lạnh lùng tiếng anh là gì

VIETNAMESE

lạnh lùng

Bạn đang xem: lạnh lùng tiếng anh là gì

vô cảm, giá buốt nhạt

ENGLISH

coldly

NOUN

/ˈkoʊldli/

act cool

Lạnh lùng là ý chỉ những người dân thông thường xuyên trầm trồ thiếu hụt hẳn tính cảm vô mối quan hệ xúc tiếp với những người không giống hoặc vô việc làm.

1.

Anh lạnh lùng giá buốt lùng với những người không giống.

He was coldly indifferent vĩ đại other people.

2.

Người phụ phái nữ giá buốt lùng coi anh và trình bày "Đừng sở hữu trộn trò."

The woman eyed him coldly. "Don't be facetious," she said.

Khóa học tập IELTS

Ghi chú

Xem thêm: huyền thiên hồn tôn

Indifferently (thờ ơ)coldly (lạnh lùng) đều chỉ tình trạng xúc cảm vô cảm, ko quan hoài. Trong một trong những tình huống thì 2 kể từ này hoàn toàn có thể thay cho thế lẫn nhau.

Danh sách kể từ mới mẻ nhất:

Xem chi tiết