KIỂM TRA TÍNH NGUYÊN TỐ CỦA SỐ NGUYÊN DƯƠNG N

     
/Câu hỏi trắc nghiệm /Cho vấn đề kiểm tra tính nhân tố của một vài nguyên dương N. Hãy xác minh output của vấn đề này

Trắc nghiệm: Cho vấn đề kiểm tra tính nhân tố của một số nguyên dương N. Hãy xác định output của vấn đề này?

A. N là số nguyên tố

B. N không là số nguyên tố

C. N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố

D. Toàn bộ các ý trên đông đảo sai

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Output của việc này là N là số yếu tắc hoặc N ko là số nguyên tố.

Bạn đang xem: Kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên dương n

Output là những thông tin nên tìm vị vậy bài toán kiểm tra tính yếu tố của một vài nguyên dương N, output của việc này là N là số thành phần hoặc N ko là số nguyên tố.

Cùng vị trí cao nhất tài liệu không ngừng mở rộng kiến thức về việc và thuật toán để hiểu rõ thắc mắc trên nhé!

1. Khái niệm bài xích toán

– Là vấn đề nào đó mà ta muốn máy tính xách tay thực hiện để từ tin tức đưa vào (Input) kiếm được thông tin ra (Output).

+ Khi máy tính giải bài toán cần xem xét 2 yếu hèn tố:

– Input : thông tin đã có.

– Output: tin tức cần kiếm tìm từ Input

– Ví dụ:

Xác định Input cùng Output của những bài toán sau:

Giải phương trình

ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)

Input: Số nguyên a, b, c với a 0.

Output: Nghiệm của phương trình.

2. định nghĩa thuật toán

– Khái niệm: là một dãy hữu hạn các thao tác được thu xếp theo một trình tự khẳng định sao cho sau khoản thời gian thực hiện các thao tác làm việc ấy, từ input đầu vào của việc ta nhận được Output đề nghị tìm.

– chức năng của thuật toán: dùng để giải một bài bác toán:

– Các đặc điểm của thuật toán:

+ Tính xác định: quá trình giải phải cụ thể không gây nên sự lẫn lộn hoặc nhập nhằng.

+ Tính dừng: Thuật toán phải tạm dừng sau một vài bước giải.

Xem thêm: Bài Tập Cấu Tạo Nguyên Tử Lớp 10 Có Đáp Án, Các Dạng Bài Tập Chương Cấu Tạo Nguyên Tử

+ Tính đúng: kết quả sau khi triển khai thuật giải cần là công dụng đúng dựa theo một khái niệm hoặc một công dụng cho trước.

+ Tính hiệu quả:

Phải thực hiện dung lượng bộ lưu trữ là nhỏ dại nhất.

Số phép toán ít nhất.

Thuật toán dễ hiểu không?

Dễ khai báo trên máy tính.

3. Biễu diễn thuật toán

– Liệt kê các bước.

– Sơ trang bị khối

– các quy định lúc biễu diễn thuật toán bằng sơ đồ dùng khối :

*
*

Ví dụ 2: Sắp xếp bằng cách trao đổi

* khẳng định bài toán

– Input: hàng A bao gồm N số nguyên a1, a2,…, an

– Output: hàng A được sắp xếp thành dãy không giảm.

* Ý tưởng

– Với mỗi cặp số hạng đứng gần kề trong dãy, trường hợp số trước lớn hơn số sau ta đổi nơi chúng mang đến nhau. (Các số lớn sẽ được đẩy dần dần về vị trí khẳng định cuối dãy).

Xem thêm: Soạn Bài Qua Đèo Ngang Của Huyện Thanh Quan, Soạn Bài Qua Đèo Ngang Của Bà Huyện Thanh Quan

– việc này lặp lại nhiều lượt, mỗi lượt tiến hành nhiều lần so sánh cho tới khi không có sự đổi nơi nào xảy ra nữa.