lời bài hát lạy phật quan âm

Bạn đang xem: lời bài hát lạy phật quan âm

TONE: Nam: Em, Nữ: Cm | STYLE: Ballad

Dưới tòa sen vàng con cái quỳ vái Bồ Tát Quan Âm, Người đang được cho tới con cái niềm tin tưởng yêu thương thân thiết cuộc sống, Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, Mười nhị nguyện rộng lớn rộng lớn mênh mông, Cứu canh ty nhiều người qua chuyện cơn cay đắng nàn kể từ bi chừng đời...

[ĐK: ] Quan Âm Trái tim sáng sủa ngời, Cứu người thiến nàn qua chuyện cơn trở ngại, Quan Âm tay cụ bình nước Cam Lồ, Tay cụ nhành liễu thân thiết vàng rưới từng trần thế, Tốt tươi tắn thoáng mát chục phương thanh thư thả...

Dưới tòa sen vàng hương thơm trầm lan ngát nhân gian ngoan, Lạy Phật Quan Âm dìu con cái qua chuyện bến chết mệt đời, Cho con cái được sinh sống đời an hí hửng, Cho con cái được sinh sống đời xinh tươi tắn, Quan Âm cứu giúp cay đắng, Quan Âm cứu giúp nàn đời con cái tỏa sáng...

== DẠO NHẠC ==

Dưới tòa sen vàng con cái quỳ vái Bồ Tát Quan Âm, Người đang được cho tới con cái niềm tin tưởng yêu thương thân thiết cuộc sống, Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, Mười nhị nguyện rộng lớn rộng lớn mênh mông, Cứu canh ty nhiều người qua chuyện cơn cay đắng nàn kể từ bi chừng đời...

[ĐK: ] Quan Âm Trái tim sáng sủa ngời, Cứu người thiến nàn qua chuyện cơn trở ngại, Quan Âm tay cụ bình nước Cam Lồ, Tay cụ nhành liễu thân thiết vàng rưới từng trần thế, Tốt tươi tắn thoáng mát chục phương thanh thư thả...

Dưới tòa sen vàng hương thơm trầm lan ngát nhân gian ngoan, Lạy Phật Quan Âm dìu con cái qua chuyện bến chết mệt đời, Cho con cái được sinh sống đời an hí hửng, Cho con cái được sinh sống đời xinh tươi tắn, Quan Âm cứu giúp cay đắng, Quan Âm cứu giúp nàn đời con cái tỏa sáng...

Xem thêm: nam đeo đồng hồ tay nào

[KẾT: ](Hát nhỏ dần) Cho con cái được sinh sống đời xinh tươi tắn, Quan Âm cứu giúp cay đắng, Quan Âm cứu giúp nàn đời con cái tỏa sáng... * Cho con cái được sinh sống đời xinh tươi tắn, Quan Âm cứu giúp cay đắng, Quan Âm cứu giúp nàn đời con cái tỏa sáng......

== HẾT BÀI ==

Dưới tòa sen vàng con cái quỳ vái Bồ Tát Quan Âm, 
Người đang được cho tới con cái niềm tin tưởng yêu thương thân thiết cuộc sống, 
Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, 
Mười nhị nguyện rộng lớn rộng lớn mênh mông, 
Cứu canh ty nhiều người qua chuyện cơn cay đắng nàn kể từ bi chừng đời...

[ĐK: ]
Quan Âm Trái tim sáng sủa ngời, 
Cứu người thiến nàn qua chuyện cơn trở ngại, 
Quan Âm tay cụ bình nước Cam Lồ, 
Tay cụ nhành liễu thân thiết vàng rưới từng trần thế, 
Tốt tươi tắn thoáng mát chục phương thanh thư thả...

Dưới tòa sen vàng hương thơm trầm lan ngát nhân gian ngoan, 
Lạy Phật Quan Âm dìu con cái qua chuyện bến chết mệt đời, 
Cho con cái được sinh sống đời an hí hửng, 
Cho con cái được sinh sống đời xinh tươi tắn, 
Quan Âm cứu giúp cay đắng, Quan Âm cứu giúp nàn đời con cái tỏa sáng...

Xem thêm: những cái tên tiếng anh hay cho nữ