Kiểm Tra 15 Phút Toán 7 Chương 1

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học kì 1 Toán 7- Đề thi thân kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Đề khám nghiệm 15 phút Toán 7 Chương 1 liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
Trang trước
Trang sau

Đề bình chọn 15 phút Toán 7 Chương 1 kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để ôn luyện và làm tốt các bài xích kiểm tra Toán lớp 7,dưới đây là Đề khám nghiệm 15 phút Toán 7 Chương 1 liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều năm học 2022 - 2023 hay, chi tiết. Hy vọng bộ đề soát sổ này để giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài chất vấn môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút toán 7 chương 1


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề chất vấn Học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7 - Chương 1

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề số 1)

Bài 1. Tính phải chăng (nếu có thể):


a) 234+−35+13:−49;

b) −1124:1723−1124:1711−112;

c) 13−15+11063−65+35+56.

Bài 2: Để di chuyển các tầng của tand nhà bệnh viện, bạn ta thực hiện thang máy thiết lập trọng buổi tối đa 0,65 tấn. 14 fan gồm người bệnh và nhân viên cấp dưới y tế, trung bình mỗi người cân nặng 45,5 kg, rất có thể đi cùng thang sản phẩm đó trong một lần được không? vì sao?

-------------- HẾT ----------------

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề khám nghiệm Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7 - Chương 1

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề số 1)

Bài 1: Viết phân số 1615 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 2: Tính giá bán trị các biểu thức sau:


a) 512+132+34−562;

b) 183.64443;

c) 23+3 . ​120−1+(−2)2:12−8.

Bài 3. So sánh:

a) 223 cùng 223;

b) (0,343)8 và (−0,7)26.

-------------- HẾT ----------------

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Xem thêm: U Mỡ Có Nguy Hiểm Không ? Điều Trị Thế Nào? U Mỡ Có Nguy Hiểm Không

Đề kiểm tra Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7 - Chương 1

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề số 1)

Bài 1: So sánh những số hữu tỉ:


a) x=2−5 với y=−313;

b) x=34−4 và y = −8,6.

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau dưới dạng lũy vượt của một số trong những hữu tỉ:

a) 274.3293;

b) 1252.25354.

Bài 3: Để dịch rời các tầng của tand nhà dịch viện, tín đồ ta sử dụng thang máy thiết lập trọng tối đa 0,65 tấn. 14 fan gồm người bị bệnh và nhân viên y tế, trung bình mỗi người trọng lượng 45,5 kg, có thể đi cùng thang sản phẩm công nghệ đó trong một lần được không? do sao?

-------------- HẾT ----------------

Lưu trữ: Đề khám nghiệm 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại số sách cũ

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khám nghiệm 15 phút Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 1)

Câu hỏi: Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau (tính hợp lý và phải chăng nếu có thể):

*

Đáp án và khuyên bảo làm bài

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề chất vấn 15 phút Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 2)

Câu 1. Tính cực hiếm của biểu thức sau:

*

Câu 2. Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của biểu thức

*

Đáp án và gợi ý làm bài

Câu 1. (8 điểm)

Câu a) mỗi ý 1 điểm

*

Câu b) từng ý 1 điểm

*

Câu c) mỗi ý 1 điểm

*

Câu 2. (2 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề đánh giá 15 phút Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 3)

Câu 1: tìm kiếm x trong những tỉ lệ thức sau:

*

Câu 2: chứng tỏ rằng từ tỉ lệ thành phần thức

*

Đáp án và trả lời làm bài

Câu 1: mỗi ý 2 điểm

*

*

Câu 2: (2 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề kiểm soát 15 phút Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 4)

Câu hỏi:

a) tìm kiếm x, y, z biết

*

b) Chu vi của một tam giác là 81 cm. Những cạnh của chính nó tỉ lệ cùng với 2, 3, 4. Tính độ lâu năm mỗi cạnh.

Xem thêm: Chức Năng Cơ Bản Của Triết Học (Thế Giới Quan, Phương Pháp Luận)

Đáp án và chỉ dẫn làm bài

a) (4 điểm) Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*
(1 điểm)

Ta có:

*
(mỗi quý giá x, y, z tìm đúng được một điểm)

Vậy x = -32; y = -20; z = -48.

b) (6 điểm) điện thoại tư vấn độ dài mỗi cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 2, 3, 4 lần lượt là x, y, z (cm) (x, y, z > 0) (1 điểm)

Vì x, y, z tỉ lệ với 2, 3, 4 đề xuất ta có

*
. (1 điểm)

Vì chu vi của tam giác là 81 cm yêu cầu ta bao gồm x + y + z = 81 (cm) (1 điểm)

Áp dụng tính chất của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Ta có:

*
(tìm đúng bố giá trị x, y, z được 1 điểm)

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác là 18 (cm), 27 (cm), 36 (cm) (1 điểm)


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, emtc2.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 7 đến con, được khuyến mãi miễn giá tiền khóa ôn thi học tập kì. Bố mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!