎ ! ō … … shā lǐ wǎ ,ō … … sa lỉ ỏa ! ō … … sa lỉ ỏa ,Oh Shaliwa! oh Shaliwa

噢……嗬!……噢…嗬-噢…嗬!…ō … … hē ! … … ō … hē - ō … hē ! …ō … … hưa ! … … ō … hưa - ō … hưa ! …Hoh! Ha! Hoh! Ha! Hoh! Ha

是谁送你来到我身边shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēnbiānsư suấy xung nỉ lái tao ủa sảnh penLà ai đưa nam giới đến sát bên thiếp

是那璀璨的星光星光shì nà cuǐcàn de xīng guāng xīng guāngsư na truẩy tran ti xing quang đãng xing quangCó nên là ánh sao lung linh kia...ánh sao phủ lánh

是那明媚的蓝天是那明媚的蓝天,shì nà míngmèi de lán tiān shì nà míngmèi de lán tiān ,sư mãng cầu mính mây ti lán then sư na mính mây ti lán then ,Có đề xuất là khung trời trong xanh tươi đẹp

是那明媚的蓝天蓝天shì nà míngmèi de lán tiānlán tiānsư na mính mây ti lán then lán thenCó đề xuất là bầu trời trong xanh biếc đẹp, trời xanh 

我愿用那充满着纯情的心愿wǒ yuàn yòng nà chōngmǎn zhe chún qíng de xīnyuànủa doen dung mãng cầu trung mản không truấn trính ti xin doenThiếp nguyện dùng tâm nguyện của tấm chân tình chan chứa

深深的把你爱恋爱恋shēn shēn de bǎ nǐ àiliàn àiliànsân sân ti pả nỉ ai len ai lenKhiến đấng mày râu yêu say đắm...yêu say đắm

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏaHaa...Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏaHaa...Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa