lịch cúp điện rạch giá

09/11/2023 Điện lực Tân Hiệp Một phần ấp Thạnh An 1 xã Thạnh Trị ( trạm KH ) 11:57 12:35 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Rạch Giá Đường Nguyễn Thị Định, Lê Văn Tuân, địa phận quần thể Phố Vĩnh Viễn- Phường.Vĩnh Hiệp 07:00 17:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 09/11/2023 Điện lực Rạch Giá Đường Nguyễn Trung Trực (đoạn kể từ Q. Đống Đa cho tới lạc Hồng) 07:00 11:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Rạch Giá Một phần Khu ECoHome Phú Cường 07:00 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Hà Tiên Khu thành phố mới Phường Pháo Đài , quần thể du ngoạn Mũi Nai, lối Nguyễn Phúc Chu Phường Pháo Đài; Khu phố 5 phường Bình San và phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên 07:30 12:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 09/11/2023 Điện lực Hà Tiên :Khu vực Chợ mới mẻ cho tới lộ Xà Xía phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên 12:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 09/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Đoạn kể từ Cầu Kinh Cây Dương cho tới giáp ranh Tân Hiệp - nằm trong Xã Bàn thờ Tân Định 08:00 12:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Minh Tân nằm trong Xã Bàn thờ Tân Định và Xã Minh Hòa 13:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Long Thạnh, thị trấn Giồng Riềng, Toàn xã Thới Quản, thị trấn Gò Quao, tỉnh KG. 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 09/11/2023 Điện lực Kiên Lương Một phần xã Bình An và một trong những phần ấp Hố Bườm xã Bình Trị, thị trấn Kiên Lương 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 09/11/2023 Điện lực Châu Thành Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B 07:30 14:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Châu Thành Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc 07:30 11:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Châu Thành KP Minh Long, TT Minh Lương 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 09/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một phần xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn 08:00 15:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 09/11/2023 Điện lực Phú Quốc Khu phố 6, 9, 10 phường Dương Đông. Một phần xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn 08:00 15:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 09/11/2023 Điện lực Tân Hiệp Một phần ấp Đông Thành xã Thạnh Đông A 09:05 09:42 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Tân Hiệp Một ấp Thạnh Đông Xã Thạnh Đông B 09:16 09:59 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Tân Hiệp Một phần ấp Tàu Hơi B Xã Thạnh Trị ( trạm KH ) 10:02 10:51 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Tân Hiệp Một phần ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Đông ( trạm KH ) 10:30 11:22 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Tân Hiệp Một phần ấp Tàu Hơi B xã Thạnh Trị ( trạm KH ) 10:58 11:34 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một phần xã Cửa Dương 08:00 16:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một phần xã Cửa Dương 08:00 16:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 09/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một phần xã Cửa Dương 08:00 16:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một phần phường An Thới và xã Hòn Thơm 07:30 13:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực Vĩnh Thuận Từ 8h30’ cho tới 11h00’ : Khu vực cầu Xã Đại cho tới cầu Bốn Thước ấp Bình Minh xã Bình Minh 08:30 11:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Xáng Ô Môn, Lộ 62, Kinh Lung NIa, Ông Dèo - Xã Hòa Thuận 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Vĩnh Thắng, Toàn xã Vĩnh Phước A, thị trấn Gò Quao, tỉnh KG. 08:00 16:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 10/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một phần Khu phố 4, 8 phường Dương Đông. 08:00 11:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một phần Khu phố 5, 12 phường Dương Đông. 08:00 12:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực An Minh xã Tân Thạnh Huyện An Minh Kiên Giang 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 10/11/2023 Điện lực An Minh Một Phần quần thể Vực I, xã vân Khánh Đông , một Phần xã vân Khánh Huyện An Minh Kiên Giang 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 10/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Định An 08:00 10:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực Hòn Đất Một phần ấp Tràm Dưỡng xã Mỹ Phước; một trong những phần ấp Kiên Hảo xã Mỹ Hiệp Sơn ( điểm phía hai bên kinh Đập Đá). 08:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh KH5 - Xã Ngọc Thành 07:30 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Sầm Há và Kinh KH6 - Xã Ngọc Chúc , Xã Ngọc Thành, Xã Ngọc Thuận 07:30 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 10/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Đoạn kể từ Cầu Ủy Ban Nhân Dân Xã Ngọc Thành cho tới không còn Kinh Xuôi, Kinh Năm Tỷ, Kinh KH7-14, Kinh Kh7-13, Kinh Đường Lác - Xã Ngọc Thành, Xã Ngọc Thuận 07:30 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 11/11/2023 Điện lực Rạch Giá Đường Nguyễn Thị Định, lối Huỳnh Tấn Phát, Rạch Đường Trâu, lối Lạc Hồng Nối Dài. Kênh Vẩy Ốc, Kinh Dày Heo, Kinh Đường Thủy. 07:00 17:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 11/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một phần phường An Thới và xã Dương Tơ 07:30 13:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 11/11/2023 Điện lực Vĩnh Thuận Từ 8h30’ cho tới 9h30’ : Các thành phố Vĩnh Phước 1, Vĩnh Phước 2, Vĩnh Đông 1, Vĩnh Đông 2-thị Trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Toàn điểm xã Phong Đông. Một phần ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. - Từ 8h30’ cho tới 9h30’ : Bệnh viện, Trường trung học phổ thông, Bưu Điện, Viễn Thông, Trạm Cấp Nước Vĩnh Thuận. Các công ty Huỳnh Minh, Kiến Thành, Kiến Thành 1, Tài Lợi, Nguyên Hưng, hạ tầng phế truất liệu Mỹ Linh 08:30 09:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 11/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Đoạn kể từ Ga Xe Giồng Riềng dọc từ lộ vật liệu bằng nhựa cho tới Ủy Ban Nhân Dân xã Long Thạnh và Ấp Năm Hải, Ấp Đồng Tràm, Ấp Xẻo Chác và một trong những phần Ấp Ga Nhứt - nằm trong Thị trấn và Xã Long Thạnh 07:30 18:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 11/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Vĩnh Phước B, một trong những phần xã Thủy Liễu, một trong những phần xã Thới Quản, toàn thị xã Gò Quao, thị trấn Gò Quao, tỉnh KG. 08:00 16:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 11/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một phần Khu phố 7, phường Dương Đông. 07:30 11:00 Đấu nối lưới năng lượng điện Trung, hạ áp 11/11/2023 Điện lực Hòn Đất  Lịch ngừng hỗ trợ năng lượng điện ngày 12/11/2023 tiếp tục gửi ngừng hỗ trợ năng lượng điện thanh lịch ngày 11/11/2023: - Từ 07h00 cho tới 18h00: TT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Hiệp Sơn ( trừ ấp Kiên Hảo ( điểm phía hai bên kinh Kiên Hảo) , xã Sơn Kiên. ( điểm phía hai bên Quốc Lộ 80 kể từ hạ tầng cán tol Nguyên Phát ( thành phố Sơn Thịnh TT Sóc Sơn) cho tới Trung tâm sát hoạnh họe tài xế ( xã Sơn Kiên) & những kinh Quảng Thống, kinh Ba Thê, kinh Vàm Răng, kinh Tà Hem, kinh Tà Lúa). 07:00 18:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 11/11/2023 Điện lực An Minh xã Vân Khánh Đông , Một Phần xã vân Khánh Huyện An Minh Kiên Giang 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 11/11/2023 Điện lực Gò Quao Toàn xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng, Vĩnh Phước A 07:30 16:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 12/11/2023 Điện lực Rạch Giá Đường Mạc Cữu (đoạn kể từ Cầu Rạch Giá 1 cho tới Cầu Số 2), Đường Dương Minh Châu, Đường Nguyễn Tỉnh Thái Bình và lối Võ Trường Toản. 06:30 17:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 12/11/2023 Điện lực Hòn Đất TT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Hiệp Sơn, xã Sơn Kiên ( điểm phía hai bên Quốc Lộ 80 kể từ hạ tầng cán tol Nguyên Phát cho tới Trung tâm sát hoạnh họe tài xế ( xã Sơn Kiên). 07:00 18:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 12/11/2023 Điện lực Tân Hiệp Xã Thạnh Trị, một trong những phần ấp Hòa Bình và một trong những phần ấp Đông Thành. 07:00 17:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 13/11/2023 Điện lực Châu Thành Một phần Ấp An Phước, Xã Bình An 07:00 13:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện lực Châu Thành Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc 07:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện lực Châu Thành Một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Mong Thọ A 07:30 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Thới Quản, thị trấn Gò Quao - Kiên Giang. 08:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện lực Châu Thành Một phần Ấp An Thành, Thới quản ngại - Xã Bình An 07:00 17:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện lực Châu Thành Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc 07:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện lực Châu Thành Một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Mong Thọ A 07:30 14:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện lực Hòn Đất xã Bình Giang (trừ điểm kinh Tám Ngàn, kinh Trục Giữa & Kinh T5 ( ấp Láng Cơm ). 