Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả 2022 Mới Nhất

     
Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trên nước Xá Vệ, trong vườn cấp cho Cô Độc cùng với cây của thái tử Kỳ Đà. Khi đó Thế Tôn thuộc chư Tỳ Khưu trụ vào rừng trúc. Chư Tỳ Khưu này vào buổi sáng sớm đắp y trì bát vào thành khất thực, trở về nơi trụ, ăn xong súc rửa, từng vị thu xếp y bát, tụ tập vị trí giảng đường, chuẩn bị cùng nhau bàn về nhân duyên vượt khứ.Lúc ấy cầm cố Tôn dùng tịnh thiên nhãn siêu việt nắm gian, nghe giờ Tỳ Khưu bàn bạc với nhau, ngay tức khắc khởi thân dậy đi đến giảng đường, ngồi xuống thân chúng, hỏi chư Tỳ Khưu:– các ông tụ tập ước ao nói pháp gì?Thời những Tỳ Khưu bắt đầu bạch Phật rằng:– bọn chúng con ăn uống xong, súc rửa đâu đó, tụ tập thuộc nhau ai cũng muốn nghe bàn về nhân duyên vượt khứ.Bấy giờ nạm Tôn nói cùng với chư Tỳ Khưu:– những ông muốn nghe nhân duyên thừa khứ, thì nên lắng nghe, lắng nghe, xem xét cho kỹ mà lại nhớ lấy, ta nay vẫn vì các ông cơ mà nói.Chư Tỳ Khưu bạch:– Thưa vâng, nuốm Tôn! Chúng nhỏ rất hy vọng được nghe.Túc duyên: tiên nhân Thiện HuệPhổ quang Phật xuất thếPhật nói cùng các Tỳ Khưu:– vô số a tăng kỳ kiếp trong đời quá khứ, vào tầm ấy bao gồm một cha ông tên là Thiện Huệ, tịnh tu phạm hành ước Nhất thiết chủng trí. Bởi để thắng lợi Đại trí này đề nghị sẵn lòng sống trong sinh tử, đi mọi năm đường. Một thân tử hoại lại lâu thân khác, sinh tử vô lượng, ví như mang hết cỏ cây của cõi trần chặt ra làm thẻ để đếm những thân đó, cũng ko đếm hết được. Thường xuyên thì trời đất này từ lúc bắt đầu cho cho khi xong gọi là 1 trong những kiếp, mà Ngài cơ trải qua bao thành hoại của trời đất bắt buộc nói ghi ra hết được. Vì chưng vì thương mang lại quần sinh si mê ái dục, trôi chìm hải dương khổ, buộc phải khởi tự bi mong hành cứu giúp bạt. Lại suy nghĩ như sau: “Nay những chúng sinh ngập trong sinh tử không tự thoát được, đều vày tham dục sảnh khuể ngốc si, tê mê đắm vào dung nhan thanh hương vị xúc pháp. Ta nay khăng khăng diệt căn bệnh ấy cho họ.” yêu cầu tuy sinh vào những cõi luân hồi mà không thể quên trung ương nguyện ấy. Đối với các chúng sinh oán thù thân số đông bình đẳng. Dùng tía thí nhiếp bựa cùng, trì giới nhiếp phá giới, nhẫn nhục nhiếp sảnh khuể, tinh tiến nhiếp giải đãi, thiền định nhiếp loạn ý, trí huệ nhiếp gàn si. Cứ cầm cố ngày đêm tăng ích cho việc đó sinh, bởi khắp toàn bộ mà làm chỗ quy y.


Bạn đang xem: Kinh quá khứ hiện tại vị lai nhân quả 2022 mới nhất


Xem thêm: Bài Viết Số 6 Lớp 9 Chiếc Lược Ngà, Please WaitXem thêm: Nhận Biết Về Ra Khí Hư Màu Nâu Khi Mang Thai Do Đâu? ? Có Phải Là Sảy Thai?

Với những Như Lai thì cung kính cúng dường, ý muốn cầu nghe pháp, rồi còn nói lại cho tất cả những người khác. Thường xuyên đem bốn sự phụng cung cấp chúng Tăng. Đối với Phật Pháp Tăng tôn trọng thủ hộ. Những thực hành ấy tất yêu kể đếm. Thuở ấy bao gồm vua thương hiệu Đăng Chiếu, thành thương hiệu Đề Ban Bà Để. Quần chúng. # nước ấy thọ tám vạn tuổi, an ổn giàu có, sung túc cùng cực, muốn gì cũng được, giống hệt như chư thiên. Thời quốc vương ấy bao gồm pháp trị thế, không xay uổng dân, không có các khổ chém giết tiến công đập, coi tất cả nhân dân như thể con một.Thời vua Đăng Chiếu sinh được Thái tử xinh đẹp khôn bì, đủ số đông oai đức, có tía mươi nhì tướng, tám mươi vẻ đẹp. Vào ngày sơ sinh tứ phương mọi sáng, phương diện trăng khía cạnh trời, châu ngọc lửa đèn, chẳng đề xuất dùng đến.Vua thấy hoàng thái tử có điềm tốt ấy, triệu chư thần lại cùng thảo luận rằng: “Thái tử sơ sinh có điềm kỳ quánh như thế, thì phải chọn đến Thái tử tên là gì đây?” Chư thần đáp rằng: “Nên để Thái tử thương hiệu là Phổ Quang.” Lại triệu tướng sư để cơ mà chiêm tướng. Tướng mạo sư đáp rằng: “Nay thần thấy Thái tử trường hợp ở trên gia đang làm gửi Luân vương thống lãnh bốn thiên hạ. Còn nếu như xuất gia, thời làm cho Thiên Nhân Tôn, thành Tát bà nhã.” Vua cùng phu nhân hậu cung thể cô bé nghe tướng mạo sư nói càng yêu đương càng quý hoàng thái tử vô cùng. Lại còn tồn tại trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn mãng cầu la, ma hầu la già, nhân, phi nhân, cung kính cúng dường, kính trọng tán thán.(Trích duyên khởi)Mục lục:Chương Một-Nhân Duyên vượt Khứ Chương Hai-Thành Quả lúc này Q2-Thái Tử học tập Hành_Ra tứ Cửa Thành Q2-Thái Tử vượt Thành Xuất Gia-Vua cho tất cả những người Tìm hoàng thái tử Q2-Thái Tử tra cứu Đạo Q2-Thái Tử Tu Khổ hạnh Q2-Thái Tử Thành Đạo Hóa Độ 5 đồng đội Kiều è Như Q3- cầm Tôn Dùng phương tiện đi lại Huyền Xảo Hóa Độ chúng Sinh 1 Q3- cố kỉnh Tôn Dùng phương tiện đi lại Huyền Xảo Hóa Độ chúng Sinh 2 Chương Ba-Kết Thúc-Khích Lệ