Kiểm tra 1 tiết số học 6 chương 3

     

Câu 3.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết số học 6 chương 3

 (2 điểm) Hãy điền vào ô trống của hình vuông sao cho tổng những số ở các cột với đường chéo cánh bằng nhau.


Câu 4. (2 điểm) Tìm những giá trị nguyên của x biết (left| x + 7 ight| + left| x + 1 ight| = 6.)

Câu 5. (2 điểm) Tìm các số nguyên n vừa lòng :

a)(left( n^2 - 3 ight)left( n^2 - 25 ight) = 0) ;

b) (left( n^2 - 3 ight)left( n^2 - 25 ight)

(a)

15

5

0

( - 8)

( - 5)

(b)

11

( - 8)

3

9

2

(left( a - 1 ight)b)

154

 ( - 32)

( - 3)

( - 81)

( - 12)


LG bài bác 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc lốt ngoặc: Khi vứt dấu ngoặc tất cả dấu ("-") đứng trước, ta đề xuất đối dấu toàn bộ các số hạng trong lốt ngoặc: dấu ("-") thành vết ("+") và dấu ("+") thành vệt ("-".) Khi bỏ dấu ngoặc bao gồm dấu ("+") đứng trước thì dấu những số hạng vào ngoặc vẫn giữ lại nguyên. 

+) Qui tắc chuyển vế: lúc chuyển một trong những hạng tự vế này thanh lịch vế tê của một đẳng thức, ta cần đổi lốt số hạng đó: dấu ("+") đổi thành dấu ("-") cùng dấu ("-") thành vết ("+".)

Lời giải chi tiết:

Câu 2.

Xem thêm: Cách Tự Nhận Biết Dấu Hiệu Trước Khi Rụng Trứng Gặp Tinh Trùng Chính Xác Nhất

a)(left( 14 - x ight) - 12 = 5)

(14 - x - 12 = 5)

(x = 3.)

b) (15 - x = - 1)

(x = 16.)

c) (2x + 3 = - 99)

(2x = - 102)

(x = - 61.)


LG bài xích 3

Phương pháp giải:

Đây là câu hỏi mở, mỗi HS có thể có các công dụng khác nhau

Lời giải đưa ra tiết:

Câu 3. Đây là việc mở, từng HS rất có thể có các hiệu quả khác nhau. Sau đó là một phương án.

 

11

( - 5)

5

( - 10)

( - 4)

2

( - 1)

9

( - 7)


LG bài 4

Phương pháp giải:

Viết 6 thành tổng 2 số nguyên dương từ đó tìm được x

Lời giải chi tiết:

Câu 4.

Xem thêm: Một Vật Khối Lượng M Đặt Ở Độ Cao Z, So Với Mặt Đất, Chọn Mốc Thế Năng Tại Mặt Đất

 (x in left - 7, - 1 ight.)


LG bài 5

Phương pháp giải:

a, Sử dụng: a.b=0 a=0 hoặc b=0

b, a.b

Lời giải chi tiết:

Câu 5.

a)(n = 5) cùng (n = - 5) ;

b) tạo thành hai ngôi trường hợp

(left{ matrix n^2 - 3 0 hfill cr ight.) vấn đề này không xảy ra.(left{ matrix{ n^2 - 3 > 0 hfill cr n^2 - 25

Đáp số : (n = 2,) (n = - 2,) (n = 3,) (n = - 3,) (n = 4,) (n = - 4.)

emtc2.edu.vn

 *
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
**
*
*
*
*
*
*


vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp emtc2.edu.vn
Cảm ơn các bạn đã sử dụng emtc2.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?