07:00 18:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Biện Mười, Kinh KH3, Kinh Chòm Tre - Xã Thạnh Hưng 07:30 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Xã Cửa Dương , Xã Cửa Cạn , TP Phú Quốc 08:00 16:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Xã Dương Tơ , TP Phú Quốc 08:00 11:30 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Xã Cửa Dương , Xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc 08:00 16:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Xã Dương Tơ , Một Phần Khu Phố 7 , Phường Dương Đông , TP Phú Quốc 08:00 15:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện lực An Biên Ấp Xẻo Rô, Lô 2, lô 3_ xã Hưng Yên, An Biên, KG 08:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Định An, thị trấn Gò Quao - Kiên Giang. 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Định An, thị trấn Gò Quao - Kiên Giang. 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện lực Kiên Lương Một phần KP Ba Hòn - TT.Kiên Lương 07:30 10:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện lực Kiên Lương Một phần ấp Ba Núi - xã Bình An - thị trấn Kiên Lương 10:00 15:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện lực Kiên Lương Một phần ấp Hòn Chông - xã Bình An - thị trấn Kiên Lương 15:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên lặng cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 08:00 11:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên lặng cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 08:00 11:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên lặng cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 08:00 11:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên lặng cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 08:00 11:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên lặng cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 08:00 11:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên lặng cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 08:00 11:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên lặng doanh trại Trung đoàn trăng tròn xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 13:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên lặng doanh trại Trung đoàn trăng tròn xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 13:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên lặng doanh trại Trung đoàn trăng tròn xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 13:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hà Tiên Khu vực tượng đài Mạc Cữu phường Tô Châu, TP Hà Tiên 13:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Hòn Đất một phần ấp Tân Hưng xã Mỹ Lâm ( điểm phía hai bên Quốc Lộ 80 kể từ cống Thầy Xếp cho tới Cầu Số 3). 07:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Sáu Thì - xã Vĩnh Thạnh 08:00 12:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện lực Hòn Đất một phần ấp Tân Hưng xã Mỹ Lâm ( điểm phía hai bên Quốc Lộ 80 kể từ cống Thầy Xếp cho tới Cầu Số 3). 07:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện lực Hòn Đất Một phần ấp Tân Điền xã Mỹ Lâm ( điểm phía hai bên Quốc Lộ 80 kể từ cổng Cụm người ở xã Mỹ Lâm cho tới DNTN Hưng Phát), 07:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh KH6 - Xã Vĩnh Phú 12:00 14:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh KH5 Chùa Mới - Xã Vĩnh Thạnh 14:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Xã Cửa Dương , TP Phú Quốc 08:00 16:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện lực Vĩnh Thuận : Khu vực kể từ Kinh Ba Hảng cho tới cầu Kinh Tư xã ấp Đập Đá 1 xã Vĩnh Phong. 08:30 10:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện lực Vĩnh Thuận Khu vực kể từ cầu Kinh Tư cho tới cầu Kinh Sáu ấp Đập Đá 2 xã Vĩnh Phong. 10:30 13:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Thới Quản, thị trấn Gò Quao - Kiên Giang. 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện lực Kiên Lương Một phần ấp Hòn Chông - xã Bình An - thị trấn Kiên Lương 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 16/11/2023 Điện lực Hà Tiên KH Minh Nhật Duy xã Thuận yên lặng, TP Hà Tiên 08:00 11:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Hà Tiên KH Vương Quốc Việt xã Phú Mỹ, Giang Thành 08:00 11:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Châu Thành Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hòa Hiệp 07:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 16/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Một phần Sông Cái Bé - Xã NGọc Chúc và Kinh Tư Hiếm, Kinh Vĩnh Lộc, Kinh Xẻo Sâu - Xã Vĩnh Thạnh 08:00 12:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Hòn Đất Khu phố Mỹ Phú; một trong những phần thành phố Mỹ Hòa TT Sóc đập, xã Mỹ Hiệp Sơn ( trừ ấp Kiên Hảo - điểm phía hai bên kinh Kiên Hảo), xã Mỹ Thuận ( Các điểm phía hai bên kinh Ba Thê, và những kinh ngang kể từ cầu vượt lên trước Sóc Xoài cho tới giáp ranh tỉnh An Giang ). 