inquiry là gì

/in'kwaiəri/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống enquiry

Danh từ

Sự khảo sát, sự thẩm tra; sự thẩm vấn, sự hỏi
Câu hỏi
( inquiries) điểm phía dẫn; chống phía dẫn
directory inquiries
tổng đài báo số năng lượng điện thoại

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

sự thẩm tra

Toán & tin yêu

câu hỏi

Giải quí VN: Trong vận hành hạ tầng tài liệu, đó là một thắc mắc mò mẫm tìm tòi nhằm báo mang đến công tác biết loại tài liệu này nên được truy mò mẫm vô hạ tầng tài liệu ê. Một khối hệ thống vận hành tài liệu chất lượng, tiếp tục nhằm cho mình truy mò mẫm chỉ những vấn đề này nhưng mà bạn phải cho 1 việc làm xác lập. Câu chất vấn tiếp tục xác lập những đặc thù (chủng loại) dùng làm phía PC vô những vấn đề quan trọng và bỏ lỡ những vấn đề ko quan trọng.

Bạn đang xem: inquiry là gì

sự đề nghị hỏi
sự chất vấn tin

Kỹ thuật cộng đồng

hỏi

Giải quí VN: Trong vận hành hạ tầng tài liệu, đó là một thắc mắc mò mẫm tìm tòi nhằm báo mang đến công tác biết loại tài liệu này nên được truy mò mẫm vô hạ tầng tài liệu ê. Một khối hệ thống vận hành tài liệu chất lượng, tiếp tục nhằm cho mình truy mò mẫm chỉ những vấn đề này nhưng mà bạn phải cho 1 việc làm xác lập. Câu chất vấn tiếp tục xác lập những đặc thù (chủng loại) dùng làm phía PC vô những vấn đề quan trọng và bỏ lỡ những vấn đề ko quan trọng.

sự điều tra
sự hỏi
sự truy vấn
sự vấn tin
sự yêu thương cầu
truy vấn

Giải quí VN: Trong vận hành hạ tầng tài liệu, đó là một thắc mắc mò mẫm tìm tòi nhằm báo mang đến công tác biết loại tài liệu này nên được truy mò mẫm vô hạ tầng tài liệu ê. Một khối hệ thống vận hành tài liệu chất lượng, tiếp tục nhằm cho mình truy mò mẫm chỉ những vấn đề này nhưng mà bạn phải cho 1 việc làm xác lập. Câu chất vấn tiếp tục xác lập những đặc thù (chủng loại) dùng làm phía PC vô những vấn đề quan trọng và bỏ lỡ những vấn đề ko quan trọng.

Xem thêm: lục manh tinh

Xem thêm: võ đạo đan tôn

inquiry function
chức năng truy vấn
inquiry function
hàm truy vấn
inquiry station
trạm truy vấn

Kinh tế

sự dò la tin yêu tức
sự chất vấn giá
việc điều tra

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
analysis , audit , catechizing , kiểm tra , cross-examination , delving , disquisition , examination , exploration , fishing expedition , grilling , hearing , inquest , inquisition , inspection , interrogation , interrogatory , investigation , legwork , poll , probe , probing , pursuit , q and a , query , quest , question , questioning , quizzing , request , research , scrutiny , tìm kiếm , study , survey , third degree , trial balloon * , interview , investigationmscrutiny , reconnaissance

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