KIM LOẠI KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI NƯỚC Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG LÀ

     

Kim một số loại không bội nghịch ứng cùng với nước ở ánh nắng mặt trời thường là

Kim loại chức năng với nước

2 6.278

Tải về bài viết đã được giữ

Kim một số loại phản ứng cùng với nước

A. Sắt kẽm kim loại không làm phản ứng với nước ở ánh sáng thường làB. đặc thù hóa học của kim loạiI. Tính năng với phi kimII. Công dụng với axitIII. Chức năng với hỗn hợp muốiIV. Công dụng với nướcC. Thắc mắc vận dụng liên quan

Kim một số loại không phản nghịch ứng với nước ở nhiệt độ thường là được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả trả lời thắc mắc liên quan cho nội dung đặc điểm hóa học tập của kim loại. Nội dung câu hỏi ở đó là Kim loại công dụng với nước.

Bạn đang xem: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Hy vọng thông qua thắc mắc cũng như câu trả lời đưa ra, khiến cho bạn đọc củng cố, tương tự như rèn luyện khả năng làm bài bác tập một cách giỏi nhất. Mời các bạn tham khảo.

A. Sắt kẽm kim loại không phản bội ứng cùng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Ca

B. Li

C. Mg

D. K

Đáp án gợi ý giải chi tiết

Dễ thấy Li, Ca, K hồ hết phản ứng vơi nước, Be với Mg là 2 hóa học thuộc đội kiềm thổ không tính năng với nước ở đk thường

Đáp án C

B. đặc thù hóa học tập của kim loại

I. Công dụng với phi kim

1. Với oxi

Nhiều kim loại phản ứng được cùng với oxi chế tạo thành oxit.

3Fe + 2O2

*

Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt không phản ứng được với oxi

2. Với lưu lại huỳnh

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo nên thành muối sunfua (=S)

2Al + 2S Al2S3

3. Bội phản ứng với clo

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được cùng với clo tạo thành thành muối bột clorua (-Cl)

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

II. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ có sắt kẽm kim loại đứng trước H new phản ứng)Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong đk đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: kết quả tạo thành muối bột nitrat và các khí không giống nhau


M + HNO3 → M(NO3)n + {NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O) + H2O

Tác dụng với H2SO4: tác dụng tạo thành muối sunfat và nhiều loại khí

M + H2SO4 → M2(SO4)n + S, SO2, H2S + H2O

III. Công dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, bố không đẩy được kim loại vì tính năng ngay cùng với nước

Kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau thoát ra khỏi dung dịch muối của chúng.

IV. Công dụng với nước

Những kim loại mạnh gồm: R = K, Na, Ca, Li, Ba, Sr,… trong điều kiện thường dễ dàng dàng công dụng với nước tạo nên dung dịch bazơ.

R + nH2O → H2 + R(OH)n

C. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Kim một số loại không phản nghịch ứng được với nước ở ánh nắng mặt trời thường là

A. Fe

B. K

C. Ba

D. Na

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 2. kim loại nào công dụng với nước tạo nên hidro

A. Ca

B. Mg

C. Fe

D. Al

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 2. hàng gồm các kim một số loại phản ứng được với HCl là:

A. Al, Fe với Cu

B. Al, Zn cùng Fe

C. Fe, Cu với Ag

D. Zn, Al với Fe

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 3.

Xem thêm: Kể Chuyện Được Chứng Kiến Hoặc Tham Gia Trang 28, 29 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1

Dãy sắt kẽm kim loại phản ứng được với nước ở ánh sáng thường

A. Na, Fe, Be

B. Na, Mg, Li

C. Na, Li, Ba

D. Ba, Li, Be


Xem đáp ánĐáp án C

Câu 4. Để làm cho sạch hỗn hợp FeCl2 gồm lẫn tạp chất CuCl2 ta dùng

A. Fe

B. HCl

C. Al

D. H2SO4

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 5.Nhận định nào sau đây không đúng về sắt kẽm kim loại kiềm?

A. Sắt kẽm kim loại kiềm tất cả tính khử mạnh.

B. Sắt kẽm kim loại kiềm dễ bị oxi hóa.

C. Kim loại kiềm gồm tính khử sút dần trường đoản cú Li đến Cs.

D. Để bảo vệ kim các loại kiềm, tín đồ ta hay ngâm nó vào dầu hỏa.

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 6. Khẳng định như thế nào sau đó là đúng?

A. Bari là nguyên tố bao gồm tính khử mạnh mẽ nhất trong dãy kim loại kiềm thổ

B. Toàn bộ các sắt kẽm kim loại kiềm thổ hồ hết tan trong nước ở ánh sáng thường

C. Kim loại kiềm thổ bao gồm tính khử mạnh hơn sắt kẽm kim loại kiềm

D. Tính khử của các kim các loại kiềm thổ tăng cao từ Be cho Ba.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 7. phản nghịch ứng như thế nào không xảy ra ở nhiệt độ thường?

A. Mg(HCO3)2 + 2Ba(OH)2 → Mg(OH)2 + 2BaCO3 + 2H2O

B. Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 + KOH + H2O

C. Ca(OH)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O

D. CaCl2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaCl + HCl

Xem đáp ánĐáp án D

..............................

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 7 Đặc Điểm Của Văn Biểu Cảm, Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Biểu Cảm

VnDoc đã gửi tới chúng ta bộ tài liệu kim loại không phản nghịch ứng cùng với nước ở ánh nắng mặt trời thường làtới những bạn. Để có công dụng cao rộng trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chăm đề thứ Lí 9, định hướng Sinh học tập 9, Giải bài bác tập hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 nhưng VnDoc tổng hợp với đăng tải.