07:00 18:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 16/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Tư Hiếm, Kinh Vĩnh Lộc, Kinh Xẻo Sâu - Xã Vĩnh Thạnh 12:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Khu Phố 5 , Phường Dương Đông , TP Phú Quốc 08:00 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Xã Cửa Dương ,Xã Bãi thơm tho, TP Phú Quốc 08:00 16:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Phường An Thới, TP Phú Quốc 13:00 14:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Phường An Thới , TP Phú Quốc 14:40 16:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Vĩnh Thuận Kinh Sông Cũ xã Vĩnh Phong. 08:30 11:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Vĩnh Thuận Khu vực 4000 Kinh 13 xã Vĩnh Thuận. 10:30 13:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Định Hòa và xã Thủy Liễu, thị trấn Gò Quao - Kiên Giang. 08:00 14:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 16/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Định Hòa và xã Thủy Liễu, thị trấn Gò Quao - Kiên Giang. 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 17/11/2023 Điện lực Châu Thành Một phần Ấp Minh Hưng, Xã Minh Hòa 07:00 13:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Châu Thành Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc 07:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Châu Thành Một phần Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc 07:30 11:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Xẻo Gia - Xã Ngocx5 Hòa 08:00 10:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Trà Ke - xã Thạnh Hòa 08:00 13:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Hòn Đất một phần ấp Mỹ Bình xã Mỹ Lâm ( điểm mặt mày sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, kể từ bến đò kinh Ông Kiểm cho tới kho Vật tư nông nghiệp Tân Thành). 07:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Năm Phú - Xã Hòa Thuận 10:30 12:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Hòn Đất một phần ấp Giàn Gừa xã Sơn Bình ( điểm phía hai bên kinh Mương Củi), 07:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Hòn Đất Ấp Cây Chôm xã Lình Huỳnh 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 17/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Hòa Thuận Tư Tưng - Xã Hòa Thuận 13:00 14:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Một phần Kinh Ông Hai - Xã Thạnh Bình 13:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Giồng Riềng Kinh Xẻo Kè - Xã Ngọc Chúc 14:30 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Phú Quốc Toàn Sở Xã Gành Dầu TP Phú Quốc 08:00 16:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Vĩnh Thuận Khu vực kể từ ngôi trường trung học phổ thông cho tới xưởng cán tol Hoa Sen lối Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Đông 2 - thị xã Vĩnh Thuận. 08:30 10:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Vĩnh Thuận Khu vực kể từ xửng cán tol Quách Xướng cho tới chợ nổi lối Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Đông 2 - thị xã Vĩnh Thuận. 10:30 12:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Vĩnh Thuận Khu vực kể từ cầu Một Hảng cho tới cầu Hai Hảng ấp Vĩnh Tây 2 xã Vĩnh Phong. 14:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Thới Quản, thị trấn Gò Quao - Kiên Giang. 08:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, thị trấn Gò Quao - Kiên Giang. 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 18/11/2023 Điện lực Châu Thành Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc 07:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 18/11/2023 Điện lực Phú Quốc Một Phần Xã Dương Tơ , TP Phú Quốc 08:00 14:00 Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp 19/11/2023 Điện lực Châu Thành KP Minh Phú, TT Minh Lương 07:00 17:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 19/11/2023 Điện lực Hòn Đất xã Sơn Kiên, xã Sơn Bình, xã Mỹ Thái, một trong những phần TT Hòn Đất ( điểm phía hai bên Quốc Lộ 80 kể từ Trung tâm sát hoạnh họe tài xế ( xã Sơn Kiên) cho tới Huyện Đội Hòn Đất & những kinh Kiên Bình, kinh Mỹ Thái, kinh Giàn Gừa, kinh Số 9). 07:00 18:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 19/11/2023 Điện lực Gò Quao Một phần xã Vĩnh Phước B, một trong những phần xã Thủy Liễu, một trong những phần xã Thới Quản, toàn thị xã Gò Quao, thị trấn Gò Quao, tỉnh KG. 07:30 16:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện