Language focus unit 1 trang 11 sgk tiếng anh lớp 9

     

Phần language focus giúp bạn học ôn tập tự vựng và ngữ pháp của Unit 1. A visit from a pen pal, mặt khác ôn tập thì thừa khứ 1-1 và thì thừa khứ 1-1 ho cấu tạo "wish" (ước). Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa
Bạn đang xem: Language focus unit 1 trang 11 sgk tiếng anh lớp 9

*

LANGUAGE FOCUS - UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekend. (Hãy thực hành thực tế với một chúng ta cùng lớp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những vấn đề mà mỗi cá nhân đã làm trong thời gian ngày cuối tuần.)

Name (Tên)

Activities (Hoạt động)

Day / Time (Ngày/giờ)

Ba

Movie - Ghosts and Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert - Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp - Y&Y (Youth và YoungPioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match - Dong Thap vs.The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play - Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Giải:

Ba

What did cha do on the weekend? (Ba đã làm cái gi vào cuối tuần?)=>He went to see the movie called "Ghosts and Monsters". (Anh ấy đi xem phim “Yêu ma cùng quỷ quái”When did he see it? (Anh ấy coi nó khi ngào)=>He saw it on Saturday afternoon at two o"clock. (Anh ấy xem nó vào chiều đồ vật bảy cơ hội hai giờ)

Nga

What did Nga bởi on the weekend? (Nga đã làm cái gi vào cuối tuần?)=>She went to lớn a concert & listen to Ha Noi singers. (Cô ấy đi xem một trong những buổi hòa nhạc và nghe các ca sĩ tp. Hà nội hát)When did she go there? (Cô ấy đi lúc nào)=>She went there at 8 o"clock on Saturday evening. (Cô ấy đi thời gian 8 giờ đồng hồ vào tối thứ bảy)

Lan

What did Lan vày on the weekend? (Lan đã làm cái gi vào cuối tuần)=>She went camping with the Y và Y. (Cô ấy đã đi cắm trại)How long did she go camping? (Cô ấy đi cắn trại vào bao lâu)=>She went camping all the weekend. (Cô ấy đi suốt cuối tuần)

Nam

What did Nam vì chưng on the weekend? (Nam đã làm những gì vào cuối tuần?)=>He went lớn see a football match Dong Thap versus The Cong. (Anh ấy đi coi một trận bóng đá giữa Đồng Tháp với ráng Công.)When did he go there? (Anh ấy đi lúc nào)=>He went there at 4 o"clock on Sunday afternoon. (Anh ấy đi cho đó thời điểm 4 giờ chiều công ty nhật)

Hoa

What did Hoa do on the weekend? (Hoa đã làm gì vào cuối tuần)=>She went to see a play called "Much A bởi vì about Nothing". (Cô ấy đi xem một vở kịch thương hiệu là ‘Much A vị about nothing)When did she see it? (Cô ấy coi nó khi nào)=>She saw it at 7 o"clock on Sunday evening. (Cô ấy xem thời gian 7 giờ buổi tối chủ nhật)

2. Lan và her friends are holding a farewell buổi tiệc ngọt for Maryam. Write the things they did to lớn prepare for the party. Use the pictures & the words in the box. (Lan và chúng ta của cô dự định tổ chức triển khai một buổi tiệc chia tay mang đến Maryam. Hãy viết hồ hết gì mà họ làm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Sử dụng tranh và số đông từ vào khung.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

Giải:

Lan baked a cake. (Lan sẽ nướng một cái bánh)Tan hung colorful lamps. (Tân treo các cái đèn sặc sỡ)Nga bought some flowers. (Nga cài đặt một vài bông hoa)Mai painted a picture of Ha Noi. (Mai vẽ một bức tranh về Hà Nội)Lien went shopping. (Liên đi cài đặt sắm)

3. Work with a partner.

Xem thêm: Top 7 Bài Nghị Luận Về Ý Thức Trách Nhiệm, Nghị Luận Lối Sống Có Trách Nhiệm (19 Mẫu)Xem thêm: Du Lịch Trung Hoa Thưởng Thức Nghệ Thuật Múa Đỉnh Cao Của Nghệ Thuật Là Đây

Write wishes you want khổng lồ make in these situations. (Thực hành với một chúng ta cùng học. Viết các lời cầu mà bạn muốn trong những trường hợp này.)

Giải:

a. You are not very tall. (Bạn ko được cao đến lắm)=>I wish I were taller. (Tôi cầu tôi cao hơn)b. It’s so hot. You want lớn be in the swimming pool. (Trời vượt nóng. Bạn muốn ở trong bể bơi)=>I wish I were in the swimming pool. (Tôi ước tôi phía bên trong bể bơi)c. You don’t have a computer. (Bạn không có máy tính)=>I wish I had a computer. (ước gì tôi có một cái máy tính)d. You live very far from school. (Bạn sinh sống xa trường)=>I wished I lived near school . (Ước gì tôi sống sát trường)e. You don’t have a sister. (Bạn không có chị gái)=>I wish I had a sister. (Ước gì mình gồm một người chị gái)f. You draw very badly. (Bạn vẽ xấu)=>I wish I could draw well. (Ước gì bản thân vẽ đẹp)g. You don’t have your friend’s phone number. (Bạn không có số của bạn bạn)=>I wish I had my friend’s phone number. (Ước gì mình có số của người tiêu dùng mình)h. You don’t know many friends. (Bạn không biết đa số chúng ta bè)=>I wish I knew many friends. (Mình mong mình biết đa số chúng ta bè.)i. There aren"t any rivers & lakes in your hometown. (Không bao gồm sông hồ nào sinh hoạt quê bạn)=>I wish there were (some) rivers và lakes in my home town.(Ước gì tất cả sông hồ ở quê mình)